22 milliarder skattekroner på vei

Over 2,1 milloner nordmenn får i disse dager skattepengene sine fra Skatteetaten. Nesten 22 milliarder skal fordeles. Det er 3 milliarder mindre enn i fjor.

FRADRAG FOR BARN? Sjekk om du har fått dine fradrag i skatteoppgjøret. Foto: colourbox
Publisert:

- De som har penger til gode kan regne med å få det på konto eller på utbetalingsblankett i denne og neste uke, sier skattedirektør Svein Kristensen.

Nesten 4 av 5 får tilbake

Over 78 prosent får tilbake på skatten. Det er litt færre enn i fjor, da 83 prosent fikk penger tilbake.
Disse får i gjennomsnitt 10.100 kroner tilbake.
- Skatteoppgjøret er klart fra i morgen 24. juni. Men i år er det ikke muligå forhåndsjekke oppgjøret slik det var mulig i fjor. Alle må vente til i morgen, sier informasjonsdirektør Lise Halvorsen i Skatteetaten til Dine Penger.

Pengene kommer snart

Ifølge Skattetaten får 2,8 millioner lønnstakere og pensjonister skatteoppgjøret sitt nå. Det er færre enn i fjor, da over 3 millioner nordmenn fikk skatteoppgjøret i juni.

Sjekk skatteoppgjøret

Skatteetaten

legger egen lenke til skatteoppgjørene på sine nettsider fra og med i morgen.
Du kan enten logge deg på med PIN-koder du har fått tilsendt på SMS, passord til MinID, Buypass Smartkort, eller med PIN-koder som ble sendt ut på eget ark før jul i 2008. I tillegg må du taste inn fødselsnummer.
Dersom du gjorde endringer i selvangivelsen må du sjekke om endringene er tatt til følge. Dersom endringene ikke er godkjent, og du fortsatt mener det er feil, må du klage.
Klagefristen er 10. august.

Kan ta pengene

Det er skatteoppkreveren i kommunene som overfører pengene. Tilgodebeløpet kan brukes til å dekke skyldig skatt fra tidligere år, og til å dekke en del andre offentlige krav - for eksempel barnebidrag.
- NAV har sendt ut forhåndsvarsel om skattemotregning til omlag 51.000 personer. Samlet gjeld i sakene er cirka 3,5 milliarder kroner, og størstedelen av gjelden er knyttet til bidrag, sier Magne Fladeby, direktør NAV kontroll og innkreving til

Skattebetalerforeningen

.

Høye renter

Grunnen til at færre får tilbake på skatten i år er at renten var lavere i 2009 enn forventet, på grunn av finanskrisen.
Dermed betalte mange mindre renter på lånet sitt og fikk derfor lavere skattefradrag.

Færre får restskatt

Skatteetaten opplyser at i alt 444.000 har fått restskatt på totalt 5,1 milliarder kroner. Det er 16.000 færre i forhold til i fjor.
I gjennomsnitt må de betale 11.500 kroner hver, en nedgang på 1.300 kronerfra i fjor.
Restskatt under 1.000 kroner skal betales innen 20. august, mens restskatt på 1.000 kroner eller mer skal betales i to terminer, 20. august og 24. september.
Rentetillegg på restskatt er 3,9 prosent. Restskatt under 100 kroner blir ikke krevd inn. Blir ikke restskatten betalt ved forfall, påløper forsinkelsesrenter, og skatteoppkreverne vil kreve inn skatten.
De som ikke får skatteoppgjør nå, får det i oktober. Det gjelder blant annet skattytere med ektefelle som driver næringsvirksomhet, de som har fått utsatt frist, og selvangivelser som ikke er ferdig behandlet.

Publisert:

Her kan du lese mer om