Mener megler burde gitt riktig reguleringskart: Tomtekjøp ga sjokkregning for arkeologisk graving

Kjøperen måtte betale 200.000 kroner for pålagte arkeologiske utgravinger på tomten. Han mener megleren burde ha opplyst om dette da han kjøpte, men fikk avslag i klagenemnda.

GRAVESJOKK: Tomten i Ålesund var byggeklar, da eieren fikk vite at det var bestemt at det først måtte foretas arkeologisk utgraving på den. Prisen på 200.000 kroner måtte han betale selv. Megler og selger hevder de ikke visste noenting om dette.
  • Anne Lise Stranden
Publisert:

Strek i regningen. Høsten 2010 kjøpte Bjørn Erik Ellefsen to tomter i et populært boligområde i Ålesund gjennom megler. Prisen var 2,2 millioner kroner.

På vårparten 2012 var tomtene klare for bygging av to eneboliger. Planen var å selge dem videre, og annonsene var klare. Men så kom sjokkbeskjeden. Det måtte foretas arkeologiske utgravinger på en av tomtene.

Les også:Krogsveen krevde 17.000 for avlyst salg

Steinalderboplass. Før opparbeiding av området måtte det foretas granskninger, fordi det var funnet steinalderboplasser i nærheten. Gravingen måtte Ellefsen betale selv.

– Denne informasjonen var ny for mitt vedkommende. Hadde jeg visst dette, ville jeg ikke lagt inn så høyt bud som jeg gjorde, sier han.

Opplysningene ble rutinemessig innhentet av av ferdighuskjeden Murgaardhus, som var engasjert av Ellefsen for å klargjøre tomtene for bygging.

MISFORNØYD: – Jeg mener megler ikke oppfylte sin informasjonsplikt overfor meg i salgsprosessen, sier Bjørn Erik Ellefsen i Ålesund. Han måtte ut med over 200.000 kroner mer i uforutsette utgifter etter å ha kjøpt en tomt med mulig steinalderfunn.

– Jeg stolte blindt på at megler hadde innhentet opplysninger slik han skulle. Det skulle jeg tydeligvis ikke gjort, sier Ellefsen.

Både reguleringsplan og reguleringskart lå vedlagt salgsoppgaven da han kjøpte. Problemet var bare at reguleringskartet var feil.

Les også:- De bestemmer ikke hvordan normen skal tolkes

Feil reguleringskart. Det forelå et nyere reguleringskart for eiendommen, der det følger at det er gjort funn av steinalderboplasser.

Prisen på utgraving kom på 204.000 kroner. Dessuten ble videresalget av tomtene sterkt forsinket, fordi Ellefsen måtte vente i over ett år på utgraving.

–Jeg mener at megler burde tatt en telefon til Fylkeskommunen, for å sjekke om der var noe på reguleringsplanen spesifikt de to tomtene, sier Ellefsen.

Totalt ukjent. Ellefsen tok kontakt med megleren i DNB Eiendomsmegling i Ålesund, og selgeren. Begge avviste at de hadde kjent til gravekravet.

– Megler var direkte avvisende. Han hadde innhentet nødvendig informasjon, og ville ikke gjøre mer med saken. Jeg framsatte krav om reklamasjon, og krevde erstatning for gravekostnadene.

Ifølge Ellefsen hevdet også selgeren at han var totalt ukjent med at det forelå krav om arkeologiske utgravninger på tomten.

Planen om å gjøre tomtene byggeklare og videreselge dem, måtte skrinlegges. Byggetillatelsen for den ene tomten måtte leveres tilbake.

– Jeg måtte til slutt trygle dem om å komme og grave, for å få frigjort tomten for bygging. I september 2013 kom de omsider. Men arkeologene fant ingenting av spesielt karakter.

GRAVESJOKK: Tomten i Ålesund var byggeklar, da Ellefsen fikk vite at det måtte foretas arkeologisk utgraving for å finne eventuelle steinalderboplasser. Kartet var ikke med i meglerpakken som megleren hadde innhentet fra kommunen. Ferdighusfirmaet fikk imidlertid riktig kart.

Les også:- Fratar boligkjøpere et taktisk kort

Meglerens plikter. Ellefsen mener megleren i DNB eiendomsmegling i Ålesund burde ha innhentet og gitt ham denne vesentlige opplysningen før han kjøpte tomtene.

I eiendomsmeglerloven er megleren pålagt følgende undersøkelses- og opplysningsplikt:

«Oppdragstakeren (megleren) skal sørge for at kjøperen før handel sluttes, får opplysninger denne har grunn til å regne med å få, og som kan få betydning for avtalen.»

«Oppdragstakeren plikter før handel sluttes, å gi kjøperen en skriftlig oppgave som inneholder blant annet forholdet til endelige offentlige planer, konsesjonsplikt og odelsrett (punkt 10 i paragraf 6-7).»

Les også:Vil forby korte tidsfrister i budrundene

– Kjøpers ansvar. Det sto i reguleringsplanen som lå vedlagt salgsoppgaven at det kunne tenkes at det skulle foretas arkeologiske utgravninger i området.

– Men jeg fikk ikke utlevert det spesifikke kartet som gjaldt tomtene jeg kjøpte. Det var imidlertid vedlagt oversiktskart. På disse framgikk det ikke at det skulle foretas arkeologiske utgravninger, sier Ellefsen.

Ettersom han selv har arbeidet som eiendomsmegler tidligere, var han sikker på at megler hadde lagt ved alle vesentlige opplysninger.

Les også:10 vinner-tips i boligmarkedet

Ikke medhold i klage. Ellefsen klaget DNB Eiendomsmegling inn for Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, men fikk ikke medhold.

Ellefsen krevde erstatning for gravingen og advokatutgifter fordi han mente megleren hadde misligholdt informasjonsplikten.

Ellefsens advokat fremla stemplet reguleringskart fra kommunen til nemnda, som viste at det skal være funnet en steinalderboplass på tomten. Dette kartet var fra 97/98.

Les også:Slik får du super-boliglån av staten

– Kommunens feil. DNB-megleren hadde kjøpt opplysninger (såkalt meglerpakke) hos Ålesund kommune.

DYRT HULL: Dette er et av hullene som måtte graves på tomten til Bjørn Erik Ellefsen i Ålesund. Til sammen kostet den pålagte gravingen 200.000 kroner.

Innklagde megler mente det var kommunens feil at han ikke hadde fått riktig kart da han bestilte meglerpakken, dersom kartet fantes i kommunens arkiver.

Han mente derfor at Ellefsen burde kreve erstatning fra kommunen, mens Ellefsen mente at det er megler som i såfall må kreve regress av kommunen.

Nemnda kom til at megler ikke har brutt opplysningsplikten eller opptrådt i strid med god meglerskikk, siden han hadde innhentet kommunalinformasjon fra kommunen.

– Jeg sitter igjen med en sur smak i munnen og flere hundretusen kroner fattigere, sier Bjørn Erik Ellefsen til Dine Penger.

Les også:Pass opp for disse nybolig-fellene

DNB Eiendom: – Megleren hadde ingen grunn for å skaffe mer informasjon

Norleiv A. Pedersen er fag- og kvalitetssjef i DNB Eiendom og uttaler seg på vegne av megleren.

– Megleren skal alltid opplyse om reguleringsplaner for området hvor eiendommen ligger. Dersom den ligger i et område hvor det ikke er utarbeidet reguleringsplan, skal megler gi opplysninger om kommuneplaner og fylkesplaner, sier Pedersen.

Ingen grunn. I denne saken har megleren innhentet reguleringsplanen og et reguleringskart fra kommunen.

– Megleren fikk ingen annen informasjon som skulle tilsi at mottatt informasjon fra kommunen var uriktig. Det var følgelig ingen grunn for at megleren skulle gjøre nye undersøkelser eller innhente ytterligere informasjon, understreker Pedersen.

Normalt skal det ikke være nødvendig for en kjøper å undersøke om gitt informasjon er korrekt, med mindre kjøper selv mottar andre opplysninger som må undersøkes nærmere, sier Norleiv A. Pedersen i DNB Eiendom.

Norges Eiendomsmeglerforbund: – Meget spesiell sak

SPESIELL SAK: – Det høres rart ut at det var to ulike reguleringskart, og jeg har ikke hørt om noe lignende, sier kommunikasjonssjef Svein Strømnes i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Dine Penger spør Norges Eiendomsmeglerforbund om boligkjøpere og tomtekjøpere kan stole på at den informasjonen som megler gir i salgsprospekter er tilstrekkelig:

– Hvis megler har oppfylt informasjonsplikten, som Reklamasjonsnemda for eiendomsmeglingstjenester kom til i denne saken, kan ikke megler lastes.

Utover det vil vi ikke kommentere avgjørelser i nemda, sier kommunikasjonssjef Svein Strømnes i Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Men det er jo rart at det fantes to ulike reguleringskart over tomten?

– Jeg kan være enig med deg i det at dette høres rart ut.

– Må kjøpere selv innhente opplysninger i tillegg, eller være forberedt på at det kan komme overraskelser?

– Jeg tror dette er en veldig spesiell sak, jeg har i hvert fall ikke hørt om noe lignende.

– Megleren viste til at feil kart ble gitt fra kommunen. Bør kjøperen kreve kommunen for å ha gitt feil opplysninger i stedet?

– Det får bli opp til kjøperen å bestemme hvordan han skal forfølge saken videre, sier Strømnes.

Følg oss på Facebook!

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Eiendom

Flere artikler

  1. Kunden angret på oppdrag: Krogsveen krevde 17.000 for avlyst salg

  2. La ut denne boligen på Facebook – solgte den uten megler for 12,7 mill.

  3. 38 meglere tatt for overtramp i år

  4. DNB droppet kritisk rapport – må heve boligkjøp

  5. DNB-megler skjulte boligrapport om utgiftsbombe