Begynn jakten på båtplass nå

Antallet nye båter stiger langt raskere enn antallet nye båtplasser. Start jakten på en trygg havn tidlig, men forbered deg på prissjokk.

LENGE TIL SOMMER: Selv om det er en stund til bårsesongen starter kan det være lurt å se etter båtplass nå. Foto: Trond Solberg.
Publisert:

I sommer var det mange som slet med å skaffe «MS Familiebåten» en trygg havn. Salget av båter har vært eventyrlig i Norge de siste årene, men tilbudet av båtplasser stiger på langt nær nok.
I tillegg kjøper vi stadig større båter, som følgelig trenger stadig mer bryggeplass.
Det kan være lurt å være tidlig ute. Kommer du midt i rushet, kan det bli både slitsomt og dyrt.

Jamen, snøen har jo ikke kommet engang

Det er nok noen som synes det er merkelig å jage båtplass til neste sommer når vintersnøen knapt har lagt seg over nasjonen. Men markedet har faktisk begynt å livne til.
På Finn.no har allerede vinteropplagsplassene så vidt begynt å vike for båtplasser for sommeren 2007. Nylig la Oksenøya Marina ut sine plasser i Holtekilen ved Fornebu i Oslo.
- Vi har vel omtrent 400 plasser å leie ut, sier Knut Bunde, pressekontakt for marinaen, til Dine Penger. Planen er å annonsere plassene før jul. Marinaen tar fra 4.000 kroner pr breddemeter og oppover.
Marinaen har faktisk en ganske sosialdemokratisk prisstruktur. Den laveste breddemeterprisen tilbys de smaleste plassene for de minste båtene. Har du et skip som trenger 6 breddemeter, må du ut med småfriske 6.750 pr meter.

Hva er billig, hva er dyrt?

Er du tidlig ute, er det selvfølgelig vanskelig å vurdere prisnivået, og om du skal slå til på en annonse allerede nå.
Dine Penger har i to år gjort undersøkelser på de annonserte prisene i markedet. I Dine Penger nr 5-2006 foretok vi en stor prisundersøkelse landet rundt.

Abonnenter kan lese hele saken her.

Da var gjennomsnittprisen for en meter bryggeplass i det ganske land annonsert på finn.no 3.350 kroner. Den var 16% høyere enn prisen året i forveien.
De dyreste plassene fant vi, ikke uventet, i Oslo. På Aker Brygge kom prisen tett oppunder 6.000 kroner breddemeteren. I Bærum sett under ett var den rundt 3.700. Fra disse nivåene faller prisene på begge sider av Oslofjorden.
Men også ved de andre store byene i Norge er presset merkbart, og annonsene kan tyde på at særlig Stavanger kan måle seg med indre Oslofjord.

Dyrt å kjøpe plass

Skal du kjøpe en båtplass, var snittprisen våren 2006 på 45.600 kroner pr breddemeter for de annonserte plassene på finn.no.
En tremeters båtplass kostet deg med andre ord tett oppunder 150.000 kroner. Også her er naturligvis meterprisen høyere der presset er størst og omvendt.
Disse snittprisene er gode utgangspunkt når du skal vurdere hva du bør betale.

Vil båtplassprisene fortsette å stige?

Svaret på det er, avhengig av hvilket utgangspunkt man har, ja, dessverre. Det tilrettelegges for lite nye plasser og etterspørselen øker kraftig. Når etterspørselen stiger mer enn tilbudet, øker prisen. Det kan du lese om her.

Det er tre hovedgrunner for at prisene på båtplasser kommer til å stige videre:

1. Etterspørselen øker fordi flere kjøper båt
2. Etterspørselen øker fordi vi kjøper stadig større båter og følgelig trenger man større plass pr båt
3. Tilbudet kan vanskelig økes tilsvarende økningen i etterspørselen

Økt salg

Båtforhandlerne rapporterer om fortsatt solid trykk i salget av båter. Det skulle bety at antall båter i Norge ikke blir mindre.

Større båter

Argument to er like gyldig. Båteiere lider som kjent alltid av 3-fotsyken. Og siden svært mange opplever at økonomien ikke begrenser lysten, er svaret gitt. Man kjøper seg større båt.
Hvis båtene i snitt ble 5 cm bredere, betyr det at fritidsbåtflåten trenger ca 25 kilometer ekstra brygge. Det er en lang brygge.

Få plasser

Det er fortsatt vanskelig å tro tilbudet kan økes like mye som etterspørselen øker. Selv om nasjonen har over 80.000 kilometer kystlinje (83.281 km), er det kamp om strandsonen, særlig i pressområdene.
Det økte tilbudet vil nok for en stor del kunne komme i form av utvidelser av allerede eksisterende anlegg. Å håpe på svært mange nye havner, er nok å ta seg vann over hodet.
Ikke fordi det er utenkelig at man kan få lov å legge brygger på sjøen, men mer fordi at de utlagte bryggene trenger infrastruktur på land. Herunder parkeringsplasser og tilkomstveier. Det er det neppe lett å få til i strandsonen.
Vi kan se ett argument som kan øke tilbudet, og det er at de som i dag eier en båtplass, men ikke bruker den, velger å legge den ut i markedet enten for leie eller for salg.
Mange er nok ikke like aktive båtbrukere som de en gang var. Velger en stor andel av denne gruppen å mønstre av og gjøre permanent landkrabbe av seg, kan disse båtplassene mange steder kunne legge en demper på prisene.

Start prosessen nå

Likevel, gitt den økonomiske utviklingen den norske økonomien befinner seg i, er vår påstand at prisene på båtplasser bare kommer til å fortsette å stige.
Kjøp nå eller sett deg på liste i båtforeninger, er vårt råd dersom du har ambisjoner om å gjøre sjømann av deg på egen skute.

Publisert:

Her kan du lese mer om