Regjeringen dropper krav til takstmann: – En frisør kan kalle seg bygningssakkyndig

Regjeringen skjerper kravene til hva du får vite når du kjøper bolig, men stiller ikke krav til personen som skriver tilstandsrapporten.

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, mener regjeringens nye forskrift må avvises av Stortinget.
Publisert:

– Det er egentlig helt uforståelig, sier Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Han mener regjeringen burde stille krav til at det er kvalifiserte folk som skriver rapporten kjøpere av bolig får se når de skal kjøpe bolig.

– Uten krav kan du og jeg, eller en frisør, eller hvem det nå måtte være kalle seg bygningssakkyndig. Det er en helt uforsvarlig løsning, sier Lauridsen.

Forskriften til avhendingsloven kom på fredag. Regjeringen stiller der nye krav til hva som skal være med i en tilstandsrapport, som ventet. Mangelen på krav til hvem som skal skrive tilstandsrapporten var mer overraskende for bransjen, mener Lauridsen.

Les også

Luksushotellet skulle stå ferdig i år: Nå vil investorer slå utbyggeren konkurs

Selgere får mye mer risiko enn før

Boligselgere kan sitte igjen med mye mer risiko enn før, når den nye forskriften trer i kraft samtidig som den nye avhendingsloven 1. januar 2022.

Selger er da ansvarlig for all risiko, minus en lav terskel på 10.000 kroner, og i den nye avhendingsloven kan man ikke lenger selge bolig «slik den er».

Hvis personen som kaller seg bygningssakkyndig ikke oppdager skader på boligen man selger, kan man da måtte stå ansvarlig for disse skadene lenge etter at boligen er solgt til ny eier.

Les også

Skjerper kravene til boligselgere i ny forskrift

– Man så at det ble veldig skjevt og risikabelt. Løsningen var å forbedre tilstandsrapportene, ved å stille innholdskrav til vurderingen og å stille kompetansekrav til takstmenn. Forskriften som nå kom gjør bare noe med det første, sier Lauridsen.

En gjennomgang av høringssvarene viser at bransjeorganisasjoner, forsikringsselskap, takstforeninger og Forbrukerrådet tok det som en selvfølge at det ble stilt krav til utdanning og praksis. Regjeringen hadde da selv foreslått krav om minst 120 studiepoeng for å kunne kalle seg bygningssakkyndig, mens en tidligere NOU foreslo 180 studiepoeng.

– Man legger her opp til et løp som ble helt annerledes enn man så for seg. Her må partiene på Stortinget involveres, sier Lauridsen i Eiendom Norge.

Les også

Tangen fikk 335 millioner i skattesmell

Ser ikke behov for krav

Regjeringen skriver selv at de velger å ikke gå videre med kvalifikasjonskrav.

I en pressemelding sier de at det ikke finnes dokumentasjon som viser at mangelfulle tilstandsrapporter skyldes at de som lager dem ikke har nødvendige kvalifikasjoner.

Torill Eidsheim, boligpolitisk talsperson i Høyre og stortingsrepresentant

– Vi har sett på tvistesaker, på hvorfor de har oppstått, og vi har funnet at det ikke har vært tydelige krav til hva som skal stå i tilstandsrapporten. Det var naturlig å se på kvalifikasjonskrav til de som skriver rapporten også, men jeg synes det har blitt tatt en klok avveining, nettopp fordi ingenting tyder på at det er dårlig kompetanse blant takstmenn, sier Torill Eidsheim, boligpolitisk talsperson i Høyre.

Hun tror de nye kravene til hva som skal stå i tilstandsrapporten vil være nok.

Den nye forskriften krever at bygningssakkyndige undersøker steder som er utsatt for fukt. Hvis det er mer enn fem år siden boligen hadde eltilsyn, krever forskriften også at den bygningssakkyndige foretar en enkel visuell undersøkelse av det elektriske anlegget.

– Når det blir satt et minstekrav, så vil tilstandene ikke lenger være mangelfulle, sier Eidsheim. Hun påpeker at forskriften også inneholder krav om at tilstandsrapporten skal være forståelig og tilgjengelig digitalt.

I fredagens pressemelding påpeker regjeringen at det allerede finnes sertifiseringsordninger i regi av private aktører, og skriver at de vil vurdere tiltak om tilstandsrapportene ikke blir bedre.

Les også

Vil ha G7 med på kamp mot Kinas innflytelse i utviklingsland

– Kan ikke sile ut useriøse aktører

Are Andenæs Huser, administrerende direktør i Norsk takst, tar forskriften som en tillitserklæring.

– Vi registrerer at regjeringen, basert på undersøkelser, ikke har funnet dokumentasjon på at det er kompetansen blant takstmenn det mangler på. Vi ser på det som en tillitserklæring, sier Huser.

Are Andenæs Huser, administrerende direktør i Norsk takst

Han sier bransjeforeningen har forsøkt å være en pådriver for kompetansekrav og en offentlig godkjenningsordning.

– Det er alltid en bekymring når man ikke kan sile ut useriøse aktører uten krav. Det får vi bare følge med på, og feste lit til regjeringens undersøkelser, sier Huser, som mener de som allerede var sertifisert av foreningen ville være innenfor eventuelle offentlige krav.

Kan bli flere saker i retter

Help er landets største juridiske fagmiljø for boligkjøpere, og dukker ofte opp som standardforsikringen tilbudt gjennom eiendomsmeglere. De tror mangelen på kompetansekrav kan føre til flere tvister i retten.

– Når man kun stiller krav til innholdet og ikke personen, kan man likevel få variasjon i rapportene, siden takstmennene kan praktisere den samme forskriften ulikt. Manglende kompetansekrav gjør at noen rapporter blir avvikende, sier Blerande Thaqi, fagsjef for boligkjøperforsikring i Help.

Les på E24+

Aksjene som tar deg ut i verdensrommet

Publisert: