Store geografiske forskjeller: Disse nordmennene er mest optimistiske

Nordmenns optimisme for fremtidig økonomi variere sterkt mellom fylkene. Finnmarkinger er de mest optimistiske, mens opplendinger ser mørkere på fremtiden. Forskjellene øker.

MEST PENGEOPTIMISTISK: Det er i Finnmark fylke at innbyggerne er mest optimistiske for fremtidig økonomi, både når det gjelder egen privatøkonomi og på vegne av landets økonomiske utvikling fremover. Foto av Hammerfest by hvor det rett utenfor utvinnes gass fra Snøhvitfeltet.
  • Anne Lise Stranden
Publisert: Publisert:

Store landsforskjeller. Hvor stor tro vi har på økonomien fremover, er sterkt avhengig av i hvilket fylke vi bor.

Mens finnmarkinger oppgir 41 poeng på en skala fra null til hundre, oppgir folk bosatt i Oppland bare 29 poeng når det gjelder troen på landets økonomi. Sør-trøndere og rogalendinger er nesten like store optimister på landets vegne som finnmarkinger.

De med minst tro på landets utvikling er de som bor i innlandsfylket Oppland, folk bosatt i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Les også:Dette strømselskapet er kundenes favoritt

Finnmark går frem. Det viser EPSIs måling av nordmenns tro på utviklingen i personlig og og nasjonal økonomi kommende 12 måneder. Studien er basert på 3400 intervjuer gjennomført i fjerde kvartal 2013.

Troen på egen privatøkonomi er størst i Finnmark og Troms med 48 poeng.

Finnmark går frem, og er nå det fylket hvor innbyggerne har størst tiltro til både sin privatøkonomi og til den generelle økonomien.

– Finnmark hadde flest vekstbedrifter i landet i siste kåring av Dagens Næringslivs gasellekonkurranse, sier daglig leder Fredrik Høst i EPSI. En gasellebedrift er en bedrift med god økonomi og jevn omsetningsvekst.

Finnmark danket for første gang ut Oslo i konkurransen, og Hammerfest, Kirkenes og Alta trekkes frem med særlig mange vekstselskaper. Utenfor Hammerfest ligger Melkøya hvor det utvinnes og prosesseres gass fra Snøhvitfeltet i Barentshavet.

Les også:Mobilene som er folkets favoritter

Ned for Oppland. Troen på landets økonomi har falt markant siden 2.kvartal 2012, viser undersøkelsen. Tiltroen falt fra 49 til 36 poeng, på en skala fra null til hundre.

Også tiltroen til utviklingen i egen privatøkonomi har falt, fra 49 til 43 poeng.

– I Oppland har tiltroen til den nasjonale økonomien falt tilbake med fem poeng, og havner med det på et sjeldent lavt nivå, sier daglig leder Fredrik Høst i EPSI Norge.

Også nordlendinger, folk i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal ser mørkt på fremtideen, og oppgi mellom 36-38 poeng.

Samlet sett viser målingen ingen større endringer fra tredje til fjerde kvartal 2013.

Les også:Kundene mest fornøyd med Sparebank1 forsikring

Stavanger leder. Folk i oljebyen er de mest optimistiske på landets vegne når byer er sammenlignet, tett fulgt av Trondheim og Oslo. Bergenserne er mest pessimistiske, av ialt fem undersøkte byer.

De som bor i Trondheim har sterkest tiltro til sin privatøkonomi, tett fulgt av bosatte i Stavanger. Bergensernes optimisme har falt betydelig over det siste halvåret, mens folk i Drammen er mest pessimistiske i forholdet til egen lommebok fremover.

Sjekk ditt fylke her. I listen under ser du hvor ditt fylke ligger på optimismeskalaen.

