Menn med flere barn tjener mer

  En ny undersøkelse viser at jo flere barn menn får, jo bedre tjener de. Hos kvinner er situasjonen omvendt.

BARNEVOGN BETYR HØYERE LØNN: Timelønnsnivået mellom menn i samme bransje og med lik utdanning er høyere hvis mannen har barn, viser en fersk undersøkelse.

Frank May
  • NTB
Publisert:

Undersøkelsen er utført ved Institutt for samfunnsforskning, og er publisert i fagbladet «Søkelys på arbeidslivet».

Forsker Kjersti Misje Østbakken har sett på hva barn betyr for timelønnsnivået for kvinner og menn i perioden 2002 til 2011.

- Er to menn omtrent like gamle, har lik utdanning og jobber i samme bransje, vil mannen med barn i snitt tjene mer enn den barnløse mannen, sier Østbakken til Dagens Næringsliv.

Østbakken mener at en av årsakene kan være at sammenhengen mellom produktivitet på arbeidsmarkedet og på hjemmebane er blitt sterkere og at enkelte menn lykkes på flere arenaer.

Tallene fra undersøkelsen viser også at lønnsforskjellen har økt i perioden. I 2005 tjente en mann med ett barn i snitt 2,5 prosent mer enn en barnløs mann. I 2011 var forskjellen oppe i 3 prosent.

Situasjonen er omvendt for kvinner. Kvinner med barn tjener fremdeles mindre enn kvinner uten barn, men forskjellen har minket og er nå svært liten, bare 0,6 prosent.

Sosiolog og mannsforsker Margunn Bjørnholt mener at de norske tallene er unike i internasjonal sammenheng fordi de viser at det å få barn nå virker positivt eller svært lite negativt på lønnsutviklingen både for menn og kvinner.

- Det er unikt. Morsstraffen er et kjent begrep i arbeidslivsforskningen, sier hun, og ønsker at det må forskes mer på sammenhengen mellom lønnsgapet og fedrekvoten.

Les også:

Gikk glipp av datterens fotballkamp - Sluttet som toppsjefPappa tar mobilen med når han leker med barnaSmåbarnsfedre jobber mindre – mødrene jobber mer

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Personlig økonomi

Flere artikler

  1. Kvinnelige jurister bremser karrieren når de får barn

  2. Hvorfor gjør kvinnelige økonomer mindre karriere?

  3. Her tjener menn en månedslønn mer enn kvinner

  4. LO advarer om lønns- og kjønnsforskjeller i gode tider

  5. Kvinnelige teknologer taper lønnsmessig