Skaff deg superrente i dag!

Nordmenn har hele 13,5 milliarder kroner stående i boligsparing for ungdom (BSU). Det er en kraftig økning fra året før. Sett inn BSU-pengene i dag, så får du superrente gjennom hele året!

Finn beste BSU-konto med Dine Pengers kalkulator! Foto: Scanpix
Publisert:

Det er ingen tvil om at Boligsparing for ungdom eller såkalt BSU-sparing er en svært gunstig spareordning for deg som er under 34 år.
Ved utgangen av 2007 var det plassert totalt 13,5 milliarder i BSU, ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB).
Dette er en økning på nesten 1 milliard, eller 7,1%, sammenlignet med 2006.

Mange venter til desember

Statistikken viser at de fleste setter inn penger på BSU-kontoen sent på året - gjerne i desember.
Årsaken er at BSU-sparingen gir rett til inntil 3.000 kroner i fradrag på skatten årlig, og at mange gjør skattemessige tilpasninger ved slutten av året.

Sett inn så tidlig som mulig

Har du mulighet til det, bør du imidlertid sette inn pengene så fort som mulig. Da drar du nytte av de høye innskuddsrentene gjennom hele året. I stedet for at pengene står på en lønnskonto som ofte har lav rente, bør du flytte dem over til BSU-kontoen tidlig på året.
Her kan du se når på året vi setter inn penger på BSU-kontoen. Det burde vært motsatt!

Kilde: SSB

Store forskjeller

Når Norges Bank setter opp styringsrenten øker også innskuddsrenten i bankene. Det betyr at innskuddsrenten på BSU-kontoen har blitt betydelig høyere det siste året.
Før du oppretter BSU-konto, bør du sjekke ut betingelsene hos flere banker. Det er nemlig svært varierende hvor mye bankene gir i innskuddsrente.

Høyere renter

Dine Pengers BSU-kalkulator

viser at det er Sunndal Sparebank som nå har den beste innskuddsrenten på BSU med hele 6,75%.

Gratis rentekroner

Hvis vi forutsetter at rentenivået holder seg, betyr det at dersom du sparer maksimumbeløpet på 15.000 kroner i året i 6 år, vil du sitte igjen med 113.823 kroner i Sunndal Sparebank.

I tabellen under ser du de fem beste innskuddsrentene på BSU-sparing nå:

Kilde: Dine Penger

Skattefordel

Den store fordelen med BSU-kontoen, i tillegg til at den har svært god innskuddsrente, er selvfølgelig skatterabatten på 20%.
Dersom du sparer maksimumsbeløpet på 15.000 kroner i året, får du automatisk et skattefradrag på 3.000 kroner på selvangivelsen året etter.

Lov til å flytte

Du bryter ikke BSU-reglene dersom du overfører midlene til en annen bank. Men det må være en ren overførsel til ny BSU-konto. Den dagen du gjør et uttak, kan du ikke lenger gjøre nye innskudd.

Må tjene over 51.600 kroner

For å få full effekt av BSU-fradraget, må du tjene over 51.600 kroner (i 2008). Først da betaler du nok skatt til at du får fradrag for det maksimale BSU-innskuddet på 15.000 kr.

Må brukes til bolig

Beløpet du sparer kan imidlertid ikke brukes fritt. Det er en forutsetning at de brukes til boligformål.
Du trenger nødvendigvis ikke å bruke pengene når du kjøper bolig, men du kan bruke dem senere til betaling av renter og avdrag på boliglånet.
Ettersom sparing på BSU-konto har så mange fordeler, kan det være lurt å fortsette sparingen så lenge du kan. Det vil si inntil det året du fyller 34 år, eller til du har nådd maksimalt sparebeløp på 100.000 kroner.

Publisert:

Her kan du lese mer om