Boliglånsgebyrer skyter i været

I skjul av lave boliglånsrenter, har norske banker økt lånegebyrene kraftig. Det gir 600 millioner kroner i bankkassene hvert år.

Voldsom vekst: Termingebyr for boliglån (sort) sett mot konsumprisindeksen (rød) fra 1992 til 2012. Mens prisene har steget med 52 prosent, har gebyrene steget med 258 prosent!
  • Kent Øksnes
  • Günther Bache
Publisert:

Små, men koster. De er små, syns nesten ikke og vi tenker kanskje svært lite på dem i hverdagen.

Månedlige termingebyrer på boliglån forsvinner nesten fullstendig blant renter og avdrag i titusenkroners-klassen. Men de er der og øker år for år – nesten umerkelig.

Effektiv rente. Når du sammenligner lånerenter skal du alltid sammenligne den såkalte effektive renten. Denne inneholder også alle gebyrer, inkludert termingebyrer. Når den nomninelle lånerenten er for eksempel 4 prosent, kan den effektive lånerenten være 4,15 prosent. Da utgjør termingbyret en større andel av de 0,15 prosentpoengene over 4 prosent.

Disse termingebyrene har økt kraftig de siste årene, og spesielt mye i 2012. Det viser Dine Pengers gjennomgang av gebyrene for de siste 20 årene.

Gjennomsnittlig termingebyr for alle banker i Norge er nå 34 kroner i måneden. Det siste året har gebyrene i gjennomsnitt økt med 4 kroner per måned, en økning på 13 prosent. Det er den største økningen siden 1999.

Ganger vi opp med tolv måneder og omlag 1,5 millioner boliglånskunder, gir det bankene 600 millioner kroner i inntekter – hvert år. Selv om gebyrene i seg selv er små, gir de dermed et solid bidrag til bankenes rekordoverskudd.

Les mer:Slik flår bankene deg

Økt kostnadsnivå forklarer noe av økningen. Tallene over er ikke justert for prisstigningen i løpet av de siste 20 årene. Men selv om vi sammenligner med prisstigningen «vinner» gebyrene lett den kampen også.

Den generelle prisstigningen i Norge siden 1992 har vært 52 prosent. Termingebyrene har økt 258 prosent, slik grafen øverst viser.

Gjennomsnittlig termingebyr for alle banker

Søylene viser gjennomsnittlig månedlig termingebyr i kroner for alle norske banker. Fra 10 kroner i 1991, er snittet nå 34 kroner i 2012.

Egentlig verre. Det gjennomsnittlige termingbeyret på 34 kroner er et gjennomsnitt av alle banker i Norge. Men noen banker har svært få lånekunder, mens giganter som DNB, Nordea og Fokus Bank har tilsammen over halvparten av lånekundene i Norge.

Både DNB og Nordea tar 50 kroner i termingebyr, mens Fokus Bank (Danske Bank fra 15. november) tar 45 kroner. Også store regionbanker som SpareBank 1 SR-Bank i Stavanger og SpareBank 1 Nord-Norge i Tromsø tar 50 kroner i måneden av sine lånekunder.

Et vektet gjennomsnitt av bankene, basert på antall lånekunder, ville gitt et månedlig termingbyr på rundt 40 kroner per kunde, nesten 500 kroner i året og en inntekt for bankene på 750 millioner kroner.

OBS! Disse gebyrene gjelder for vanlige boliglån. Dersom du har et fleksilån/rammelån er termingebyrene/månedsgebyrene til dels mye høyere. Månedsgebyr på 60 til 70 kroner er ikke uvanlig.

Statens skyld: Kommunikasjonsrådgiver Jørgen Lønnquist I Nordea mener at bankkundene må ta regningen nå når staten har besluttet at bankene skal bli mere solid.

Bankene skylder på nye reguleringer. Kommunikasjonsrådgiver i Nordea, Jørgen Lønnquist, skylder på at det har blitt dyrere å drive bank.

– Nye reguleringer og strengere krav til egenkapital gjør at det har blitt dyrere å drive bank. For å sikre at våre kunder har en solid bank også i fremtiden, har vi fastsatt gebyrene på boliglån for å tidlig tilpasse oss den nye situasjonen, forteller Lønnsquist.

De største bankene har også de høyeste termingebyrene.

– Jeg ser at tallene deres viser at vårt månedlige termingebyr er noe høyere enn gjennomsnittet. Inkludert gebyrer er vi likevel meget konkurransedyktige på pris på boliglån, noe vi har planer om å være også i fremtiden, avslutter han.

Konkurransedyktig: Informasjonssjef i DNB Aud-Helen Rasmussen trekker frem at DNBs effektive rente (inkludert gebyrer) er konkurransedyktige.

Informasjonssjef Aud–Helen Rasmussen, i DNB, peker på at DNB totalt sett er konkurransedyktig:

– For DNB er det viktig å være konkurransedyktig på boliglån, og termingebyret på 50 kroner er regnet inn i den effektive renten når du sammenligner boliglånspriser på finansportalen. Du finner DNB godt posisjonert blandt de 88 landsdekkende bankene. Termingebyret er en del av kostnadene knyttet til å administrere boliglån, sier hun til Dine Penger.

Finn beste boliglån

Finn beste boliglån: I Dine Pengers boliglånskalkulator kan du finne beste boliglån for deg. Og du kan se effektiv rente som tar hensyn til termingebyrene. Kalkulatoren finner du her
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Valuta

Flere artikler

  1. Dette sier økonomene: Så lavt kan boliglånsrentene falle

  2. Sjekk om du rammes av rentehopp denne uken: Nå blir to millioner i boliglån 54.058 kroner dyrere

  3. Renten opp hos storbankene denne uken: Her er de beste bankene

  4. Sparerenten slår lånerenten: Slik FÅR du penger av banken

  5. Spar 50.000 kroner på riktig valg: Her er de billigste bankene