Boligtopp frykter SVs forslag kan trigge en boligkollaps

– Det må være det dårligste argumentet, sier Swedbanks Harald Magnus Andreassen.

HETT MARKED: Administrerende direktør i Nef, Carl O Geving, mener flere boliger må bygges for å gjøre noe med den galopperende prisveksten i boligmarkedet.

Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven og Audun Braastad/NTB Scanpix
Publisert:

SVs finanspolitiske talsmann Snorre Valen kastet mandag inn en brannfakkel i debatten om boligkrisen – skatt på eiendom må opp, og inntektsskatten må senkes.

– Det er meningsløst at tusenvis av mennesker med fast jobb og betalingsevne ikke får muligheten til å bygge opp egenkapital, mens andre tjener stort på boliger de ikke bor i selv, sier Valen til E24.

SV er alene blant partiene på Stortinget om å ta til orde for å innføre eiendomsskatt og redusere rentefradraget.

Les også

Husholdningenes gjeld økte til 5,9 prosent i juni

– Kan gi et sjokk i markedet

– Det Valen sier, er veldig risikabelt, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund (Nef), Carl O Geving, til E24.

Han deler Valens bekymring for Oslo-markedet. Geving er derimot ikke enig i at medisinen mot et brennhett boligmarked er å bruke skattepisken.

– Skatteskjerping, altså særskatt og redusert rentefradrag, kan vippe boligeierne av pinnen. Hvis renten stiger vil problemene øke, og en uventet skatteskjerping kan trigge eller forsterke en fremtidig kollaps i boligmarkedet, sier han.

Valen ser for seg en sunn brems i prisveksten, og presiserer at slike endringer må gjøres gradvis.

– Det er derfor vi må starte nå, og ikke vente til endringen kommer brått, sier han.

Geving mener det er feil at skatteskjerping kan innføres så gradvis at boligeierne ikke blir skremt, og viser til at fire av fem eier bolig i landet.

– Vi snakker om vanlige folk med alt fra dårlig til god økonomi, som har puttet pengene i boligmarkedet. Mange har en tung gjeldsbyrde, og de har innrettet seg etter dagens skattesystem. De vil kunne bli sterkt påvirket av uforutsigbarhet, og hvis man nå skal reversere og gjøre nye grep, kan det gi et sjokk i boligmarkedet. Det kan igjen få samfunnsøkonomiske ringvirkninger, sier Geving.

– I valget mellom to onder – en boligterskel som er ubehagelig høy, versus det å trigge et boligpriskollaps – er jeg ikke i tvil om at hva man bør velge, sier Geving, som har ingen tro på en rask løsning for boligmarkedet, men langsiktig arbeid med å bygge flere boliger.

Sjeføkonom: – Det dårligste argumentet imot

Sjeføkonom i Swedbank, Harald Magnus Andreassen, mener de fleste argumentene imot eiendomsbeskatning er skrekkelig dårlige, og Gevings varsku om boligprisfall føyer seg i rekken.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank.

Foto: Heiko Junge NTB scanpix

– Å bruke boligprisfall som argument, etter tidenes oppgang – vi er jo på tregangeren av normale historiske priser! Det må være det dårligste argumentet, utbryter Andreassen til E24.

– Om boligprisene skulle falle, hvilket kunne hende, må det være bra det faller nå og ikke senere, da det vil skape enda mer problemer.

Andreassen mener det lave rentenivået er en utmerket anledning til å innføre rentefradrag skånsomt, mens eiendomsskatt kan innføres med overgangsordninger for å skåne svakerestilte grupper, som pensjonister.

– Poenget er at av og til må man hoppe i vannet. Det trenger ikke å føre til et sjokk. Hvis det er slik at boligprisene ikke tåler et godt skattesystem, så er boligmarkedet feil. Det som skjer hvis man ikke retter det opp, er at man lokker flere til å investere i noe som ikke gir avkastning.

– Jeg ønsker heller ikke at boligprisene skal falle, men jeg tror dette kan gjøres med list og lempe over tid. Et eventuelt fall i boligprisene må i alle fall ikke være argument imot å innføre det, etter en oppgang som er helt eksepsjonell, sier Andreassen.

Les også

Jensens boligpakke får dommen fra Finanstilsynet om én måned

– Vi er nødt til å handle politisk nå

SIER JA TIL BOLIGSKATT: SVs finanspolitiske talsmann, Snorre Valen.

Foto: Terje Pedersen NTB scanpix

Valen er i likhet med Andreassen oppgitt over at lite regulering skal fortsatt være hovedregelen i det norske boligmarkedet.

– Det er jo nettopp fordi nordmenn nesten er på gjeldstoppen i Europa, og siden gapet mellom boligprisene og folks lønn ikke har vært større siden mellomkrigstiden, at vi er nødt til å handle politisk nå, sier Valen.

– Gevings løsning er å vente og se. Det har ikke vi som samfunn råd til, det vil være å gamble med de fleste folks økonomi og hverdag. Og det vil være å trekke opp stigen slik at dagens unge ikke får ta del nettopp i ideen om å eie sin egen bolig.

– Eiendomsmeglerne har egeninteresse av de kraftig økende boligprisene. Derfor har jeg større tillit til rådene fra OECD, Det internasjonale pengefondet, SSB og landets økonomer enn jeg har til Norges Eiendomsmeglerforbund, sier Valen.

– Valen tar feil, vi har lenge advart mot den sterke boligprisveksten. Boligmarkedet er en funksjon av tilbud og etterspørsel, og ubalanser kan ikke løses med «quick fix», slik Valen synes å mene, parerer Geving.

Administrerende direktør i Eiendom Norge Christian V. Dreyer tror ikke boligskatt evner å sette boligmarkedet i krise.

Foto: Gorm Kallestad NTB scanpix

Dreyer har liten tro på priskollaps

Leder i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer, er ikke enig med Geving om at boligskatt kan gi et boligprisfall.

– Det er innført i veldig mange kommuner allerede, uten at det har påvirket markedet i særlig grad. Hvis det skal ha innflytelse på boligprisene, må det løftes vesentlig for at de skal endre husholdningenes atferd, sier han til E24.

– Hva om det innføres samtidig som en reduksjon av rentefradraget iverksettes?

– Det er klart at med en skjerpelse av boligskatt med rentefradrag gir en effekt, men på det nivået utlånsrentene ligger på i dag, vil rentefradraget ha mindre å si. Renta skal sannsynligvis opp igjen, og det vil uansett gi en effekt da.

– Hvis man skal fjerne rentefradraget helt eller delvis, vil det være et bedre tidspunkt å gjøre det når renten er lav?

– Ja, jeg er ingen tilhenger av å fjerne rentefradraget, men gitt man bestemmer seg, vil det være et bedre tidspunkt å gjøre det nå enn når renten blir høyere. Da vil konsekvensene komme mer gradvis for husholdningene, sier Dreyer.

Eiendom Norge er i likhet med Eiendomsmeglernes Landsforbund imot både eiendomsskatt og fjerning av rentefradraget.

Les også

Denne grafen kan ikke fortsette slik

Les også

Slik angriper du høstens boligmarked

Les også

Åtte dukket opp på visning