Runar Søgaard-anke avvist av svensk høyesterett – må i fengsel

Anke og personlig brev til Sveriges høyeste rettsinstans førte ikke frem.

HÅPET UTE: Runar Søgaard må sone for økonomisk kriminalitet.
Publisert:

Den 54 år gamle nordmannen ble i juni dømt til ett år og åtte måneder fengsel for skatteunndragelse og bokføringsbrudd.

Da dommen falt i Hovrätten, tilsvarende lagmannsretten i Norge, varslet Søgaards advokat Staffan Bergqvist at den ville bli anket. Han mente at Hovrätten hadde feilbedømt bevismaterialet.

Søgaard har hele tiden nektet for å ha bedrevet økonomisk kriminalitet, og erkjente seg ikke skyldig i saken.

Ifølge Expressen har Högsta Domstolen – Sveriges høyesterett – nå avvist anken.

Dermed blir fengselsstraffen stående. Søgaard får også forretningsforbud i Sverige, og må betale 800 kroner til Brottsofferfonden.

– Han er overrasket og skuffet, sier advokat Bergqvist til Expressen.

Advokaten utdyper at han selv er overrasket over at Högsta Domstolen ikke tar saken, fordi han mener det ikke foreligger relevant praksis for sakens problemstillinger.

Søgaard: Føler seg dømt som person

– Jeg er ganske sjokkert, sier Søgaard til VG.

– Det er noe sykt ved det svenske rettssystemet, mener han, og viser til et innlegg postet på hans Facebook-side tirsdag kveld, hvor han retter skarp kritikk mot utviklingen i det svenske samfunnet, og varsler at han fremover vil satse politisk – med mål om å få en stortingsplass i Sverige i 2026.

Søgaard gjør det klart at han føler seg dømt som person, og ikke på sak.

«En person som er åpent kritisk til politikken som føres, med den marginalisering og demonisering av vanlige mennesker den har fått som konsekvens, skal jages og viskes ut», skriver han.

«Min egentlige forbrytelse: Jeg er Runar Søgaard, en høylytt, kristen opponent til det som foregår i vårt stadig mer sentraliserte samfunn», melder han videre i innlegget.

Lignende utsagn hadde han med i et personlig brev han sendte til svensk høyesterett sammen med anken.

Ifølge Aftonbladet skrev Søgaard i brevet at han som kristen alltid har stilt høye moralske krav til seg selv.

«Så også i dette tilfellet. Derfor kan jeg ikke se at jeg har begått noen kriminell handling, så langt min kunnskap om det juridiske strekker seg.»

Skal ha latt være å bokføre inntekter

Søgaard ble først dømt i svensk tingrett i 2019, for flere tilfeller av alvorlige bokføringsforseelser og skattelovbrudd.

Tingretten mente da at Søgaard ikke hadde bokført inntekter på flere millioner. Samtidig ble han frikjent for tiltale om forfalskning.

Ifølge tiltalen, som kom i 2017, skal Søgaard og en slektning ha unnlatt å bokføre over ti millioner svenske kroner i regnskapsårene 2013–2016 – samt inntekter på rundt 390.000 kroner i deler av perioden.I tillegg skal de to tiltalte heller ikke ha rapportert inn over 950.000 svenske kroner til skattevesenet i samme periode.

Søgaard har ifølge Expressen tidligere opplyst at det ikke er han som har stått som faktisk eier i selskapet, og at han dermed ikke har hatt ansvaret for regnskapsføringen.

I 2015 ble Søgaard også dømt til fengsel for økonomisk kriminalitet. Da fikk han to måneders fengselsstraff og sonet med fotlenke.

Søgaard er bosatt i Sverige. Han ble kjent da han ble gift med den svenske artisten Carola Häggkvist. De gikk fra hverandre i 2000.

Publisert: