Lånekasse-direktøren mener støtteordningene må endres

Flere endringer i støtteordningene kan bidra til å sikre livslang læring, mener Lånekassens administrerende direktør Nina Schanke Funnemark.

Utvalget mener Lånekassen per i dag primært er tilpasset unge som utdanner seg på heltid, noe Lånekassen er enig i. Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB scanpix
  • NTB
Publisert: Publisert:

Lånekassen har levert sine høringsinnspill til Markussen-utvalgets utredning om lærekraftig utvikling der det blant annet foreslås endringer i studiestøtteordningene.

– For at Lånekassen skal kunne være med på å finansiere livslang læring, må støtteordningene våre må bli mer fleksible, sier Funnemark.

Utvalget mener Lånekassen per i dag primært er tilpasset unge som utdanner seg på heltid, noe Lånekassen er enig i. I høringssvaret peker Lånekassen blant annet på at det er viktig at kravet om studiebelastning og begrensning på antall år man kan få støtte, den såkalte 8-årsblokka, ses i sammenheng.

Les på E24+

De styrer milliarder i norske fond. Dette er de nye, unge forvalterne

– Hvis kravet om at man må studere minst 50 prosent for å få støtte fra Lånekassen fjernes, er det viktig at dette følges opp med en justering av reglene for hvor lenge man kan få støtte. Årsaken til det er at en student som studerer på deltid, bruker like mye av 8-årsblokka som en som studerer på heltid. Dermed kan en risikere å bruke opp retten til støtte og sitte igjen med forholdsvis få studiepoeng, sier Funnemark.

Lånekassen er også positiv til forslaget om å heve aldersgrensen for hvor lenge man kan motta studiestøtte. Dette mener Lånekassen bør utredes nærmere.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Lånekassen
  2. Student

Flere artikler

  1. Kun studenter over 30 år kan få dagpenger

  2. Betalt innhold

    Faglig lunsj: Er dine ansatte i ferd med å bli utdaterte?

  3. Slik vil regjeringen hjelpe arbeidsløse tilbake i jobb

  4. Har sendt 3.000 krav om tilbakebetaling av kontantstøtte

  5. Nå blir det lov å studere mens man går på dagpenger