Ikke se deg blind på lav rente

Når rentenivået på boliglån er lavt slik som nå, legger bankene på ekstra marginer på sine utlån. Kundene er jo fornøyd med sin lave rente. Bankene tjener mer, du betaler.

TJENER MER: Norske banker, her representert ved den største av dem alle, tjener mer når rentenivået er lavt. Foto: Scanpix
Publisert:

Akkurat nå er beste lånerente i bankene behagelige 3,1 prosent nominelt. Det virker lavt, og er i hvert fall mye lavere enn skrekkrentene i fjor høst, da enkelte banker var over 8-tallet.

Rentemøte onsdag kl.14

I morgen er det nytt rentemøte i Norges Bank, som tidligere har signalisert at renten kan bli ytterligere kuttet fra dagens 1,5 prosent.

Følg rentemøtet onsdag kl. 14 her på dinepenger.no

Usikkerheten er imidlertid blitt noe større den siste tiden, om Norges Bank faktisk vil kutte mer, eller om rentebunnen er nådd for denne gang.
Uansett er rentenivået svært lavt historisk sett og lite tyder akkurat nå på at renten vil bli høy med det første. Det betyr at du som er lånekunde, kan glede deg over lav rente en stund til.

Økt rentemargin

Men ikke la deg lure. Selv om bankene har kuttet renten med storøks det siste halve året, tjener de nå mer pr krone utlånt.
Hvordan? De har rett og slett økt rentemarginen i forhold til sin viktigste finansieringskilde. Den etter hvert så kjente pengemarkedsrenten (3 mnd Nibor). Det er den renten bankene betaler i det profesjonelle rentemarkedet.

BANKENES PÅSLAG PÅ PENGEMARKEDSRENTEN SIDEN 1998

Kilde: Norges Bank og Dine Penger

Grafen viser et fast utvalg av banker og deres rentepåslag på pengemarkedsrenten. Tallene gjelder et lån på 1 million kroner innen 60 prosent sikkerhet. Historiske tall er hentet fra Dine Pengers arkiv.

Over gjennomsnittet

I skrivende stund er bankenes påslag på pengemarkedsrenten på 1,13 prosentpoeng. Gjennomsnittlig påslag de siste 11 årene er 0,85 prosenpoeng. Akkurat nå legger bankene altså på en større rentemargin enn normalt.
Men hva er normalt? Vi skal ikke lenger tilbake enn til september/oktober i fjor. Da var bankenes rentemargin i forhold til pengemarkedsrenten, på skarve 0,03 prosentpoeng. Bankene tjente i den perioden altså ikke noe på å låne ut penger.
Situasjonen i fjor høst var spesiell. Men bankene har også benyttet anledningen til å legge på rentemarginen det siste halve året.
Faktisk er det slik at bankenes påslag på pengemarkedsrenten har ligger over det langsiktige gjennomsnittet helt siden slutten av oktober, med unntak av desember.

På slutten av fjoråret hadde bankene den høyeste rentemarginen på 4 år.

Ikke uvanlig

Det er ikke uvanlig at bankene legger på litt ekstra når selve rentenivået er lavt.
Grafen viser at bankene var på sitt grådigste da pengemarkedsrenten og styringsrenten i Norges Bank var på sitt laveste i årene 2003 - 2005.
I årene 2005 til kræsjet i 2008, lå rentepåslaget i bankene under det langsiktige gjennomsnittet på 0,85 prosentpoeng.
Gode tider, stor låneiver, og hard konkurranse om de beste kundene, presset rentemarginen nedover.

Må følge etter

Den tiden er definitivt over. Spørsmålet er når situasjonen i pengemarkedet vil normalisere seg.
En ting er imidlertid klart: Det er rom for ytterligere rentekutt i bankene.

LES OGSÅ:

Boliglånsrenten kan falle mer

Pengemarkedsrenten har falt de siste ukene, og dersom Norges Bank klinker til med nok et rentekutt onsdag, må du kreve at banken din følger etter.

Publisert:

Her kan du lese mer om