Fylkesforskjeller i tiltroen til privatøkonomien

Finnmark: 48,5
Troms: 48,4
Nord-Trøndelag: 46,4
Sør-Trøndelag: 45,8
Aust-Agder: 45,6
Telemark: 45,4
Rogaland: 45,2
Vest-Agder: 44,9
Oslo: 44,9
Snitt: 43,2
Hordaland: 43
Akershus: 42,5
Buskerud: 42
Østfold: 41,8
Vestfold: 40,7
Oppland: 40,3
Hedmark: 39,5
Møre og Romsdal: 38
Sogn og Fjordane: 37,6
Nordland: 36,7

Fylkesforskjeller i tiltro til generell økonomi

Finnmark: 41,4
Sør-Trøndelag: 39,1
Rogaland: 38,9
Akershus: 37,8
Oslo: 37,3
Aust-Agder: 36,9
Telemark: 36,9
Nord-Trøndelag: 36,8
Vest-Agder: 36,6
Buskerud: 36,4
Snitt: 36
Troms: 35,9
Østfold: 35,1
Hedmark: 35
Hordaland: 34,9
Nordland: 33,7
Vestfold: 32,9
Møre og Romsdal: 32,3
Sogn og Fjordane: 31
Oppland: 28,8

Les også:Denne banken liker kundene best

Store forskjeller i Oslo. Innad i Oslo er det også store forskjeller. Her er bosatte i Søndre Nordstrand de mest optimistiske på landets vegne. Folk bosatt på Ullern er minst optimistiske av de ti bydelene som er målt.

Bosatte i St.Hanshaugen og Gamle Oslo har mest tiltro til privatøkonomien i året som kommer, tett fulgt av bosatte i Søndre Nordstrand. Også her er folk i Ullern mest pessimistiske, med en tiltro godt under snittet for Oslo.

Les også:Dette flyselskapet liker vi best

Menn mer optimistiske. Blant studenter er det særlig mannlige studenter som har sterk tiltro til egen økonomi.

Menn ansatt i stat og kommune har derimot vesentlig lavere tiltro til økonomien sammenlignet med tredje kvartal.

Kvinner mellom 50 og 70 år har blitt mer pessimistiske sammenlignet med forrige periode, og gapet mellom menn og kvinner er blitt større i denne aldersgruppen.

Les også:Nå vil «alle» bytte jobb

Offentlig ansatte pessimister. De arbeidsledige er de mest positive til de økonomiske utsiktene det kommende året, og særlig når det gjelder privatøkonomien. De er mer optimistiske enn de som har jobb.

– Dette kan tyde på at de arbeidsledige fortsatt har god tro på arbeidsmarkedet, sier Høst.

Arbeidsledige er tett etterfulgt av studenter. Heltidsansatte i stat og kommune fortsetter tilbakegangen, og menn har størst tilbakegang.

De heltidsansatte i offentlig sektor har en tiltro til den generelle økonomien som ligger godt under snittet.

Ansatte i offentlig sektor har også en markant lavere fremtidstro på egen privatøkonomi enn de som har egen bedrift og ansatte i privat sektor.

De uføretrygdede er også mindre optimistisk sammenlignet med tredje kvartal og skiller seg nå markant fra de øvrige gruppene som er målt.

Les også:Får fast jobb etter 4 år som innleid arbeider

Unge mest optimistiske. Unge nordmenn i alderen 18 – 29 år har fortsatt sterkest optimisme i forhold til den generelle økonomien.

Tiltroen til privatøkonomien faller fortsatt i samsvar med at alderen øker, viser tall fra fjerde kvartal.

– Pensjonister eller de som nærmer seg pensjonsalderen har lavest tiltro til sin egen økonomi, mens studenter og de som nylig har startet sin arbeidskarrière er de mest optimistiske, avslutter Høst.

Du kan lese hele undersøkelsen her.

Om EPSI Norway AS. Analysebyrået EPSI samler inn, analyserer og sprer informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av varer og tjenester. EPSI er en non-profit organisasjon som har til hensikt å være en støtte i utviklingen av norsk konkurransekraft. EPSI gjennomfører kundetilfredshetsmålinger i mange Europeiske land, og det er Handelshøyskolen i Stockholm er faglig garantist på verktøy og metode.

Følg oss på Facebook!

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Forbrukerspørsmål

Flere artikler

  1. Andelen kvinnelige gründere øker

  2. Disse fylkene mangler reisegaranti

  3. Flertall i Aps fylkespartier for kompromissforslag i Lofoten

  4. Unge har i snitt 87.800 kroner i banken: Unge på disse stedene sparer mest

  5. Betalt innhold

    Ledigheten fortsatte å øke i august