Dette må skje for at Olsen ikke kutter renten i juni

Sannsynligheten er svært stor for at Norges Bank vil kutte styringsrenten neste måned. Men helt sikkert er det ikke.

SANNSYNLIG RENTEKUTT: Det er stor sannsynlighet for at Sentralbanksjef Øystein Olsen og resten av Hovedstyret i Norges bank beslutter å kutte renten i juni.

Cornelius Poppe
  • John Thomas Aarø
Publisert:

– Det skal mye til for å få Norges Bank på andre tanker enn at renten kuttes, men risikoen er der, sier sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management til E24.

Norges Bank besluttet torsdag å holde styringsrenten uendret på 1,25 prosent. På forhånd var ekspertene delt i synet på hva sentralbanksjef Øystein Olsen ville konkludere med.

Seniorøkonom Øystein Børsum i Swedbank er relativt overbevist om at et rentekutt blir fasit etter rentemøtet i juni.

Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management.

John Thomas Aarø

Han mener Norges Bank har en krevende oppgave foran seg.

– Det er en vanskelig avveining mellom å ivareta flere hensyn på kort og lang sikt, sier Børsum til E24.

Han peker på at Norges Bank lenge har uttrykt bekymring for boligprisveksten og gjeldsutviklingen hos Ola og Kari Nordmann. Men siden høsten i fjor har oljeprisen falt kraftig, og det på toppen av den markerte nedgangen i oljeinvesteringer i år.

– Det jeg tror må veie tyngst, er den økende ledigheten og oppbremsingen i økonomien, særlig i oljerelatert aktivitet, sier Børsum.

Følg markedet i E24s Aksjelive

Les også

Sentralbanksjefen: – Jeg er overhodet ikke redd

Binder seg ikke

Ved forrige rente i mars signaliserte Norges Bank 100 prosent sannsynlighet for et rentekutt før sommeren, dersom den økonomiske utviklingen gikk som banken ventet. Da var det to møter igjen før sommeren. Nå er det ett.

Seniorøkonom Øystein Børsum i Swedbank.

Swedbank

Sentralbanksjef Øystein Olsen understreket imidlertid på pressekonferansen at et rentekutt i juni ikke er hugget i stein.
– Vi binder oss ikke 100 prosent til masten, sa Olsen under pressekonferansen.

Det betyr: Dersom utviklingen i norsk økonomi blir bedre enn banken venter, kan det bety at det ventede rentekuttet i juni ikke kommer.

Sjekk valutakursene i E24s valkutakart

Før rentemøtet i juni har det kommet en lang rekke data som vil være avgjørende. Økonomene trekker frem følgende tall å følge med på:

** Oljeprisen: Bare den siste måneden har oljeprisen (Brent spot) steget hele 17 prosent til 68 dollar fatet. Fortsetter oppgangen kan det gjøre at Norges Bank ikke anser oljetrusselen som så prekær. Wilhelmsen i Nordkinn antyder at en prisøkning på mellom 10 og 20 dollar kan skape debatt om renten skal kuttes i juni.

** Boligprisvekst og gjeldsvekst: Norges Bank valgte ikke å kutte styringsrenten i mars, og hovedargumentet var risikoen for at finansielle ubalanser bygger seg opp ved at boligprisene stiger og husholdningene tar opp mer gjeld. Børsum i Swedbank mener utviklingen fortsatt er en betydelig bekymring for Norges Bank, men at ventede boligdempende tiltak trolig blir lansert før neste rentemøte. Wilhelmsen i Nordkinn mener det er en sterk økning her som vil påvirke Norges Bank mest i retning av å holde renten uendret.

** Oljeinvesteringer: I juni kommer for første gang oljeselskapenes forventede oljeinvesteringer for neste år. Det er knyttet stor spenning til tallene, etter at investeringene – den viktigste vekstimpulsen for norsk økonomi etter finanskrisen – ventes å falle rundt 15 prosent i år. Norges Bank venter en nedgang på fem prosent neste år. Skulle investeringene vise seg å bli høyere enn ventet, er det et argument for å holde renten uendret.

– Dette blir et av de aller viktigste tallene. Investeringene har stor effekt på rentesettingen til Norges Bank, sier Børsum, som understreker at han tror det er mer sannsynlig at investeringene vil falle mer enn antatt, enn at den vil være høyere.

** Regionalt nettverk: Norges Bank egen temperaturmåler hos norske bedrifter har vist at næringslivet tror veksten fremover vil bremse opp. Nettverkets syn på utviklingen i norsk økonomi vil påvirke vurderingen til Norges Bank.

– Jeg tviler på at en enkeltfaktor vil påvirke Norges Bank så mye at renten holdes uendret. Dersom det ikke blir et kutt, noe jeg tviler på, vil det skje som følge av summen av mange data, sier Wilhelmsen.

Svak kronekurs viktig

Børsum peker på at en svak krone er svært viktig for å dempe effekten oljebremsen har på norsk økonomi.

– Andre næringer enn oljen har levd med stadig høyere lønnsvekst og kostnadsnivå de siste15 årene. Dette reverseres i praksis når kronen svekkes, sier han.

Det gjør den fordi norske bedrifter får mer igjen for varer og tjenester som eksporteres ut av landet.

– Et av de viktigste bidragene vi kan gi omstillingen i norsk økonomi er en tilstrekkelig svak krone. Dette er et viktig hensyn å ta, og noe Norges Bank må legge stor vekt på, sier han.

Les også

Så mye billigere gjorde Olsen utenlandsferien på én time

Les også

– Jeg er overhodet ikke redd

Les også

Økonom frykter vi går i svenskefellen: – Norges Bank fyrer oppunder spekulasjoner om at de egentlig ikke vil kutte

Her kan du lese mer om

  1. Valuta
  2. Rentemøte Norges Bank
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Sår tvil om rentekuttet «alle» tror vil komme

  2. – Jeg er overhodet ikke redd

  3. Dette vil avgjøre sommerens rentekutt

  4. Annonsørinnhold

  5. Renterådet: Dette må du gjøre, Olsen

  6.  – Ni av ti nordmenn kan sprette champagnen