Sjeføkonom: – Svakeste krone på 40 år

Kronekursen er på sitt svakeste på lang, lang tid. Valutastrateg tror kronen blir enda svakere.

«REKORDSVAK»: Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management har sjelden sett en svakere kronekurs enn nå.
  • John Thomas Aarø
Publisert:

– Kronen er ekstremt svak, sier valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets til E24.

Kronekursen har fått juling av markedet de siste dagene:

** En euro koster hele 9,6150 kroner

** En dollar koster 8,5910 kroner

** Et pund koster 13,0440 kroner

** Den importveide kronekursen, som er vektet mot valutaene til Norges 44 største handelspartnere, er nå på 108,87. Indeksen har aldri vært høyere i sin 16 år lange historie.

** Den såkalte konkurransekursindeksen (KKI), som både er vektet for import og eksport hos Norges 25 største handelspartnere, og dermed fungerer som et mål på konkurranseevnen til norsk næringsliv, er på 118,1. Siden indeksens opprinnelse i 1981 har den aldri ligget på nivåene vi i dag ser. I finanskrisen var den på «det verste» på 114,4.

Når I44- og KKI-indeksen stiger, betyr det svakere krone.

– Vi har ikke hatt en svakere krone på 40 år. Den er på rekordsvake nivåer på alle indekser, sier sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management.

Makrofondet forvalter rundt fire milliarder kroner og lever av å kjøpe og selge valutaer og statsobligasjoner ved å tolke den makroøkonomiske utviklingen.

Les også

Valutasmell for fotballglade nordmenn: – Jeg merker at en del reisekompiser er mer forsiktige med pengene

Har snudd

Da Østnor og DNB Markets presenterte oppdaterte prognoser i august, ventet makroteamet at kronen gradvis ville gå sterkere.

Valutastrategen er nå blitt langt mer pessimistisk på kronekursens vegne, og tror det vil bli enda dyrere for Kari og Ola nordmann å reise til utlandet (se prognoser lenger nede i saken).

– Det er priset inn mange negative nyheter nå, og aktørene i markedet som venter svakere tider i norsk økonomi, tror vi vil få vann på møllen frem mot nyttår, sier Østnor.

Bakteppet er en norsk oljenæring som er inne i en kraftig brems, og usikkerheten er stor rundt hvor hardt oljebremsen vil ramme en særdeles oljesmurt norsk økonomi (se faktaboks).

SVAKERE KRONE: Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets tror kronen vil bli enda svakere fremover.

Wilhelmsen tror imidlertid at kronekursen nå befinner seg på sitt svakeste.

– Jeg tror på en forsiktig styrking frem mot jul. Selv om vi tror kronen vil styrke seg noe, vil den fortsatt være veldig svak i et historisk perspektiv, sier Wilhelmsen til E24.

Les også

Karoline (23) gambler på sterkere krone - utsetter skolepengebetaling

Kutt og utsikter for kutt

Årsaken til den svake kronen er rentebeslutningen forrige torsdag.

Da besluttet Norges Bank å kutte styringsrenten fra rekordlave 1 prosent til enda mer rekordlave 0,75 prosent.

I tillegg åpnet sentralbanken for en relativt stor sannsynlighet for et ytterligere kutt.

Norges Bank varslet i sin rapport i juni at det var stor sannsynlighet for kutt i forrige uke, men svakere kronekurs og høyere inflasjon enn sentralbanken ventet, gjorde at konsensus, deriblant DNB Markets, ventet at rentekuttet ikke ville komme før senere i år.

Venter to kutt

– Vi trodde at Norges Bank ville tillate seg å vente til november. Vi opplever den som veldig fremoverlent; de mener at norsk økonomi trengte dette, at det var høyst nødvendig, sier Østnor.

DNB Markets venter nå, som følge av kommunikasjonen fra sentralbanken, at Norges Bank vil kutte renten to ganger til: I desember og i september neste år.

Det vil i så fall bringe styringsrenten ned til mikroskopiske 0,25 prosent. Dette for konsekvenser for forventningene til kronekursen. En lavere styringsrente betyr isolert sett en svakere valuta.

– I dette bildet er det vanskelig å stable på beina en argumentasjon for en sterkere krone, sier valutastrategen.

KJEMPESVAK: Kronekursen er på rekordsvake nivåer. Grafen viser utviklingen i den importveide i44-indeksen, Norges 44 største handelspartnere. Når denne stiger, betyr det at kronen svekkes.

Viktige forventninger

Wilhelmsen og Nordkinn var imidlertid blant fåtallet som ventet rentekutt i forrige uke.

– Vi visste at oljeprisen hadde falt veldig kraftig. Utsiktene for norsk økonomi er svekket, og det er grunn til å vente svakere vekst og økt ledighet, sier Wilhelmsen.

STERKERE KRONE: Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management tror kronen vil styrke seg noe utover året.

