Fersk rapport: Nordmenn trakk kortet for 823 mrd. i fjor

En fersk rapport fra Norges Bank viser at vi trakk betalingskortet i snitt 441 ganger hver i fjor. 

KORT SOM GJELDER: Bare 11 prosent av betalinger ved utsalgssteder skjer med kontanter i Norge. I fjor trakk vi kortet i snitt 441 ganger hver.
Publisert: Publisert:

Gjennomsnittsbeløpet per gang kortene ble brukt var på 397 kroner, viser den nye rapporten fra Norges Bank.

Til sammen ble det gjort 2,3 milliarder transaksjoner med bankkort til en verdi av 823 milliarder kroner. Gjennomsnittsbeløpet per transaksjon er stadig synkende.

I 2007 brukte vi til sammenligning kort 965 millioner ganger, til en samlet verdi på 396 milliarder kroner.

Spørreundersøkelser utført av Norges Bank indikerer at betaling med kontanter for tiden utgjør omtrent 11 prosent av betalingene på utsalgssteder. I lignende undersøkelser fra 2007 og 2013 utgjorde kontantbetalingene henholdsvis 24 og 15 prosent av betalingene. Til sammenligning er andelen kontantbetalinger på 79 prosent i euroområdet som helhet.

– Vi ser at bruken av kontanter går ned for hvert eneste år, og kort har tatt over som primærkilden. For noen år siden hadde vi vekslepenger til småbeløp og brukte kortet til større beløp. Nå bruker vi kortet til absolutt alt, og da går snittbeløpet naturligvis ned, sier markedsdirektør Vegar W. Heir i BankAxept til E24.

Billigere for samfunnet med debetkort

Grunnen til at nordmenn bruker kort i så enormt mye større grad enn de fleste andre land, er ifølge Heir et godt samarbeid mellom norske banker for å utvikle systemet.

BankAxept er eid av de norske bankene i fellesskap, og åtte av ti kortbetalinger i butikk skjer med BankAxept-kort.

Markedsdirektør i BankAxept, Vegar W. Heir.

I tillegg er det billigere for oss at vi bruker debetkort heller en kredittkort og andre typer kort, ifølge Forbrukerrådet.

– Betalinger som gjøres med det vanlige bankkortet billigere for samfunnet, enn betalinger som gjøres med kredittkort. Norges Bank har tidligere estimert at en betaling med kredittkort koster samfunnet 13 kroner per betaling. Betaling med det vanlige kortet anslås å koste 3 kroner per betaling, sier fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet i en pressemelding.

Dette beror på at vi bruker bankens penger i stedet for våre egne når vi betaler med kredittkort. Det koster naturligvis mer å bruke andres penger.

Ved utgangen av 2017 var det utstedt totalt 16,1 millioner norske betalingskort.

Sterk vekst i mobilbetalinger

Norges Bank publiserer statistikk for mobilbetalinger fra og med 2017. Det er dermed vanskelig å gjøre sammenligninger med fjorårets tall, men banken slår fast at veksten har vært svært sterk de siste årene.

Fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet.

I 2017 ble det utført omtrent 90 millioner mobilbetalinger til en samlet verdi av rundt 40 milliarder kroner. Den gjennomsnittlige verdien per betaling var i underkant av 450 kroner.

Over 80 prosent av mobilbetalingene skjedde mellom privatpersoner.

Rapporten fra sentralbanken viser også at det faktisk eksisterer bruk av sjekker i Norge fremdeles. I fjor ble det gjort i underkant av 39.000 betalinger med sjekk, til en samlet verdi på 1,8 milliarder kroner. Dette taller minsker imidlertid for hvert år, skriver Norges Bank.

Les også

Sentralbanksjefen sender milliarder i kvernen

Fremtiden er kontaktløs

Nå er det fleste nye betalingskort såkalt kontaktløse – i den forstand at du ikke behøver å trekke kortet eller bruke chip, men kun legge kortet oppå kortautomaten et kort øyeblikk.

Her henger Norge faktisk et godt stykke etter i utviklingen sammenlignet med eksempelvis Danmark. Av 2.002 millioner kortbetaling som ble utført i fysiske betalingsterminaler i fjor ble 1,1 prosent gjort kontaktløst.

– I Danmark er opp mot 50 prosent av kortbetalingene nå kontaktløse, så der ligger vi litt etter. Men det vil komme fort i løpet av året slik at vi tar igjen de andre markedene, sier Heir.

Nå er det omtrent 3 millioner kontaktløse kort i omløp i Norge. Innen utgangen av 2018 er det ventet at dette har økt til 4 millioner, ifølge Heir.

– I dag er 90 prosent av alle betalingsterminaler teknisk klargjort for å kunne håndtere kontaktløse betalinger, og vi regner med at alle terminalene er klargjort for dette i løpet av 2018. Da er det bare opp til varehandelen selv å bestemme når de skal aktivere for kontaktløs betaling i sine terminaler, sier Heir.

Les også

Boliglånet kan bli dyrere

Grunnen til den noe trege utviklingen her er at BankAxept ikke fikk teknologien klargjort før mot slutten av fjoråret.

– Vi skal gjøre en del kampanjer på merking av terminaler etter hvert. Det blir en jobb med bevisstgjøringen rundt kontaktløs betaling, sier Heir.

Bruker mye penger i utenlandske nettbutikker

I fjor ble det gjort totalt 221 millioner betalinger over internett med norske kort. Betalinger til utenlandske nettsteder utgjør nesten 60 prosent av disse betalingene, og har økt med hele 24 prosent det siste året, ifølge rapporten. Veksten er imidlertid litt lavere sammenlignet med året før.

Den samlede verdien av internettbetalinger landet på 110 milliarder kroner. I snitt brukte vi 498 kroner per betaling – et fall fra året før hvor snittet lå på 563 kroner.

BankAxept taper markedsandeler

I overkant av 70 prosent av alle transaksjonene med norske kort ble i 2017 gjort med det nasjonale debetkortsystemet BankAxept. Dette er en vekst på 2,7 prosent fra året før.

Likevel har markedsandelen til BankAxept falt de siste årene. Dette henger sammen med sterk vekst i netthandel og mobilbetalinger med kort. BankAxept-systemet kan foreløpig ikke brukes til denne typen betalinger, ettersom man må bruke internasjonale kort.

Over halvparten av utstedte kort i Norge er av en type som kombinerer BankAxept med et internasjonalt debetkort, som regel Visa eller MasterCard. Veksten i bruk av internasjonale kort var på 19,1 prosent i fjor.

Heir forsikrer imidlertid om at BankAxept-systemet snart også skal støtte nett- og mobilbetalinger.

Les også

Snart blir 20 millioner sedler ugyldige

Les også

Renten på lånene fra Lånekassen stiger

Les også

Kraftig vekst i mislighold av forbrukslån

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om