Gratis lege til flere barn

Barn opp til 12 år kan nå gå gratis til legen. 300.000 flere barn får dermed gratis helsehjelp.

GRATIS: Barn under 12 år er nå fritatt for egenandel hos spesialist og for kjøp av medisiner på blå resept. Foto: Scanpix
Publisert:

Før årsskiftet måtte foreldre betale egenandel for barn over syv år ved legebesøk. Nå er dette gratis. Egenandelen hos fastlege er 125 kr på dagtid og 210 kr på kveldstid. Barn under 12 år er også fritatt for egenandel hos spesialist og for kjøp av medisiner på blå resept. De slipper også den nyinnførte egenandelen på fysioterapi.

Kan legges sammen

Egenandeler for barn mellom 12 og 16 år kan legges sammen med en av foreldrenes egenandeler. Hvis du og barna har betalt over 1.615 kroner i løpet av kalenderåret, får både du og barna frikort, som gir gratis legehjelp resten av året.
Dette taket for egenandeler gjelder konsultasjon hos lege, legespesialist, medisiner på blå resept, psykolog, poliklinikk, røntgen og reise til og fra behandling. Skaff deg et kvitteringskort med en gang. Du vet aldri om du får uforutsette høye utgifter i løpet av året.

Seks måneders frist

I fjor var taket for egenandeler 1.550 kr. Var du eller barna mye syke i fjor, men har glemt å fylle inn alle legebesøkene, er det ennå ikke for sent. Har du betalt for mye, kan du kreve refusjon fra trygdekontoret opptil seks måneder etter at du hadde utgiftene.

Dyrere uten henvisning

Husk at du bare får føre opp det du betaler hos leger, legespesialister og psykologer med driftstilskudd. Spør om dette når du bestiller time. Går du til andre, koster det mer og du kan betale til du blir blå i ansiktet uten at du får resten gratis. Be dessuten legen din om henvisning hvis du trenger psykolog eller legespesialist. Gjør du ikke det, koster det mer.

Mye syke barn = ekstra støtte

Har du eller barnet en lidelse som koster ekstra fordi dere stadig må kjøpe inn spesialutstyr, spesialmat eller lignende? Da kan du søke om grunnstønad. Typiske lidelser og plager som kan gi rett til støtte er: sengevæting, matintoleranse, matallergi etc. Satsene for grunnstønad varierer med kostnadene. For å få rett til sats 1, må du ha utgifter som tilsvarer satsen. Satsene er økt noe siden i fjor.

De nye satsene er:

Sats 1: 6.744 kr
Sats 2: 10.308 kr
Sats 3: 13.560 kr
Sats 4: 19.956 kr
Sats 5: 27.060 kr
Sats 6: 33.804 kr
Egenandelssatsene finner på Trygdeetatens nettsider:

www.trygdeetaten.no

.

Publisert:

Her kan du lese mer om