Dyrere å binde renten: Nå går fastrentetoget

Fastrentene i bankene er på vei opp. Det kan bety at rentebunnen er i ferd med å bli passert. Da kan det være lurt å binde renten nå. Sjekk hvor du får lavest rente!

OPP: Bankene har begynt å øke rentene på fastrentelån. Kanskje du må forte deg og slå til nå?

Graf: Dine Penger
Publisert:,

Ikke rush. Fortsatt velger de aller fleste boliglånskundene i Norge og ha flytende rente på sine lån. Verken strengere krav til egenkapital eller krav om å tåle en renteøkning på fem prosentpoeng, har ført til horder av kunder som ønsker å binde renten, selv om andelen har økt det siste året.

I løpet av 2. kvartal i år, økte andelen fastrentelån med 0,1 prosentpoeng til 8 prosent. For lån til husholdninger økte andelen fastrentelån med 0,3 prosentpoeng i bankene og med 0,1 prosentpoeng i kredittforetakene – til henholdsvis 9,3 og 7,2 prosent. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Les også:Regjeringen kutter lånegebyret

Renten opp. De siste månedene er det blitt dyrere å binde renten på boliglånet. De fleste bankene har satt opp renten på fastrentelån – ikke mye, men nok til å tenke at rentene nå er på vei opp igjen.

Beste tilbud for tre års rentebinding får du nå i Sparebanken Hedmark med 3,44 prosent effektiv rente for et lån på 2 millioner kroner over 20 år. Da Dine Penger sjekket fastrentene i august, var beste tilbud på 3,27 prosent i Sparebanken Sør.

For fem års binding er det nå nettopp Sparebanken Sør som er best, med 3,78 prosent rente. Forrige gang var Nordea best med 3,67 prosent rente. For ti års binding er det små endringer. Sparebankene Hedmark er best med 4,32 prosent rente, mens Nordea var best i august med 4,29 prosent.

Se oversikt over alle fastrentetilbudene nederst i artikkelen.

Kalkulator:Finn beste fastrentetilbud

Slik har fastrentenivået i bankene utviklet seg siden 2009:

Grafen viser gjennomsnittlig fastrente i Dine Pengers faste utvalg av banker.

Kilde: Dine Penger og Finansportalen

Som grafen viser er fastrentene fortsatt tilnærmet rekordlave, men viser tegn til oppgang. Det kan selvsagt være tilfeldig og kortsiktig, men det er grenser for hvor lav renten kan bli.

Les også:Slik låner du lurest til bil

Markedsrentene i bånn. De langsiktige rentene i pengemarkedet har falt til nye rekordlave nivåer de siste månedene. Bankene betaler dermed i utgangspunktet mindre for å finansiere sine fastrenteutlån.

Grafen nedenfor viser utviklingen i swaprentene de siste fem årene. Swaprenter er forenklet sagt en fastrente bankene betaler i markedet for å låne penger. I tillegg kommer bankens marginer ut til kundene, som kan variere fra bank til bank.

Kilde: Kommunalbanken

Når markedsrentene er i bånn og viser en nedadgående trend, burde man kanskje vente med å binde rente. Men sammenholdt med at bankene nå tar seg mer betalt for fastrenter, betyr det sannsynligvis at bunnen er nådd og kanskje passert.

I tillegg er risikoen nå mye større for en renteøkning enn en ytterligere rentenedgang, i hvert fall dersom vi ser noen år fremover.

Still deg dette spørsmålet: Kan den flytende boliglånsrenten falle to prosentpoeng til i løpet av de neste fem årene? Svaret er nei. Still deg så dette spørsmålet: Kan den flytende boliglånsrenten stige to prosentpoeng i løpet av de neste fem årene? Svaret er selvsagt ja.

Dermed bør du seriøst vurdere å binde renten på i hvert fall deler av lånet nå.

Dine Penger understreker at hovedrådet vårt normalt er å ha flytende rente på lånet. Det har over tid vist seg å være billigst, samt at det kan virke som en forsikring mot dårlige tider. Renten er normalt lavest når den økonomiske utviklingen er svak, det er nok å vise til Europas problemer. Det påvirker også rentenivået i Norge.

Les også:Her stiger boligprisene mest

Her er fastrenteråd fra Dine Penger:

Dine Pengers råd er som alltid: Om du vet du ikke klarer et høyere rentenivå enn du kan binde til i dag - selv for en kort periode - har du ikke noe valg. Du må binde renten nå.

Tirsdag er det nettmøte om privatøkonomi for abonnenter på DP+ med vår rådgiver Øyvind Røst. Legg inn spørsmål her

Har du derimot råd til å betale for deg selv om rentene skulle stige noe, er det flere hensyn å ta:

Argumenter FOR rentebinding:

  • Du sikrer deg en lav rente i mange år.
  • Du får forutsigbare renteutgifter.
  • Du kan låne mer. Bankene trenger ikke legge inn kraftig renteøkning i ditt budsjett.
  • Dersom gjeldskrisen i Europa svekkes eller løses, kan rentene i Norge stige raskt og mye.

Argumenter MOT rentebinding:

  • Fastrentene er lave fordi rentemarkedet forventer at den flytende renten vil holde seg på rekordlave nivåer.
  • Historisk har flytende rente vist seg å være billigst.
  • Dersom gjeldskrisen i Europa fortsetter og/eller forsterkes, kan den flytende renten bli enda lavere.
  • Norges Bank må av hensyn til kronekursen og konkurranseutsatt industri, holde renten på et lavt nivå, nært rentenivået i resten av Europa.
  • Flytende rente er en effektiv forsikring mot dårlige tider. Renten vil være lav hvis den økonomiske veksten er lav.

Fem år best? Dine Penger mener at fem års rentebinding fremstår som mest attraktivt. Tre år er for kort tid til å få forutsigbarhet, og ti år er for lang tid – mye kan skje i din privatøkonomi i løpet av ti år.

Forskjellen mellom tre og fem års binding er også relativt liten, bare 0,3 prosentpoeng. Når forskjellen er liten skal du velge lengst bindingstid. Forskjellen mellom fem åg ti års binding er derimot nesten 0,6 prosentpoeng. Det tilsier at den flytende boliglånsrenten skal være høyere enn 5,2 prosent i perioden 2017 til 2022, dersom ti års rentebinding skal være bedre enn fem års rentebinding.

Les også:Slik kan samboere dele boutgiftene

Dette er bankenes tilbud på fastrente nå:

I vår fastrenteoversikt finner du tilbudene fra de største bankene i Norge, sortert etter effektiv rente, lån 1 million, 12 terminer, 20 års løpetid. Vær oppmerksom på at tilbudene endres ofte.

Obs! Hvor omfattende produktpakkene til bankene er varierer. Dine Penger har ikke gjort noen egen vurdering av dette.

Her kan du lese mer om