Nordmenn nær inkasso-dobling på seks år

I 2007 fikk inkassoselskapene 3.890.649 saker i fanget. I fjor var tallet nær doblet til 6.712.844, men Finanstilsynet vil ikke rope varsko.

INKASSO-BOOM: Men Finanstilsynet mener den kraftige økningen må sees i sammenheng med at inkassoselskapene får oversent flere saker nå enn tidligere, og vil ikke rope varsko om at nordmenn har et økende betalingsproblem.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
  • Karl Wig
Publisert: Publisert:

For til tross for at tilsynets egen, ferske statistikk fremstår svært nedslående - nesten dobbelt så mange saker siden 2007, og rundt 825.000 flere saker i fjor enn året før - så maner de til edruelighet i hvordan de skal tolkes.

Grunnen er at inkassobransjen får kloa i stadig flere saker som tidligere ble løst av kreditorene selv, og som dermed lå utenfor inkassostatistikken.

Får mer av krav-kaken. - Denne utsettingen har pågått i mange år. Betalingskravene har alltid vært der, men nå sendes en større andel til inkasso og blir synlige i statistikken, forklarer seksjonssjef Wilhelm Mohn Grøstad i Finanstilsynet til Dine Penger..

- Derfor skal vi også være varsomme med å automatisk tolke inkasso-økningen som at det er en økning i nordmenns betalingsproblemer, sier Mohn Grøstad.

- Tallene viser en nær dobling i antallet inkassosaker siden 2007. Kan hele økningen skyldes at inkassoselskapene tar en større del av kaken?

- Det kan nok tenkes at totalen også har økt, men siden kreditorenes tall ikke rapporteres inn, så vet vi heller ikke hvor mye dette utgjør, sier han.

Les også:Slik unngår dere penge-kranglingen

En tredel gjør opp tidlig. At stadig flere betalingskrav blir til inkassosaker, kan imidlertid ha en naturlig forklaring.

Ifølge Finanstilsynets tall blir én av tre inkassosaker avsluttet før det sendes ut purring.

Grøstad mener det kan tyde på at inkasso er en trussel som fungerer.

- Mange trenger åpenbart et inkassovarsel for å betale gjelden sin. Vi ser at en meget stor andel av de kravene som oversendes inkasso blir hurtig betalt, før tyngre skritt iverksettes, sier Grøstad og fortsetter:

- Jeg skal ikke uttale meg om moral, men man kan spørre seg om flere trenger en ytterligere påminnelse for å betale regningene sine. Tallene tyder på at inkassovarselet har god effekt, og at mange da ser at det blir kostbart å ikke gjøre opp for seg, sier han.

Informasjonssjef Katarina Finneng i Hafslund strøm.

Foto: Hafslund

- Ikke dårligere. Norges største strømselskap Hafslund synes nordmenn generelt er flinke betalere, og har ikke registrert noen økning i regninger som ikke betales når de skal.

- Hos oss er det forholdsvis få regninger som betales for sent. Vi har en lav andel regninger som går til inkasso, og denne har holdt seg stabil de siste årene, sier informasjonssjef Katarina Finneng i Hafslund strøm til Dine Penger.

Les også:Rådyrt å ta førerkort

- Holder seg stabilt. Inkassoselskapet Kredinor fikk i fjor økt den totale saksbunken sin med 7,5 prosent. Av sakene som ble påført salær var økningen 14,5 prosent.

Administrerende direktør Tor Berntsen sier tallene er langt mindre bekymringsverdige enn de fremstår.

- Det er ikke slik at nasjonen Norges har blitt langt dårligere betalere enn tidligere. Økningen skyldes i hovedsak at det blitt flere som tidligere krevde inn penger selv, som nå bruker oss og andre inkassoselskap. Kompensert for dette ser vi at tallene holder seg ganske stabile, sier Berntsen til Dine Penger.

Kobles inn tidlig. I dag er det også vanlig at inkassoselskapet kobles tidlig inn i verdikjeden, og får oversendt sakene straks etter forfall, opplyser Kredinor-sjefen.

Han tror det kan være med på å forklare den relativt høye andelen saker - 33 prosent - som avsluttes før betalingsoppfordring sendes ut.

- Betalingsvilligheten er nok større når det kommer brev fra inkassoselskap enn kreditor, sier Berntsen.

Publisert:

Flere artikler

  1. Inkassosjef mener dagens regler er for slepphendte: - Langt flere nordmenn bør svartelistes

  2. Lager inkasso-gigant: - Vi ønsker å oppfattes som en medspiller, ikke en gribb

  3. Forbrukerrådet vil ha inkasso-oppvask: – Ugyldige regninger er god butikk

  4. «Steng Oslo Creditservice» hyller Finanstilsynet: – Skal være «game over»

  5. Konkurransetilsynet vil redusere inkassoregningene