Ikke glem dette lånet i selvangivelsen

Har du hjulpet barna inn på boligmarkedet ved å gi et familielån, må lånet føres riktig i selvangivelsen. Ellers kan lånet og rentene bli forskudd på arv.

Har du lånt ut penger til barna dine? Husk å føre opp lånet i selvangivelsen.

  • Ida Aamodt-Hansen
  • Tone Iren Sørheim
  • Carsten Henrik Pihl
  • Günther Bache
Publisert:

For mange unge er eneste mulighet for å komme inn på boligmarkedet å få hjelp fra foreldre eller besteforeldre.
Særlig etter finanstilsynets krav om at man må ha 15 prosent egenkapital ved kjøp av bolig, har det blitt vanskeligere for mange unge å få lån.
En løsning for de som har mulighet til det, er at foreldre låner barna penger i et såkalt familielån.

LES OGSÅ:

Må hjelpe barna inn på boligmarkedet

Gave eller lån?

Dersom du bestemmer deg for å låne penger ut til barn eller barnebarn, så bør du være oppmerksom på skillet mellom lån og gave.
En enkel regel er å la lån være lån og gave være gave. Lån skal tilbakebetales med renter og avdrag etter avtale, mens barna får gaver og arveforskudd når det passer, og uavhengig av lån.
Imidlertid er det fullt mulig å gi årets renter og avdrag som arveavgiftsfri gave med inntil en halv ganger grunnbeløpet i foketrygden (G) for foreldre og besteforeldre.
For skatteåret 2011 er en halv G lik 37.820 kroner.

Les alt om selvangivelsen her

Skriftlig avtale

Låneavtalen dere inngår, bør være skriftlig. Dine Penger anbefaler at dere bruker normrentesatsen i arbeidsforhold som rentesats. Den er i dag på 2,75 prosent og var det samme i hele 2011.
Fra og med mai 2012 er normrenten 2,25 prosent.

Tar dere lavere rentesats enn normrenten, kan rentefordelen bli betraktet som arveavgiftspliktig gave.

Beregn og betal renter og avdrag for hele året i desember hvert år, da blir påløpte og betalte renter to like størrelser i selvangivelsen. Som bonus vet du ved årets slutt normrentesatsen for året som helhet - altså 2,75 prosent for 2011.

Kilde: Dine Penger

Barna får rentefradrag

Det fine med familielån er at de fungerer skattemessig som vanlige lån. Det betyr at barna fører opp gjeld og renteutgifter og får rentefradrag. (Gjelden føres i post 4.8.1 og renteutgifter i post 3.3.1)
Ulempen er at långiver (foreldre eller besteforeldre) må føre lånet som fordring i selvangivelsen, slik at det er med i formuesberegningen.
Lånerentene må foreldrene føre som renteinntekt i selvangivelsen. (Lånet føres i post 4.1.6 og renteinntektene i post 3.1.2.).

Lånet blir arv

Dersom dere ikke lager en låneavtale, vil lånet normalt bli betraktet som en gave eller forskudd på arv. Det vil spise av det avgiftsfrie beløpet på 470.000 kroner som alle har.
Større gaver eller forskudd på arv skal meldes i eget skjema og skal også meldes i selvangivelsen. Dersom dette ikke gjøres, kan du verste fall risikere straffeskatt.
L

es også:

Flere unge må ha bolighjelp

Fellene med familielån og kausjonsansvar

Det er viktig å huske på at når man låner ut til familien, så er det ikke alltid like lett å drive inn pengene.
I låneavtalen bør dere selvfølgelig legge inn klausuler om at lånet kan drives inn via rettsapparatet.
Det er et bra pressemiddel, men i familieforhold er det neppe så naturlig å trekke sine egne barn eller barnebarn for retten. Dermed reduseres mulighetene for å kreve inn pengene.

Det å låne ut til barn eller barnebarn med usikker jobb og dårlig betalingsvilje er ikke lurt.

Det innebærer stor risiko for at pengene kan gå tapt. Låntaker må ha både betalingsvilje og betalingsevne.
Noe annet er det selvfølgelig hvis lånet egentlig er ment som hjelp. Men da må du ha tenkt over det på forhånd. Ofte er det bedre å gi pengene som gave eller arveforskudd med en gang.

Barns aksjeselskap?

Pass på hvis du låner ut til barns eller barnebarns AS, da kan pengene gå tapt hvis firmaet går konkurs. Her er det nyttig å forsøke å få tinglyst pant i fast eiendom eller lignende hvis man vil ha ekstra sikkerhet for pengene.

Få svar på dine spørsmål om selvangivelsen i Dine Pengers skattespesial som er i salg nå!

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Skatter og avgifter

Flere artikler

  1. Ekspertenes tips for å hjelpe til med boligkjøpet: Slik deler du arven smartest

  2. Hjelp studenten - uten skatt og avgift

  3. Foreldre og besteforeldre kan hjelpe: Slik kan du hjelpe studenten uten skatt og arveavgift

  4. Slik låner du billigst til bil

  5. Slik sparer du arveavgift