World Ventures' norske advokat: – De forstår ikke konseptet: Gransker reisenettverk for ulovlig pyramidesalg

Tusenvis av nordmenn er med i reiseklubben World Ventures. Om én måned kan de være del av en ulovlig pyramide.

FELLER SIN DOM: Rådgiver i Lotteritilsynet SIlje Sægrov Amble mener World Ventures har klare pyramidetrekk. Om en måned bestemmer hun og tilsynet seg for om selskapet bryter loven, og må stanse all drift i Norge.

Foto: Bjørn Leirdal / Lotteritilsynet
 • Karl Wig
Publisert:

Gir pyramide-dom. – Vi får stadig henvendelser fra personer på innsiden, bekymrede familiemedlemmer og andre som ønsker å advare mot dette selskapet, forteller rådgiver i Lotteritilsynet og pyramide-spesialist Silje Sægrov Amble.

Det verdensomspennende reisenettverket World Ventures er under hard skyts.

Selskapet er det eneste som for tiden granskes av Lotteritilsynet for ulovlig pyramidevirksomhet.

Hva er dine opplevelser med World Ventures? Si din mening i kommentarfeltet, eller tips Dine Pengers journalist.

Tusenvis av nordmenn. Om én måned skal tilsynet etter planen gi sin konklusjon på om World Ventures bryter den norske Lotteriloven.

I så fall må selskapet, som har sin hovedbase i delstaten Texas i USA, stanse all virksomhet i Norge.

Den norske medlemsmassen teller flere tusen personer, ifølge tilsynets opplysninger.

– De fleste er salgsrepresentanter, og det eneste de tjener penger på er å verve nye medlemmer. Det er et klassisk pyramidetegn, mener Amble.

Dine Penger-guide:Avslør pyramidene!

Umulig modell. Pyramidespill kjennetegnes av et konstant behov for nye medlemmer for å kunne generere inntekter til alle. Det er ikke mulig.

Pengene dyttes oppover, og de på bunnen blir nødt til å verve nye personer for å ha mulighet til å tjene penger. Medlemmene som kommer inn sist er dømt til å tape, med mindre de verver nye medlemmer – som igjen blir de nye taperne.

Hele 70.000 nordmenn ble tapere da «The 5 Percent Community» kollapset i 2004 – mens selskapet var under Økokrim-etterforskning.

De hadde skutt inn hundrevis av millioner kroner som gikk tapt i dragsuget.

Innfløkt. I World Ventures betaler alle en inngangspris for å bli enten medlem eller salgsrepresentant.

Medlemmer får reiserelaterte tilbud, mens selgere kan verve nye medlemmer, og får da en andel av deres fortjeneste.

– De første pyramideselskapene baserte seg kun på verving. Deretter ble det vanlig å inkludere produkter, slik at modellen blir mer innfløkt å sette seg inni. Dette selskapet har begge deler, forklarer pyramideeksperten.

Blandingen gjør at World Ventures' forretningsmodell betegnes som såkalt multi-level marketing (se faktaboks).

Ifølge selskapets nettsider har de nå 110.000 representanter fordelt over 24 land.

Trenger informasjon.Lotteritilsynets granskning startet for alvor 14. mai i år. Da sendte Tilsynet et brev til World Ventures’ norske advokat, hvor de krevde å få utlevert en rekke opplysninger rundt selskapets oppbygging og drift i Norge.

Et slikt krav er noe Lotteriloven kun tillater ved bekymring om pyramidevirksomhet.

– Vi har bedt om mer informasjon i tre omganger fra deres norske advokat, som har hatt kommunikasjon med hovedkontoret, sier Amble.

Har ikke norsk regnskap.– Er du fornøyd med informasjonen som dere har fått?

– Nei, hittil er vi ikke det. Vi har nettopp fått et nytt svar som vi trenger å gå igjennom for å se om vi nå har nok informasjon til å vurdere virksomheten, sier Amble.

Ifølge tilsynet er arbeidet vanskeliggjort av at World Ventures ikke fører eget regnskap for sin virksomhet i Norge.

– De har opprettet et selskap i Norge, men omsetningene er ikke registrert i dette selskapet, sier Amble.

Rabatter kan bli redning. Lotteritilsynet mener medlemsvervingen i seg selv er lik den til ulovlige pyramider. Selskapet kan likevel «reddes» av reisetilbudene de tilbyr medlemmene.