En svakere kronekurs gjør norsk eksport mer konkurransedyktig relativt til utlandet ved at varer og tjenester blir billigere.

– En svakere krone har vært – og er – et viktig bidrag for å dempe nedgangen i norsk økonomi, sier Wilhelmsen.

Han tror sentralbanken de neste årene vil holde fast med sin strategi om å holde en relativt stor sannsynlighet for rentekutt.

– Dersom Norges Bank hadde signalisert at vi nærmer oss en rentebunn, kunne vi sett at kronekursen styrket seg – selv om Norges Bank kuttet renten. Så lenge den klarer å skape en troverdig forventning i markedet om at det kan komme flere kutt, vil kronen holde seg svak, sier han.

Forsterket oljebrems

En allerede kraftig oljebrems ble forsterket da sommerferien inntok Norge. Oljeprisen så ut til å ha stabilisert seg på rundt 65 dollar fatet, rundt 20 dollar høyere enn bunnpunktet i januar. Så startet et nytt fall, og prisen har siden vaket oppunder 50-tallet.

Sommerens prisfall markerte på mange måter en endring i markedets forventning til oljeprisen også på lengre sikt. I markedet, målt ved de såkalte fremtidsprisene, har oljeprisene falt dramatisk.

Mange oljeanalytikere og eksperter fulgte opp med å nedjustere sine prisforventninger kraftig i august, og flere har meldt seg på i september.

Og i takt med oljeprisfallet har kronen også gått svakere.

Wilhelmsen tror, i motsetning til DNB Markets, at det ikke kommer et nytt kutt fra Norges Bank før neste år, noe som trolig vil styrke kronekursen. Men det store spørsmålet er hvordan Norges desidert viktigste eksportvare vil utvikle seg.

– Jeg tror de velger å spare litt på kruttet nå, og heller senke renten videre på nyåret. Men dette vil avhenge av utsiktene for oljeprisen, som har vist seg utrolig vanskelig å forutse. Dersom oljeprisen holder seg på dette nivået, tror jeg ikke de vil kutte før neste år. Får vi et nytt fall, da blir det kutt i desember, slår han fast.

Les også

Beviset på at verdens største marked aldri blir det samme igjen

Utsiktene

Dollar:

En renteheving i verdens største økonomi rykker stadig nærmere, og de aller fleste venter at dette vil skje før nyttår. Også sentralbanksjef Janet Yellen har uttalt at det er flertall i den pengepolitiske komiteen om at renten skal opp i 2015.

DNBs desemberforventning: 8,98 kroner for en dollar.

Euro:

Den europeiske sentralbanken (ESB) innførte tidligere i år en storstilt vekstpakke for å få i gang hjulene. En fallende oljepris har bidratt til å legge en demper på en prisvekst som viste litt tegn til å løfte seg – den store tannpinen i eurosonen.

– ESB er blitt klart mer bekymret den siste tiden, og vi kan komme til å se flere tiltak, sier Wilhelmsen. Han ser for seg at kronen vil styrkes til rundt 9,20 kroner mot euro frem mot nyttår.

DNBs desemberforventning: 9,70 kroner for en euro.

Pund:

Storbritannias økonomi er i bedring, og det ligger an til en renteheving hos britene. Så langt er det utsikter for en renteheving ved årsskiftet, og høyere rente i Storbritannia vil svekke kronen mot pundet.

Det er likevel ikke derfor DNB tror på en vesentlig kronesvekkelse mot pundet – nesten én krone:

– Det er i all hovedsak synet på kronen vi har endret. Vi har ikke endret vårt syn på britisk økonomi og pundet så mye, sier Østnor.

DNBs desemberforventning: 13.86 kroner for et pund.

Svenskekronen:

Styrkingen av svenskekronen kommer på tross av en svensk styringsrente på minus 0,35 prosent.

Mens på samme tid som svenske Riksbanken kjemper en innbitt kamp mot en seiglivet lav inflasjon, går den realøkonomiske veksten rett vei. På kort sikt er det utsikter for mer pengepolitisk grep i Sverige, men etter hvert som inflasjonen tar seg opp og veksten i økonomien vedvarer, mener Wilhelmsen i Nordkinn det er utsikter for at svenskekronen på lengre sikt vil være sterkere enn vår egen.

DNBs desemberforventning: 103,2 kroner for 100 svenske kroner.

Les også

– Det som skjer i dette markedet, er unikt

Les også

Dette kan prisen på en Big Mac bety

Les også

- Valuta-geriljakrig kan gi uventede rentekutt i Norge

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Valuta
  2. Oljebransjen

Flere artikler

  1. Trodde du kronen ikke kunne bli svakere? Han mener den kan det

  2. – Vi holder oss unna

  3. DNB: Dette er den nye «normale» kronekursen

  4. Tror boligprisfrykt senker kronen

  5. Total kronekollaps - den største i moderne tid: – Nå er det brannsalg