Børsene stuper - hva gjør du med aksjefondene?

Det er de fondsandelene du kjøper i kriser som gir deg best avkastning i fremtiden. Det er nå du skal kjøpe nye aksjefond eller starte en ny spareavtale i aksjefond.

SNUR: Det blir sol igjen. Langsiktig sparing i fond er lønnsomt. Ekstra lønnsomt dersom du kjøper inn litt ekstra i krisetider. Foto: Arkiv
  • Øyvind Røst
Publisert:

Er du en lønnsmottager med lang tidshorisont før du skal bruke pengene, bør du øke aksjesparingen i urolige tider på børsen.
Mange investorer frykter at børsene vil falle ytterligere og selger aksjer for å begrense risikoen for ytterligere tap.

Gjeldskrisen i USA er ikke over

Mange investorer er pessimistiske til gjeldssituasjonen til PIIGS-land og USA.
Til tross for at USA nylig hevet gjeldstaket sitt og dermed unngikk en akutt gjeldskrise, har ikke markedet blitt beroliget. Det kan skyldes amerikanske politikeres treghet og krangling eller at mange investorer har mistet troen på at USA klarer å få kontroll med gjelden.

Økt risiko for gjeldskrise i Italia og Spania

Men i de siste dagene er det også blitt usikkert om Italia og Spania vil klare å betale gjelden sin. Rentene på nye lån til disse landene har steget betraktelig.
Det kan få dramatiske følger for verdensøkonomien om pessimistene får rett, og det kan heller ikke utelukkes at de nevnte landene får alvorlige problemer med å betjene gjelden sin på sikt.
Les også:

- Forbered deg på tøffere tider

Hard landing i Kina

Noen peker på at det kan bli en hard økonomisk landing i Kina som prøver å bekjempe inflasjon og en eiendomsboble. Men det bremser den økonomiske veksten og sysselsettingsveksten.

Frykten er overdreven

Dine Penger tror frykten er overdrevet. Nærheten til finanskrisen gjør mange investorer ekstra nervøse. Derfor selger mange investorer når det kommer dårlige økonomiske nyheter.
Vi kan selvfølgelig ikke i skrivende stund vite hva fremtiden vil bringe, men det vil trolig gå bra. Det mest sannsynlige scenarioet er følgende:

Lav vekst i vest

Vestlige land med høy gjeld vil trolig få en periode på flere år med stramme statsbudsjetter for å få kontroll med statsgjelden. Det fører til lav økonomiske vekst i flere.
Det vil også føre til lav inflasjon og et lavt rentenivå. Det kan i verste fall bli en ny resesjon eller deflasjon som i Japan, men det er ikke det mest sannsynlige.
Det lave rentenivået bidrar til å holde privat næringsliv i gang, selv om det er slutt på festen. Det kan ta tid før arbeidsledigheten synker.
Les også:

Bør du selge fondene dine nå?

Lavere vekst i øst

Den økonomiske veksten i Kina blir trolig lavere, i en periode. Myndighetene vil trolig stramme inn økonomien helt til de ser at inflasjonen avtar.
Det kan bli et boligkrakk, men myndighetene vil trolig begynne å stimulere økonomien igjen hvis innstramningene går for langt. Da øker veksten igjen. Det er en helt normal konjunktursykel.

Det er mye større sannsynlighet for en myk landing enn for en hard landing.

Det blir sol igjen

Om noen år vil trolig de økonomiske krisene høsten 2011 være glemt. Noen vil peke på hvor lave aksjekursene var den gang.
Vil du være den som solgte aksjer i høstkrisen 2011, eller den som kjøpte?

Dine Penger anbefaler å kjøpe.

Sparer du regelmessig i aksjefond og aksjer gjennom hele ditt yrkesaktive liv og selger deg gradvis ned i alderdommen, får du sannsynligvis svært god avkastning til lav risiko.
Du øker avkastningen ved å øke sparingen i dårlige tider. Du trenger ikke treffe bunnen perfekt. Vær heller forsiktig med nye kjøp i perioder med kraftig børsoppgang eller potensielle aksjebobler der børsen går til himmels.
Les også:

- Kvinner bør spare mer

Jeg skal snart bruke pengene

Selg deg ned. Hvis du er avhengig av å bruke pengene i nær fremtid bør du normalt selge og ta det du får for aksjefondsandelene.
Du kan selge i flere omganger eller selge den ned ved hjelp av uttaksavtaler. Det begrenser risikoen for å selge på det verst tenkelige tidspunktet.
Det er også viktigere om du har en stor aksjeformue enn om du bare har litt sparepenger i aksjer eller aksjefond. Det er svært ubehagelig å måtte selge en stor aksjepost like etter at børsen for eksempel har falt 50 prosent.
Men selv om du blir pensjonist i år, og du skal bruke av pengene i alderdommen trenger du ikke få panikk. Selg deg gradvis ned over 10 - 15 år i alderdommen så ordner det seg nok.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Valuta
  2. Fondssparing

Flere artikler

  1. Slik sparer du best til pensjon

  2. Store forskjeller på menn og kvinners sparevaner: Disse pengene går kvinner glipp av

  3. - Nordmenn bør lære av svenskene

  4. Spar deg til gullpensjon!

  5. Slik sparer DU smart