– Pensjonsøkonomien er basert på tro og håp

Åtte av ti vet ikke hva de vil få i pensjon, men flertallet tror likevel at de vil ha god nok økonomi som pensjonister.

VET IKKE HVA VI FÅR. Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge, mener folk har urealistiske forventninger til økonomien som pensjonist.
  • Ida Aamodt-Hansen
Publisert: Publisert:

Hele 79 prosent sier at de ikke vet hva de får i samlet pensjon ved 67 år. Det viser tall fra Husholdningsundersøkelsen 2014, som Norstat nylig har gjennomført for Finans Norge.

Samtidig tror 77 prosent at de vil få god nok økonomi som pensjonister til å få dekket sine behov og ønsker.

– Folks fremtidige pensjonistøkonomi er basert på tro og håp, og ikke kunnskap og fakta, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

– Dette er et paradoks når det finnes verktøy som gir en god indikasjon på fremtidig pensjon samtidig som vi vet at lengre levetid, generelt bedre helse og større krav til et aktivt pensjonistliv krever en god økonomi også som pensjonist, mener Kreutzer.

Flere vil jobbe lenger

I undersøkelsen kommer det også frem at 43 prosent av oss ikke ønsker å stå lenger i jobb for å få høyere pensjon. Likevel er det flere enn før som ønsker å jobbe til de er 70 år. 55 prosent svarer dette, mot 50 prosent for ett år siden.

Dine Pengers pensjonsspareguide (Krever innlogging)

18 prosent svarer at de ønsker å jobbe til de er 67 år, mens bare 3 prosent svarer at de ønsker å gå av ved 62 år.

27 prosent tror at de vil klare seg med det de får utbetalt i pensjon fra folketrygden og jobb, uten å måtte spare selv i tillegg. 66 prosent tror ikke at det vil være nok.

Syv av ti sparer ikke selv

Likevel svarer syv av ti at de ikke sparer ekstra til pensjonisttilværelsen.

– Pensjonsreformen i 2011 innebærer at den enkelte arbeidstaker har fått større fleksibilitet når det gjelder uttak av alderspensjon. Samtidig har den enkelte fått større ansvar for at pensjonsopptjeningen er tilstrekkelig til å sikre ønsket levestandard som pensjonist, påpeker Kreutzer.

Han peker på at det er store forskjeller i dagens tjenestepensjonsordninger.

– Spesielt bør de med kort medlemskap og lav årlig sparing i tjenestepensjonsordningen være bevisste på om det er nødvendig å supplere alderspensjonen med egen sparing, og finne ut hvor mye de eventuelt bør sette til side, sier Kreutzer.

Trenger nye regler for privat sparing

I regjeringsplattformen som ble presentert i fjor, lovet regjeringen å gå igjennom reglene for Individuell pensjonssparing (IPS):

«Regjeringen vil stimulere til privat pensjonssparing gjennom å øke de årlige sparebeløpene og vurdere innføring av lik sats i beskatning ved sparing og uttak.»

Da statsbudsjettet for 2015 ble lagt frem i høst, var imidlertid ikke IPS-ordningen nevnt.

Finans Norge mener at dette må følges opp ved at også maksimalt sparebeløp heves, samt justeres årlig eller periodisk. IPS er sparing over lang tid, og for å sikre at pensjonen holder tritt med prisveksten, mener de at dagens øvre grense for sparing bør erstattes av et forholdstall av grunnbeløpet i folketrygden (G).

Når kan du gå av med pensjon? (krever innlogging)

Pensjonsoversikt i nettbanken

Norsk Pensjon og NAV har allerede gode pensjonskalkulatorer som gir oversikt over egen pensjon, men for å treffe den enkelte når man er i «økonomisk modus», gjerne ved at man er innlogget i nettbanken, jobber nå bransjen med å lage pensjonskalkulatorer der den enkelte får en pensjonsoversikt på lik linje som i Norsk Pensjon, rett i egen nettbank.

DNB var først ute og de tilbyr nå en slik oversikt direkte i nettbanken. Les mer om dette her.

Les også:

Obos-prisene steg i oktoberBorettslaget byttet bank - halverte rentenNordmenn har mindre tro på landets økonomi- Det er en myte at nordmenn ikke jobber

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Pensjon

Flere artikler

  1. Skuffet over manglende pensjonssatsing

  2. Betalt innhold

    Ekspertenes råd: Slik kan du bli en pensjonsvinner

  3. Stadig flere unge sparer til pensjon

  4. Velger pensjon fremfor høyere lønn

  5. Kun to av ti vil spare i «nye IPS»