Drakamp om forskuddsbetaling på strøm

Forbrukerombudet støtter forbud mot forskuddsbetaling av strøm. Kraftleverandørenes bransjeorganisasjon er i mot.

KONKURSFARE: - Vi har flere eksempler på strømselskaper som har gått konkurs eller innstilt levering av strøm, der penger som strømkunder har betalt inn på forskudd, har gått tapt og de må betale to ganger for strømmen, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Foto: Sjur Jansen
  • Beregninger: Johan Nordstrøm
Publisert: Publisert:

Vil forby: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil forby forskuddsbetaling inkludert à konto betaling av strøm.

Støtter forbud. Forbrukerombudet gir nå uforbeholden støtte til NVEs forslag. Forbrukerombudet har lenge rådet forbrukere til å velge en avtale der strømmen faktureres etterskuddsvis.

– Problemer med forskuddsbetaling har vært det største problemet vi har sett i forbindelse med tilsynet vi har ført med strømmarkedet, sier forbrukerombud Gry Nergård til Dine Penger.

Forbrukerrådet er også fornøyd med forslaget, særlig fordi konkursfaren forsvinner.

Vil beholde forskuddsbetaling. Kraftleverandørenes bransjeorganisasjon Energi Norge er i mot den foreslåtte regelendringen. Et forbud mot forskuddsfakturering vil være uheldig for konkurransen i strømmarkedet og redusere strømkundenes valgmuligheter, hevder Energi Norge i sin høringsuttalelse.

Dine Penger har lenge anbefalt strømkunder å betale på etterskudd. En viktig årsak er at hvis leverandøren går konkurs, taper du pengene.

Bakgrunn:NVE vil ha slutt på forskuddsbetaling av strøm

– Alle kunder bør ha rett til å bli fakturert på etterskudd. Når fakturering skjer basert på faktisk forbruk, vil fakturaen bli enklere å forstå for forbrukeren og det blir enklere å skaffe seg oversikt over eget strømforbruk, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Bransjeorganisasjonen Energi Norge mener at det finnes bedre måter å kommunisere med kundene på enn fakturaen:

– Det sies at etterskuddsfakturering vil forbedre informasjonsflyten mellom kraftleverandør og kunde, men vi er av den oppfatning at informasjon om forbruk og priser kan gå mye raskere via andre kanaler enn på en etterskuddsfaktura 20-30 dager etter at forbruksperioden er avsluttet, kommenterer næringspolitisk rådgiver Ole Haugen i Energi Norge.

Haugen påpeker også at innføringen av såkalte automatiske strømmålere fra 2018 vil gi kundene mye bedre oversikt enn de har i dag, uansett faktureringstype.

Store tap. Forbrukerombudet har hatt flere saker hvor forskuddsfakturering av strøm har medført store problemer og betydelige økonomiske tap for strømkundene.

I løpet av de siste 10-12 årene, har Forbrukerombudet sett minst 6-7 konkurser eller opphør av strømlevering. De siste eksemplene på dette er B2C og Vitel.

I 2008 ble kraftleverandøren B2C Energy slått konkurs. Selskapet fakturerte kundene utelukkende forskuddsvis, og etter konkursen tapte selskapets kunder innbetalte forskudd. For enkelte dreide det seg om beløp opp mot 10.000 kroner.

Kraftleverandøren Vitel ble stengt ute av kraftmarkedet i 2010. Til sammen hadde kundene betalt 67 millioner kroner i forskudd på det tidspunktet strømleveransen stanset. Vitel er så langt ikke konkurs, men har fortsatt ikke betalt tilbake det de skylder tidligere kunder.

– Problemer med forskuddsfakturering hos enkelte selskaper kan bidra til å redusere tilliten til aktørene i kraftmarkedet. Vi tror et forbud vil få bukt med problemene og gjøre kraftmarkedet enklere og tryggere for forbrukerne, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Bransjeorganisasjonen Energi Norge er enig i at det er viktig med tillit, men fremhever i sitt høringssvar at kunder med normal kredittverdighet fritt kan velge en strømleverandør som tilbyr etterskuddsvis fakturering, noe de aller fleste leverandører tilbyr.

De er også redd for at bransjens kostnader vil øke når all strøm skal etterskuddsfaktureres:

– Dette vil med stor sikkerhet øke bransjens kredittkostnader og risiko for tap på fordringer. Etter hvert vil det også begrense konkurransen, spesielt i næringsmarkedet. Vi tror det er bedre med konkurranse om de beste ordningene og kvalitetskrav til aktørene, enn å begrense valgfriheten, sier næringspolitisk rådgiver Ole Haugen i Energi Norge.

Fra 2015. I forslaget er det blitt tatt sikte på at endringene trer i kraft 1. januar 2015. Også nettleieavtaler og kraftleveringsavtaler som er inngått før 1. januar 2015 blir omfattet av de nye reglene.

HØYE KRAV: En annen fare med forskuddsfakturering er at man får veldig store regninger fra leverandøren. Dine Penger har tidligere fortalt om John Theodorsen fra Oslo som fikk en forhåndsfaktura som var flere tusen kroner dyrere enn det den skulle være. Les saken her

FOTO: Johan Nordstrøm

Nå arbeider NVE med å gå igjennom alle høringssvarene til de foreslåtte regelendringene og vurderer de forskjellige argumentene. NVE vil konkludere i løpet av noen måneder.

Tre faktureringsmåter. I hovedsak finnes det tre faktureringsmetoder for strøm i følge standardvilkårene.

1) Forskuddsvis fakturering betyr fakturering basert på estimert forbruk for kommende fakturaperiode, med forfall før periodens start eller før midten av perioden.

2) À konto fakturering betyr at faktureringen er basert på estimert forbruk med forfall tidligst midt i perioden.

3) Etterskuddsvis fakturering betyr fakturering etter hver fakturaperiode, basert på faktisk målt forbruk.

For enkelte strømavtaler finnes det flere faktureringsmetoder. I 2010 ble 37 prosent av strømavtalene tilbudt med à konto betaling og kun to prosent av alle kontrakter hadde forskuddsvis fakturering, ifølge en analyse som konsulentselskapet Pöyry Management Consulting gjennomførte i 2011 på oppdrag fra NVE.

Følg Dine Penger på Facebook!

Publisert:

Flere artikler

  1. Forbyr ikke forskuddsbetaling av strøm likevel

  2. Nye regler: Vil begrense at strømkundene må betale på forskudd

  3. Forbrukerrådet reagerer på strøm-retrett: - Uforståelig at strømbransjen skal ha slike privilegier

  4. Utskjelt strømselskap må vrake «kryptiske» regninger

  5. Fyr opp med god samvittighet: Veldig lave strømpriser i julen