Gjør opp for gamle skattesynder

Har du dårlig samvittighet overfor skattemyndighetene? Det er ikke for sent å gjøre opp for gamle synder. Gjør det i dag, så slipper du straffeskatt.

Har du penger plassert i utlandet som norske skattemyndigheter ikke vet om? Du kan slippe unna med minimal straff om du sier fra i dag. Foto: Scanpix
Publisert:

Nå har du muligheten til å få ordnet opp i dine skatteforpliktelser.
Dersom du melder fra i år om ting som ikke har kommet med på selvangivelsen tidligere år, slipper du unna med minimal straffeskatt. Og det gjelder alle slags opplysninger.
Alle skattytere har plikt til å gi fullstendige og riktige opplysninger i selvangivelsen slik at det kan beregnes riktig skatt.

Meld fra i år

Du bør derfor benytte anledningen til å si fra i selvangivelsen for 2007 om gamle skattesynder.
Gir du opplysningene frivillig, og før ligningsmyndighetene har satt i gang kontrolltiltak for å avdekke eventuelle mangler, kan du vanligvis regne med å slippe unna med å betale én prosent tilleggskatt i stedet for skyhøye 30% - 60% som du ellers risikerer.

LES OGSÅ:

Formue i utlandet? Sjekk reglene

Forutsetningene for å slippe den høye tilleggskatten er at:

- du har levert selvangivelse for de årene det gjelder.
- du selv melder fra til ligningskontoret. Dette kan du gjøre i merknadsfeltet på selvangivelsen eller i vedlegg til selvangivelsen.
- rettingen ikke må være fremkalt av skatteetatens egne kontroller eller av opplysninger som ligningsmyndighetene har fått fra andre.

Dette skjer når du frivillig gir nye opplysninger

:
Når du sender inn slike nye opplysninger, vil ligningskontoret vurdere om ligningen for de årene det gjelder skal endres eller ikke.

1.

Hvis ligningen endres og det fører til at du skal betale mer skatt for de årene det gjelder, skal du selvsagt betale denne merskatten.

2.

Du må betale renter på denne skatten. Årsaken til det er at du har hatt en «utsettelse» på betaling av denne skatten.

3.

Istedenfor høy tilleggskatt får du vanligvis bare 1 prosent i tilleggskatt. Tilleggsskatten beregnes av den merskatten du fikk.

4.

Du får nye skatteoppgjør for de årene det gjelder.

Publisert:

Her kan du lese mer om