Kjernespørsmålet for tilsynet nå er om medlemsvervingen utgjør over halvparten av inntektene til selskapet.

– Da er dette ulovlig, fastslår Amble.

Tilsynet vil offentliggjøre sin tilsynsrapport uavhengig av konklusjonen de faller på.
Dommen faller «tidligst i oktober», får Dine Penger opplyst.

World Ventures' norske advokat: – De forstår ikke hva vi driver med

World Ventures' norske advokat Bertram Vedeler sier det er «helt greit» at Lotteritilsynet gransker dem, og føler seg sikker på at selskapet blir renvasket når konklusjonen er klar.

BUSINESS OPPORTUNITY: Mens World Ventures Norske advokat fokuserer på selskapets produkter, har selskapets egen reklamefilm fokus på at man kan tjene penger.

– Det er ikke hver dag det kommer en ny nettverksvirksomhet i Norge. Det er Lotteritilsynets jobb å passe på, så dette er helt greit. Vi svarer på de spørsmålene som blir stilt, sier Bertram til Dine Penger.

– De mener dere har klare pyramidelignende trekk?

– Alle nettverksselskaper har en struktur som ligner en pyramide. Men det er måten man driver virksomheten på som er avgjørende. Dersom mesteparten av inntektene kommer av å verve selgere i stedet for produktsalg, er det ikke lov.

– Så hva er størst hos dere?

– Av de tallene jeg har sett, så kommer mesteparten av inntektene fra produktsalg. Og de som verver andre selgere får ingen provisjon av det, fremholder advokaten.

– Hva får man for å verve?

– Man får ingenting, kun en andel av omsetningen den nye selgeren har. Den nye selgeren må altså selge produkter for at ververen skal få betalt.

– Er ikke det en provisjon?

– Man får en provisjon av omsetningen av solgte produkter, men ikke for vervingen i seg selv, forklarer Bertram.

– Lotteritilsynet er ikke fornøyd med informasjonen dere har gitt?

– Vi synes det er litt rart. Det virker som om Lotteritilsynet ikke skjønner hva vi driver med. De sammenblander nye produkter og verving av medlemmer. De har ikke forstått forskjellen, mener Bertram.

Advokaten sier han har svart på alle spørsmålene Lotteritilsynet har stilt ham.

– Men spørsmålene de har stilt tyder på at de ikke forstår hva det dreier seg om, legger han til.

Bertram sier han føler seg sikker på at Lotteritilsynet vil konkludere med at World Ventures holder seg innenfor loven.

– Det er et medlemskap i en internasjonal reiseklubb, som til enhver tid tilbyr rundt 800 reiser som medlemene får rabatt på, de fleste i USA. Når denne saken er avklart, vil World Ventures begynne å selge reiser i Norge igjennom sitt reisebyrå, opplyser advokaten.

TEST DEG SELV: Blir du dratt inn i en pyramide?

 • Er inntekten din avhengig av at du hele tiden verver nye medlemmer, som igjen må verve nye medlemmer? Det vil ikke fungere i lengden, og er et klassisk pyramidetegn.
 • Må du investere penger for å få lov til å jobbe for selskapet? Vanlige bedrifter krever ikke det.
 • Regn ut hva du faktisk får i verdi for inngangssummen du må betale. Går du i minus, betyr det at du må verve medlemmer for å kunne tjene penger – igjen et pyramidetegn.
 • Må du være medlem for å kunne kjøpe noen av produktene som tilbys? Det er nok et tegn på et lukket nettverk, og du bør være på vakt.
 • Mange pyramideselskap selger helsefremmende produkter. Sjekk om det er uavhengig dokumentert at disse produktene faktisk fungerer. Ofte er det oppspinn.

Kilde: Lotteritilsynet og Dine Penger

Følg Dine Penger på Facebook!

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Forbrukerspørsmål

Flere artikler

 1. Lotteritilsynets konklusjon i World Ventures-gransking: Tusener av nordmenn med i ulovlig pyramide

 2. Har avgjort om reiseselskap er pyramide eller ikke

 3. Staten frifunnet i pyramide-søksmål

 4. Tusener av nordmenn er medlem. Nå setter bankene ned foten

 5. Pyramidejakt mot kryptoselskap i Norge