Statsbudsjettet 2022

Vedum kutter skatterabatter han mener går til dem med høy inntekt

100 millioner her og 100 millioner der. Regjeringen skjerper fordelingsprofilen med mange små grep som summerer seg opp til store penger.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) tar frem sin dieseldrevne pickup når han synes det passer. Her fra forhandlingene ved Hurdalssjøen.
  • Sigurd Bjørnestad (Aftenposten)
Publisert: Publisert:

– Vi vil utvikle hele Norge. Et Norge med små forskjeller. Det Norge, vi er så glad i, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) som sluttord i finanstalen i Stortinget mandag.

Han la frem forslag til endringer i Solberg-regjeringens statsbudsjett for 2022.

For å komme nærmere «små forskjeller» tar Vedum store grep i inntektsskatten, formuesskatten og utbytteskatten. Men han tar også flere små grep i skattereglene.

Med fordeling som begrunnelse strammer han inn gunstige spesialregler. Fire innstramminger øker skatteinntektene med 900 millioner kroner neste år sammenlignet med regjeringen Solbergs forslag.

Men samtidig blir andre spesialregler gjort mer gunstige. Fradraget for kontingent til fagforeninger blir for eksempel økt med 50 prosent.

Strammer til for firmabil på el

Dieselbruker Vedum får inn mye penger ved å redusere skatterabatten på elektrisk firmabil.

Det er egne regler for å beregne den årlige fordelen av å kjøre firmabil. Bilens pris er viktig. Dyr bil betyr større fordel enn billig bil og dermed høyere påslag i skattbar inntekt.

I utgangspunktet skal fordelen beskattes som lønn. Men slik er det ikke for alle biler.

For elektriske firmabiler er gjeldende regler at bare 60 prosent av bilens pris blir lagt inn når det årlige påslaget i lønnen skal beregnes. Denne rabatten vil Vedum fjerne. Elektriske firmabiler skal gi samme påslag i skattbar lønn som andre firmabiler.

Begrunnelse: «Rabatten kommer (...) først og fremst skattytere med høy inntekt til gode.» Halvparten av dem som fikk denne rabatten i 2019, hadde bruttoinntekt over 1 million kroner, ifølge Finansdepartementet.

Vedum henter inn 430 millioner kroner ekstra ved å fjerne rabatten.

Elbilforeningen er sterkt kritisk.

– Det er helt uforståelig at det skal bli mindre attraktivt for bedrifter å velge elbil for sine ansatte, sier generalsekretær Christina Bu.

Foreningen har beregnet at eieren av en elektrisk firmabil til 500.000 kroner får en årlig skatteskjerpelse på 14.000–18.000 kroner.

Kutter skattefordel på sparing

Ordningen med individuell sparing til pensjon (IPS) har vært med oss siden november 2017.

Innbetalinger til IPS gir fradrag i den skattbare inntekten på inntil 40.000 kroner pr. år. Utbetalinger får 22 prosent skatt som såkalt «alminnelig inntekt». Men innbetalte penger slipper formuesskatt, og avkastningen av pengene blir ikke skattlagt underveis til utbetaling.

Finansdepartementet har mistanke om at IPS-penger bare blir flyttet fra andre former for sparing. IPS øker ikke den samlede sparingen til pensjon.

Regjeringen foreslår å kutte grensen for innbetaling til 15.000 kroner. Det øker skatteinntektene med 235 millioner kroner sammenlignet med Solberg-regjeringens forslag.

Begrunnelsen er som for elektriske firmabiler: «Høyinntektsgrupper sparer i gjennomsnitt mest i ordningen.»

Næringsorganisasjonen Finans Norge liker ikke forslaget. Informasjonsdirektør Tom Staavi mener forslaget raserer ordningen og bryter med pensjonsreformen.

– Ved å sette maksimalsatsen til 15.000 kroner ødelegger man muligheten for svært mange med en dårlig tjenestepensjon til å spare en fornuftig pensjon, sier han.

Tjenestepensjon er pensjon gjennom jobben.

Ingen rabatt ved billige aksjer

Billige aksjer i selskapet du jobber i, er en ytelse fra arbeidsgiver, slik firmabilen er det. Godtgjørelsen er differansen mellom markedsprisen på aksjen og den prisen den ansatte betaler. I utgangspunktet er denne skattepliktig som lønn.

Men også her blir det etter dagens regler gitt skatterabatt for inntil 25 prosent av godtgjørelsen. Det er også en øvre grense for skattefri rabatt på 7500 kroner pr. ansatt pr. år.

Vedum vil avskaffe ordningen med skatterabatt på slike billige aksjer. Begrunnelsen er som ellers: «Det antas at ordningen i størst grad kommer høyinntektsgrupper til gode.»

Avskaffelsen gir 133 millioner kroner mer enn Solbergs forslag.

Les også

Regjeringen tar inn 6,6 milliarder mer enn Solberg

Redusert fradrag for gaver

Til slutt kutter Vedum kraftig i en av Kristelig Folkepartis hjertesaker. Det er etter dagens regler mulig å få fradrag i skattbar inntekt for inntil 50.000 kroner årlig for gaver til godkjente frivillige organisasjoner og trossamfunn.

Men Finansdepartementets melodi er den samme: «Gavefradraget svekker skattegrunnlaget og kommer i størst grad de med høye inntekter til gode.»

Regjeringen foreslår å halvere fradragsgrensen til 25.000 kroner. Dermed vil redusert skatt finansiere maksimalt 5500 kroner av slike gaver.

Økt inntekt for staten neste år: 100 millioner kroner.

Les også

Opposisjonen slakter Støres nye formuesskatt

Les også

SV sier Støres skatteendringer ikke holder

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Statsbudsjettet 2022
  2. skatt
  3. Trygve Slagsvold Vedum

Flere artikler

  1. Øker skattene for de rikeste

  2. Den nye regjeringen utsetter moms på dyre elbiler

  3. Disse endringene vil påvirke økonomien din fra nyttår

  4. Slik flytter Vedum på skatter og avgifter

  5. Utbytterush gir regjeringen dekning til milliardutgifter