Meglerstrid om regjeringens lovendringer: Varsler prishopp for boligselgere

Mens NEF hyller et «historisk skritt i riktig retning», advarer Eiendom Norge om at regjeringens plan vil gjøre boligsalg både dyrere og mer risikabelt.

Oslo 20170504. Christian V. Dreyer legg frem boligtall f Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Publisert:

Nå har foreningen for meglerkjeder bedt regjeringen tenke seg grundig om før de gjennomfører det Eiendom Norge-sjef Christian Dreyer kaller en «vesentlig inngripen» i nordmenns avtalefrihet i bolighandler.

– Vi støtter intensjonen til regjeringen, nemlig å gjøre bolighandel tryggere. Men vi tror dessverre at forslagene vil gi den motsatte effekten, og samtidig gjøre det betydelig dyrere å selge bolig, sier Dreyer til E24.

Han reagerer på at lovendringene foreslås uten mer offentlig utredning.

– Det kan godt være at avhendingsloven trenger en justering, men da må vi ha en grundig utredning av konsekvensene. Det bør være et minimumskrav når man gjør såpass store lovendringer, mener Dreyer.

Les også

Slik skal reglene for boligsalg endres: – Et historisk gjennombrudd

Strenge krav for boligselgere

Justis- og beredskapsdepartementet har gått inn for tre endringer i avhendingsloven som vil få konsekvenser for alle som kjøper og selger bolig i privatmarkedet i Norge.

E24 har gjennomgått endringene i detalj her, men kort fortalt handler det om at du vil ilegges strengere krav som boligkjøper, og enda strengere krav som boligselger.

Terskelen for feil og mangler som kan gjøre boligselgere erstatningspliktige senkes «betraktelig», ifølge regjeringens forslag, samtidig som boligkjøpere ikke får krangle om feil og mangler selgeren faktisk opplyser om i tilstandsrapporter og andre dokumenter.

Ved å lovpålegge større ansvar til begge partene håper regjeringen å senke det høye antallet konflikter som oppstår etter boligsalg.

I tillegg foreslår regjeringen innstramminger for takstbransjen og nye krav til tilstandsrapporter.

– Dette er et gjennombrudd og et historisk skritt i riktig retning, sa direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) til E24 i helgen, etter at de torsdag ga sin støtte til regjeringens forslag.

Det samme gjorde Norsk takst, Forbrukerrådet og Huseiernes Landsforbund.

Les også

Investorene trosser Siv-brems: Har sikret seg enda flere Oslo-boliger

– Blir vesentlig dyrere

Men ikke alle vil gi regjeringen sin velsignelse.

I et brev til Justis- og beredskapsdepartementet, datert 23. august, advarer Eiendom Norge mot å gjennomføre lovendringene som skjerper ansvaret til boligselgere.

Departementet vil endre loven slik at boligselgere kan bli erstatningspliktige for alle feil og mangler unntatt «bagateller», mens det i dag kreves at mangler må være «vesentlige». Departementet har selv fastslått at den nye «bagatellgrensen» gjør boligselgere ansvarlige for langt flere feil og mangler enn i dag.

– Det vil resultere i flere konflikter og en mer utrygg bolighandel, sier Dreyer.

Meglertoppen mener dette er helt logisk:

– Når du senker terskelen for hva som er en mangel, betyr det også at langt flere boligkjøpere vil kreve erstatning for mangler. Det gir flere konflikter, og det øker i seg selv utryggheten, resonnerer Dreyer.

– Men det vi er enda mer bekymret for, er at det blir vesentlig dyrere for boligselgere å tegne forsikring. Sannsynligvis vil det føre til at flere lar være å tegne eierskifteforsikring, og dermed står uforsikret i møte med kravene fra kjøpere.

Les også

Ny undersøkelse vekker bekymring: Unge livnærer seg på forbrukslån

Justisdep: – Neppe et problem

Justisdepartementet vedgår at prisøkning for boligsalg kan bli en konsekvens:

– Det er mulig at eierskifteforsikringer generelt vil bli noe dyrere med de foreslåtte endringene, skriver lovavdelingen i et notat fra juli.

Men de tror også at boligkjøpere kan ta noe av regningen:

– Dette er imidlertid neppe noe problem i seg selv, all den tid eventuelle økte kostnader forutsettes å representere det som er den reelle risikoen ved kjøp av bruktbolig. Dette kommer tydeligst frem hvis markedet fungerer slik at de økte forsikringskostnadene veltes over på kjøperne gjennom høyere boligpriser.

Eiendom Norge støtter regjeringens innstramminger for takstbransjen, men mener lovendringene påfører boligselgere uforholdsmessig stor risiko.

– Men regjeringen foreslår også strengere regler for kjøpere; de får ikke påberope seg mangler som er opplyst om i dokumentasjonen for boligen. Virker ikke det balanserende?

– Den bestemmelsen støtter vi, men det er mer enn presisering av hva som allerede er gjeldende rett. Kjøpere har jo undersøkelsesplikt i dag også, og dermed gir ikke dette store endringer i praksis, mener Dreyer.

Les også

Million-prisskrell for Norges dyreste bolig

Les også

– Et historisk gjennombrudd

Les også

Kraftig økt etterspørsel etter bolig i utlandet

Publisert:

Her kan du lese mer om