Finanstilsynet vil ta fra Oslo Creditservice tillatelsen til å kreve inn penger

Finanstilsynet har tilbakekalt konsesjonen til inkassoselskapet Oslo Creditservice. Selskapet har klaget og fått utsettelse på iverksetting av vedtaket.

TREKKER KONSESJON: Finanstilsynet mener at Oslo Creditservice ikke lenger skal ha lov til å drive med inkassovirksomhet.
Publisert:

Finanstilsynet vil ikke at Oslo Creditservice skal få drive med innkassovirksomhet.

Årsaken er at tilsynet mener Oslo Creditservice har begått alvorlige overtredelser av kravene til god inkassoskikk.

Alle inkassoselskap har plikt til å undersøke at det faktisk er hold i kravene de inndriver på vegne av andre. Ifølge Finanstilsynet har Oslo Creditservice satt denne plikten til side, tross «ekstraordinært mange innsigelser» fra skyldnere, ifølge tilsynets vedtak.

TREKKER KONSESJONEN: Direktør for markedstilsyn Anne Merethe Bellamy i Finanstilsynet mener Oslo Creditservice har gått over streken i inndrivelsen av inkassokrav.

Dette er en av grunnene at tilsynet ikke lenger synes det er forsvarlig å la Oslo Creditservice fortsette sin inkassovirksomhet.

– De har ikke undersøkt rettmessigheten av det enkelte krav de har inndrevet, til tross for mange innsigelser mot den samme typen krav, sier direktør for markedstilsyn, Anne Merethe Bellamy, til E24.

Markedstilsynsdirektøren påpeker at de ser svært alvorlig på overtredelsene.

– Grove brudd

– Dette er en sak vi har jobbet ganske lenge med, og vi mener bruddene her er grove, sier Anne Merethe Bellamy til E24.

Direktør for forbrukerservice i Forbrukerrådet, Ingeborg Flønes, sier til E24 at de er glad for at Oslo Creditservice nå mister bevillingen for å drive med inkasso.

Utsatt iverksettelse

Oslo Creditservice har ifølge Finanstilsynet har selskapet varslet at de vil klage på vedtaket om at de mister konsesjonen, og i den forbindelse er iverksettelse av vedtaket blitt utsatt.

Utsettelsen varer inntil klagefristen på tre uker løper ut, eller inntil klagen er avgjort av Justisdepartementet.

Daglig leder i Oslo Creditservice Thor Ivar Mathisen er blitt kontaktet av E24, men har foreløpig ikke besvart vår henvendelse i denne saken.

Forbrukerrådet, som de siste årene beskriver at de har mottatt en klagestorm mot krav som involverer selskapet, sier til E24 at de heller aldri har fått tak i Mathisen.

– Menneskelig svikt

I vedtaket fra Finanstilsynet kommer imidlertid selskapet til orde.

Der Finanstilsynet påpeker at selskapet har innkrevd for høye inkassogebyrer, opplyser Oslo Creditservice at dette skyldes menneskelig svikt.

Der Finanstilsynet mener å ha avdekket at Oslo Creditservice har sendt inkassovarsel med for kort betalingsfrist etter loven, opplyser selskapet at dette skyldes systemteknisk feil og/eller menneskelig svikt.

Ifølge tilsynet har selskapet krevd inn moms i saker hvor det ikke er lov, og ifølge Finanstilsynet skal denne praksisen ha foregått i over lengre tid, og i et stort omfang. På dette punktet opplyser Oslo Creditservice å ha handlet i god tro, samtidig som selskapet hevder at rettstilstanden på dette området er uklar.

Les også

Inkassoselskap må betale tilbake penger

I tillegg til å mener Finanstilsynet at Oslo Creditservice har gjort seg skyldig i følgende regelbrudd:

  • Holdt betalingskrav som skulle vært slått sammen separat, og slik tatt for mye i salær
  • Manglende dokumentasjon på internkontroll.

Sjekket ikke krav

Omfanget er likevel størst på punktet der Finanstilsynet mener at Oslo Creditservice har brutt reglene i inkassoloven som sier at inkassoselskapet plikter å sjekke gyldigheten til kravene det inndriver.

Etter å ha vært på stedlig tilsyn hos selskapet i 2013, ba Finanstilsynet selskapet om å sende en oversikt over alle registrerte innsigelser de hadde mottatt på krav som Oslo Creditservice skulle inndrive for sine ti største oppdragsgivere fra høsten 2012 til våren 2013. Tilsvarende oversikt ble sendt for perioden fra 1. mai 2013 til 20. april 2014.

Oversiktene viste at det ble klaget på så mange som 50 og 32 prosent av inkassokravene som ble sendt i de to ulike periodene på vegne av enkelte oppdragsgivere.

Etter dette sendte Finanstilsynet ut forhåndsvarsel om at selskapet kunne miste konsesjonen.

Dumpet antallet klager

Da svarte Oslo Creditservice med en epost der de opplyste at klagene de tidligere hadde rapportert om, var feil. I starten av november i år sendte selskapet inn korrigerte opplysninger til norske myndigheter om at antallet klager på krav fra de ti største oppdragsgiverne måtte kuttes med totalt 10.307 klager.

På bakgrunn av dette sier selskapet at Finanstilsynet ikke har grunnlag for sin påstand om at Oslo Creditservice har brutt god inkassoskikk.

Finanstilsynet sier på sin side at «Det var først etter at foretaket mottok Finanstilsynets forhåndsvarsel av 25. september 2014 om at de høye innsigelsestallene kunne være grunnlag for tilbakekall av inkassobevillingen, at foretaket meldte om feilrapportering.» Dette mener tilsynet er påfallende, og skriver i vedtaket at de ikke mener at Oslo Creditservice kan dokumentere at antallet klager faktisk er så mye lavere enn det de først rapporterte.

Porno-selskaper

Oslo Creditservice har i flere år blitt beskyldt for feilaktig innkreving av regninger.

Forbrukerrådet har lenge hevdet at selskapet bevisst bidrar til å lure folk til å betale regninger fra det de har referert til som svindelselskaper. Klager til Forbrukerrådet som involverte pornoselskaper som brukte Oslo Creditservice som inkassobyrå, preget klagebunken der i både 2012 og 2013, ifølge Forbrukerrådet.

I januar i fjor følte en lang rekke folk seg lurt av inkassobyrået, ifølge Dagbladet.

De opplevde at de fikk feilaktige regninger fra Oslo Creditservice. Dagbladet-saken fra januar i fjor er en av få ganger Oslo Creditservice-sjef Thor Ivar Mathisen har uttalt seg i pressen. Dette skjedde via e-post.

«Forbrukerrådet mener at dere bevisst lurer folk til å betale regningene for det de kaller svindelselskaper. Hva syns du om dette?», spurte Dagbladet.

- Vi er uenig i denne påstanden, svarte Thor Ivar Mathisen.

Også forbrukerprogrammet «TV 2 hjelper deg» har omtalt inkassobyrået. Da ønsket ikke Mathisen stille til intervju.

Egen Facebook-side

På Facebook er siden «Steng Oslo Creditservice» opprettet. Siden har nesten 500 medlemmer. Flere av medlemmene jubler over dagens avgjørelse fra Finanstilsynet.

Les også:

Lager inkasso-gigant: - Vi ønsker å oppfattes som en medspiller, ikke en gribbSiv Jensen vil la staten hente inn all skattenMillionær saksøkte Posten etter inkassoregning

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om