Storebrand skrev opp eiendom for 581 millioner i fallende marked

Samme år som verdien av norske næringseiendommer ble desimert, valgte Storebrand å skrive opp verdien av fem større kontoreiendommer.

LØFTET EGENKAPITALEN: Konsernsjef Idar Kreutzer og Storebrand valgte i 2008 å oppjustere verdien av fem eiendommer i Oslo. Her fra resultatpresentasjonen for tredje kvartal 2008.
Publisert: Publisert:

Storebrand skrev i 2008 opp verdien av fem eiendommer i Oslo med til sammen 581 millioner kroner, eller 19 prosent. Det samme året falt verdien av norske næringseiendommer med 9,9 prosent.

Det kommer frem i et brev Finanstilsynet har sendt til forsikringsgiganten.

Tilsynet har gjennomgått Storebrands verdsettelsespraksis, og har kritiske merknader til flere endringer gjennomført i 2008.

Storebrands kontorportefølje bestod ved utgangen av 2008 av eiendommer for 9.966 millioner kroner, tilsvarende cirka 2,7 prosent av konsernets totale eiendeler. Den samlede positive justeringen av virkelig verdi av kontoreiendommer i 2008 var 560 millioner kroner.

Skrev opp 20 av 34

Ifølge Finanstilsynet hadde totalt 20 av 34 kontoreiendommer i Storebrand-porteføljen positiv verdiutvikling i 2008, i det altså generelt fallende markedet.

Finanstilsynet har særlig bitt seg merke i fem eiendommer, som er gjengitt i tabellen nederst.

De fem eiendommene hadde i snitt en verdiøkning i 2008 på 19 prosent.

Prestisjeeiendommen Ruseløkkveien 26 ble ifølge Finanstilsynet skrevet opp med 20,7 prosent, eller 248 millioner kroner, til 1448 millioner. Og det i et år der prestisjeeiendommer falt med minst 20 prosent i verdi.

I brevet fra Finanstilsynet går det frem at Storebrand har forklart oppjusteringene med konkrete forhold knyttet til den enkelte eiendom.

Måtte endre praksis

Konklusjonen til Finanstilsynet er at forsikringsselskapet i 2008 hadde svakheter som måtte utbedres. Tilsynet skriver i sin konklusjon.

- Finanstilsynet tar til etterretning at Storebrand i 2010 har gjennomført endringer for å forbedre foretakets metode, og legger til grunn at foretaket har etablert en prosess for løpende forbedring og utvikling av denne.

Storebrand har tidligere fått kritikk for verdsettelsen av sine eiendommer. I 2009 skrev Dagens Næringsliv at forsikringsselskapet ikke hadde skrevet ned verdiene av eiendomsmassen med en krone.

Selskapet svarte på kritikken med at selskapet hadde vært konservativ i sin oppjustering i oppgangsårene 2006 og 2007.

I brudd?

Silver-sjef Mikkel Berg langet ut mot Storebrands praksis på NEnyheter. Berg antydet at hvis Storebrand hadde skrevet ned eiendommene til reell markedsverdi, ville de muligens ha brutt myndighetenes soliditetskrav.

Har fått ekstern hjelp

Kommunikasjonsdirektør Egil Thompson i Storebrand sier dialogen med Finanstilsynet har gitt selskapet nyttige innspill .

- Men vi forventer ikke at de modellmessige justeringer vi nå gjennomfører vil gi vesentlige verdieffekter fremover, sier Thompson til E24.

Han sier Storebrands verdsettelsesmetode i dag er treffsikker.

- Vår modell er vurdert av flere relevante eksterne miljøer, og vurdert som god. Det er også gjennomført et stort antall takster i perioden 2008-2010. I denne perioden har det vært meget små avvik mellom interne verdianslag og eksterne takster – noe som underbygger kvaliteten i vår modell.

Flere nyheter om næringseiendom på NE Nyheter

Publisert:

Her kan du lese mer om