Analytikere tror pilene snur igjen: Varsler bolignedtur til 2020

Mens meglersjefene går langt i å friskmelde boligmarkedet, kommer analytikere med ny advarsel: Renteøkning kan sende boligprisene ned igjen allerede i høst.

VARSLER FALL: Nejra Macic i Prognosesenteret tror boligprisene vil falle fra høsten.
Publisert: Publisert:

Sola skinner over boligmarkedet etter nok en måned med prisoppgang. Boligprisene steg med 0,5 prosent på landsbasis i mars. For Oslos del var prisoppgangen 1,7 prosent.

– Prisutviklingen i mars bekrefter utviklingen vi har sett så langt i 2018 om at boligprisfallet som preget markedet gjennom 2017 har stoppet opp i store deler av landet. Prisveksten hittil i år er moderat med unntak av i hovedstaden, der første kvartal har resultert i en sterk prisoppgang, sa Eiendom Norge-sjef Christian Dreyer da han la frem tallene torsdag formiddag.

Analytiker Nejra Macic i Prognosesenteret sier til E24 at det er lite nytt i dagens nasjonale tall, og at de er helt udramatiske.

– I Oslo var det mer trykk i mars enn hva som er vanlig for måneden. Sesongjustert var veksten 1,6 prosent i Oslo. Prisene er likevel lavere enn de var for et år siden. Det er fortsatt negativ tolvmånedersvekst både i landet og i Oslo, hvor Oslo er noe svakere. Det vil nok ta noen måneder før den nærmer seg null, sier Macic.

Les også

Boligprisene i Norge steg med 0,5 prosent i mars

Tror på fortsatt prispress til sommeren

Gjennom hele fjoråret sa Prognosesenteret at fallet i boligprisene ikke var dramatisk og ville snu ved nyttår, en spådom man fikk rett.

– Vi tror denne bedringen vil fortsette frem til sommeren før vi går inn i dvalemodus til høsten på grunn av renteøkning og tilbudsøkning, som ser ut til å vare ut 2019, sier Macic.

Dermed varsler hun allerede nå at gleden over boligprisoppgang kan bli kortvarig.

– Når vi får den første renteøkningen kombinert med økt tilbudsside, så tror vi at vi vil få sterkere prisnedgang til høsten enn det som er normalt for årstiden. Kanskje fra september vil vi se sesongjustert negativ vekst, sier Macic.

I 2019 venter senteret flere renteøkninger. Og selv om arbeidsledigheten faller og reallønnen til folk flest øker, tror de ikke det ligger til rette for sterkere boligprisvekst før i 2020.

Les også

Ny prisoppgang på Obos-boliger

Venter nedgang til 2020

– Vi tror at det blir svak nedgang til høsten, og stabil eller svak nedgang frem til 2020, sier Macic.

Når vi kommer så langt forventer hun at boligtilbudet faller og at folk har blitt vant til litt høyere renter. Det kan legge til rette for en prisstigning.

Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets

Macic er ikke alene om å forvente en ny prisnedgang. I en kommentar til boligpristallene skriver Jeanette Strøm Fjære, økonom i DNB Markets at også de forventer fall i tiden som kommer.

– Boligprisene kan stige på kort sikt, men i de neste årene forventer vi at utviklingen i boligprisene vil være svak på grunn av høyt prisnivå, renteøkning fra september og økt tilgang på nye boliger i slutten av året og neste år, kombinert med lav befolkningsvekst, skriver Fjære.

Også sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika forventer fallende boligpriser fra høsten av.

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen

– Vi tror at det fremover vil være høye volumer som veltes ut i markedet etter en hard vinter, og det blir verre utover høsten når mange boliger ferdigstilles. Vi forventer sånn sett stabile priser frem til sommeren og fallende priser fra høsten av, sier han til E24.

Frykter fortsatt prisbonanza i Oslo

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving sa til E24 onsdag at han fryktet en ny prisbonanza i Oslo i tiden som kommer. Marstallene har ikke gjort at han slipper den tanken.

Les også

Nye boligpristall torsdag: Meglertopp frykter ny prisbonanza

– Det har vært et tydelig stemningsskifte i boligmarkedet de siste månedene med mange omsetninger og positiv prisutvikling i store deler av landet, men det er også områder på Sør- og Vestlandet hvor trenden den siste måneden har vært negativ, sier han.

– Antallet omsetninger viser at markedet er robust og at det god balanse, men at det også er klare geografiske forskjeller. Vi er på kort sikt imidlertid bekymret for at prisene i Oslo kan skyte fart mer enn vi ønsker.

Når det gjelder boligprisfallet andre eksperter varsler, er Geving mer avventende.

– Det er knyttet usikkerhet til effekten av varslede renteøkninger og nyproduserte boliger som kommer inn i markedet i løpet av høsten. De aller fleste av oss er tjent med et forutsigbart boligmarked uten de store svingningene ettersom dette både påvirker vår daglige situasjon og våre planer for fremtiden, sier Geving.

Les også

Boligprisene i Norge steg med 0,5 prosent i mars

Les også

Boligprisene i Oslo steg

Les også

Ny prisoppgang på Obos-boliger

Publisert:

Her kan du lese mer om