Tre nemdsmedlemmer har fratredt sine verv: Avslo skatteklager uten å lese klagene

Nemndsmedlemmene leste ikke skatteklagene de fikk på bordet, men ga likevel både avslag og medhold. –Hårreisende, mener skatteekspert.

OVERSENDER: Klager på skatteoppgjøret sendes fra Skatteetaten til egne klagenemnder for uavhengig behandling. Nå har tre nemndsmedlemmer trukket seg etter avsløring om behandlingsjuks.

Foto: Scanpix
  • Karl Wig
Publisert:

Skatteklagejuks. Tre medlemmer av skatteklagenemndene, en uavhengig instans oppnevnt av Fylkestinget for å vurdere nordmenns klager på skatteoppgjøret, har gått fra sine verv og tilbakebetalt honorarene sine.

Årsaken er at de er avslørt i å avgi dom i skatteklagesaker uten å ha lest saksdokumententene.

Etter det Dine Penger forstår ga saksbehandlerne både medhold og avslag til klagene de ikke leste, igjennom at de vurderte dem identisk med Skatteetatens innstilling. Da kreves det heller ingen begrunnelse for vurderingen.

Les også:660.000 får skatteoppgjøret nå

Åpnet aldri. IfølgeSkattebetaleren, som først skrev om saken, ble det tre saksbehandlerne avslørt da noen i Skatteetaten sjekket det elektroniske saksbehandlingssystemet og oppdaget at flere saker behandlet mellom 2008 og 2009 ikke var åpnet – og dermed aldri var blitt gjennomgått.

Medlemmene hadde likevel gitt sin vurdering i sakene, og sendte inn egenerklæring hvor de løy om at de hadde gjennomgått saksdokumentene.

Tilbakebetalte. Seksjonssjef i Skattedirektoratet Anita Grini sier de fattet en «konkret mistanke» som førte til at nemndsmedlemmene ble avslørt – og så konfrontert:

– De valgte da å trekke seg som medlemmer av nemnda og å tilbakebetale honoraret, bekrefter Grini til Dine Penger.

Saken ble avsluttet fra Skatteetatens side nå i vår.

Les også:Skatteetaten fant 886 millioner svarte kroner

BEKYMRET: NARF-advokat Per-Ole Hegdahl reagerer på at klagebehandlerne kun må gi begrunnelse når de er uenige med Skatteetaten, og er bekymret for uavhengigheten til klagenemndene.

Foto: Espen Sturlasson

Reagerer. – Dette er helt hårreisende. Det er en fare for rettssikkerheten, og viser hvor skjørt dette systemet er. Det er dessverre med på å svekke tilliten til Skatteetaten, kommenterer Per-Ole Hegdahl.

Han er advokat i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF), og er sterkt engasjert i skatteyternes rettigheter.

– Det sier seg selv at skatteytere og Skatteetaten har forskjellige interesser. Nettopp derfor er det så viktig med en uavhengig gjennomgang når klagesaker havner i nemndene, sier Hegdahl.

Større bilde. Advokat og fagsjef i Skattebetalerforeningen Gry Nilsen mener saken er alvorlig.

ENDRES? Advokat og fagsjef i Skattebetalerforeningen Gry Nilsen ser alvorlig på saken, og mener hele klagebehandlingssystemet nå må vurderes endret.

Foto: Bo Mathisen

– Vi regner med at disse nemndsmedlemmene er unntakstilfeller, men samtidig blir dette en del av et større bilde: Vi har ikke den samme gode behandlingen av klagesakene som tidligere, sier Nilsen til Dine Penger.

Fagsjefen viser til at nemndsmedlemmene ikke treffes i fellesskap og diskuterer sakene muntlig, slik de gjorde før.

– Jeg blir urolig for hvordan systemet fungerer, og nå tror jeg det er fornuftig å vurdere hele ordningen, sier Nilsen.

Ingen begrunnelse. I dag fungerer ordningen slik:

Når Skatteetaten sender over klagesaker til nemndene for behandling, gir de samtidig sin innstilling på om det bør gis avslag eller medhold.

Medlemmene i Skatteklagenemndene skal så vurdere sakene på selvstendig grunnlag, og krysse av for om de er enige med Skatteetatens innstilling eller ikke.

Er de uenige, må de begrunne det i en såkalt dissens. Det kreves imidlertid ingen slik begrunnelse når saksbehandlerne sier seg enige med Skatteetaten.

Dermed er det mulig for saksbehandlerne å gi sin vurdering i sakene uten å sette seg inn i dem – så lenge de følger innstillingen til Skatteetaten.

Les også:Ferietrøbbelet flest nektes erstatning for

Refser systemet. Hegdahl frykter saksbehandlerne ikke har nok insentiver til å gjøre en uavhengig vurdering slik systemet er i dag.

– I dag er det mye enklere for klagebehandlerne å bare si seg enig med Skatteetatens vurdering, som ikke krever begrunnelse, enn å vurdere på egen hånd. Det blir helt feil.

– Enten bør det begrunnes uansett hvordan de vurderer saken, eller så bør det være like enkelt å si seg enig som uenig, mener advokaten.

Nilsen i Skattebetalerforeningen er helt enig.

– Systemet oppfordrer ikke nemndsmedlemmene til å komme til et annet resultat enn Skatteetaten. Men jeg vil samtidig presisere at det er systemet det er noe feil med, ikke enkeltmenneskene, sier hun.

Les også:660.000 får skatteoppgjør nå

Gir ikke tall. Dine Penger har forsøkt å få klarhet i omfanget av behandlingsjukset, samt hvor mange saker de tre nemndsmedlemmene hadde ansvaret for totalt.

Skattedirektoratet har så langt valgt å ikke besvare disse spørmålene.

Seksjonssjef i Skattedirektoratet Anita Grini forsikrer at alle sakene har fått en ny uavhengig vurdering, og sier de ikke har mistanke om andre uærlige nemndsmedlemmer.

– Alle sakene er behørig gjennomgått, og skattyters rettssikkerhet er ivaretatt. Vi har ingen grunn til å tro at det er flere som ikke har behandlet sakene før de signerer, sier hun.

Følg Dine Penger på Facebook!

Oppdatert 8. aug 10.20:Vi kom først i skade for å skrive at medlemmene i Skatteklagenemnda oppnevnes av Skattedirektoratet. Dette er ikke tilfellet. De oppnevnes av Fylkestinget. Dette er nå rettet. Red.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Skatter og avgifter

Flere artikler

  1. Ny skattedirektør: Vil ha tryggere behandling av skatteklager

  2. Ny ordning for skatteklager

  3. Slik sjekker du skatteoppgjøret

  4. Fristen går ut lørdag: Husk å klage på skatten

  5. Se om du har mer til gode i skatteoppgjøret