Slik deler dere  rentefradraget som samboere

Må gjøres på nytt hvert år.

Hvert år: Ofte rapporterer banken lånebeløpet på en av partene, slik at bare en får skattefradrag når selvangivelsen kommer. Dette må dere sjekke og eventuelt ordne opp i hvert år.
  • Tuva Bønke Grønning
Publisert: Publisert:

Skattefradrag for samboere. Mange samboere som eier bolig sammen opplever at bare en av dem får skattefradrag for lånet i selvangivelsen når den kommer.

Banken innrapporterer nemlig ofte beløpet på bare én av låntakerne.

Dette må sjekkes nøye hvert år, og dere må selv fordele fradraget mellom dere i selvangivelsen etter ansvarsforhold. For at begge skal kunne få rentefradrag må begge også stå ansvarlige for lånet, og dere må faktisk ha betalt rentene.

Det er altså ikke nok å være kausjonist, men du må også stå som lånetaker på gjeldsbrevet i banken for å kunne få skattefradraget.

- For samboere, som ikke er meldepliktige, kan gjeldsrenter kun føres til fradrag hos den samboeren som er ansvarlig for gjelden, sier Anne Kirkhusmo, presseansvarlig i Skatteetaten.

Hun forklarer at hvis begge samboerne er ansvarlig for gjelden i samme tidsrom vil rett til rentefradrag følge av en intern avtale om ansvaret for gjelden.

- Hvis det ikke foreligger en avtale, deles rentefradraget likt mellom samboerne når begge er ansvarlige for gjelden overfor kreditor. Det samme gjelder for nygifte som ikke lignes som ektefeller, sier hun.

Sjekk selvangivelsen nøye uansett

Presseansvarlig i Skatteetaten, Anne Kirkhusmo. Foto: Baard Brinchmann L / Skatteetaten

Holder ikke med én. I motsetning til ektefeller kan dere som samboere ikke flytte rentene fritt mellom hverandres selvangivelser.

Eventuelle endringer gjøres i post 3.3.1/4.8.1 i selvangivelsen. Det er ikke nok å føre inn endringene hos bare en av dere.

Hvis dere for eksempel eier halvparten av boligen hver og er ansvarlig for halvparten av lånet hver, vil dere også måtte dele gjeldsrentene på samme måte.

Eier en av dere en større andel enn den andre, for eksempel 70 prosent, fører dere opp 70 prosent av gjeldsrentene på den som eier 70 prosent, og 30 prosent på den som eier 30 prosent.

Skulle dere av en grunn ønske å dele det på en annen måte enn 50/50 må dere ha en skriftlig avtale. En slik avtale skal opprettes når dere tar opp lån og være godkjent av dere begge. Pass på at dere velger en fordeling som holder over tid. For avtalen kan ikke endres uten at det har skjedd reelle endringer, for eksempel at den ene går kraftig opp i lønn.

I envideo på Skatteetatens nettsider kan du se hvordan du fordeler gjeldsrenter mellom samboere og ektefeller.

Andre regler for gifte. - For ektefeller kan gjeldsrenter føres som fradrag hos den ene uavhengig av om rentene vedrører den andre ektefellens gjeld, hvis de er enige, sier Kirkhusmo.

Er dere nygifte kan gjeldsrenter påløpt etter inngåelsen av ekteskapet føres som fradrag uavhengig av om rentene vedrører den andres gjeld.

Slik kan dere gjøre: For å kunne dele gjeldsrentene trenger dere en enkel avtale. Husk at avtalen bare kan endres når det har skjedd en endring i reelle forhold.

- Det gjelder selv om de lignes hver for seg dette året, fordi ekteskapet er inngått etter 1. november året før inntektsåret, sier Kirkhusmo.

Hun forteller at hvis den ene parten i forholdet har svært lav eller ingen inntekt, kan beskatning som ektefeller gi lavere skatt for ektefellene samlet sett.

- Sambeskatningen av inntektene for ektefellene fører i slike tilfeller til bedre utnyttelse av personfradraget, noe som innebærer en skattebesparelse, sier hun.

Ved et eventuelt samlivsbrudd vil ektefeller kunne dele fradraget likt for hele året samlivsbruddet skjedde. - om de er enige vel og merke. Er de ikke enige får den som er ansvarlig for gjelden også rentefradraget. Er begge ansvarlig deles rentene likt.

- Samboere får kun fradrag for betalte renter knyttet til gjeld de er ansvarlig for. Dette gjelder også etter samlivsbruddet, sier Kirkhusmo.

­­

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Skatter og avgifter

Flere artikler

  1. Ikke gå glipp av 25.000 kroner i fradrag

  2. Fristen for å endre selvangivelsen går ut ved midnatt: Ti tips i siste liten

  3. Se hva ekspertene svarte: – Kan jeg få fradrag for oppussing?

  4. Nå får en halv million nordmenn skatteoppgjøret

  5. Fristen for å levere selvangivelsen går ut i morgen: Husk fradraget du glemte i fjor