Per Ingvar (73) tapte hundretusener – saksøker finansforetak

MS-syke Per Ingvar Bonesvoll ville spare pengene lurt etter hussalg. På under fire måneder var flere hundre tusen kroner forduftet – etter høyrisiko aksjeinvesteringer med hundrevis av transaksjoner og skyhøye meglerhonorarer.

FØLER SEG LURT: – Det var mye jeg ikke forstod, men jeg fikk hjelp. Han var en fagperson, og jeg hadde tillit til ham, sier Per Ingvar Bonesvoll (73). Man mener mange nordmenn kan ha tapt penger på samme måte.
Publisert: Publisert:

Nå går 73-åringen til sak mot Trendtech, finansforetaket som solgte ham investeringene, og krever full erstatning for tapet.

Hans advokater anklager Trendtech for uansvarlig og ulovlig investeringsrådgivning.

Advokatene beregner at minst 80.000 kroner forsvant i meglergebyrer alene, og at Trendtech-kunden Bonesvoll slik nærmest var dømt til å tape penger.

Ifølge Finanstilsynet har mange nordmenn lidt tap på denne måten.

I mars fratok de Trendtech tillatelsen til å drive investeringstjenester grunnet «alvorlige og systematiske brudd» på verdipapirhandelloven.

Tilsynet reagerer særlig på «hyppige og kortsiktige» transaksjoner som pumper opp meglergebyrene så mye at «kundenes reelle mulighet til å oppnå positiv avkastning er blitt urimelig liten», ifølge det foreløpige vedtaket.

– Mye jeg ikke forsto

For Bonesvoll begynte det i 2012.

Han skulle selge huset og regnet med å få penger til overs. Han ville at noen skulle forvalte dem.

– Jeg så en annonse for Trendtech. Jeg synes de virket dyktige, og tok kontakt. De spurte hva jeg var interessert å investere i. Jeg sa jeg ville plassere overskuddet fra hussalget for å få bedre avkastning enn i banken, sier Bonesvoll til E24.

Hussalget ble først gjennomført i fjor. Deretter kom én av Trendtechs meglere på besøk, og de tegnet kontrakten.


– Det var mye jeg ikke forsto, men jeg fikk hjelp. Han var en fagperson, og jeg hadde tillit til ham

– Jeg måtte fylle ut et skjema. Det var mye jeg ikke forsto, men jeg fikk hjelp. Han var en fagperson, og jeg hadde tillit til ham.

– Hva tenkte du at du investerte i?

– Aksjer som han skulle handle på mine vegne, sier han til E24-

– Jeg skjønner meg ikke på aksjemarkedet i det hele tatt, og derfor ville jeg ha profesjonell hjelp.

Les også

Finansklagenemnda varsler avslag til hundrevis av Acta-klager: – Grenser mot lureri

– Det ble mange handler

Han forteller videre at 27. august overførte han, etter instruks fra Trendtech, én million kroner til en bank i Danmark. 500.000 ble plassert i aksjer. Et mindre beløp – cirka 1.800 kroner – ble investert i differansekontrakter (CFD).

CFD er investeringsprodukter hvor du ikke kjøper aksjer direkte, men gjør et veddemål om fremtidig verdiutvikling. CFD har såkalt «gearing» som gjør det mulig å vinne – eller tape – betydelig mer enn pengene du skyter inn. Bonesvolls totalrisiko for de 1800 innskutte kronene var rundt 500.000 kroner.


– Han ringte meg praktisk talt daglig, enkelte dager ringte han flere ganger, og anbefalte meg å kjøpe og selge ditt og datt

Megleren begynte så å handle i aksjemarkedet. Ifølge avtalen måtte alle handler få grønt lys av Bonesvoll selv.

– Han ringte meg praktisk talt daglig, enkelte dager ringte han flere ganger, og anbefalte meg å kjøpe og selge ditt og datt. Jeg sa konsekvent ja til det han foreslo. Det ble mange handler.

Ifølge Bonesvoll lovet megleren å sende en Excel-oversikt med status for plasseringene og den gjenstående verdien av investeringen hver fredag.

Han sier dette var en viktig forutsetning for avtalen, og for at han skulle kunne trekke seg ut dersom utviklingen gikk i gal retning.

263 TRANSAKSJONER: Bonesvoll måtte betale minst 80.000 i meglerhonorarer for de hyppige handlene. Hans advokater mener Trendtech misbrukte hans manglende kunnskap som småsparer.

– Fikk sjokk

– Oversikten kom aldri, selv etter at jeg purret flere ganger. Megleren ga flere begrunnelser for hvorfor oversikten ikke kom. Blant annet at han ikke hadde hatt tid og at det hadde vært feil med dataanlegget, forteller 73-åringen.

18. november kom første fasit i en e-post: På bare 10 uker hadde Bonesvolls million krympet til 749.451 kroner.

– Jeg fikk sjokk. Jeg trodde jo verdien hadde steget. Jeg sa til megleren at vi måtte selge, men han svarte det var dumt fordi aksjemarkedet «alltid» gikk opp i desember og januar, sier Bonesvoll.


– Det har ikke vært noen dramatikk i aksjemarkedet som tilsier at Bonesvoll skulle tape penger

16. desember var verdien av porteføljen sunket ytterligere, til 682.498 kroner.

Da tok Bonesvoll kontakt med advokatene som nå tar saken for sivil domstol, etter at samtaler med Trendtech ikke førte frem.

– Han hadde én million, og det er naturlig at han får tilbake den millionen. Det har ikke vært noen dramatikk i aksjemarkedet som tilsier at Bonesvoll skulle tape penger. Alt tapet skyldes den dårligere rådgivningen fra Trendtech, sier advokat Christian Steen Eriksen i Kyllingstad Kleveland Advokatfirma til E24.

Trendtech: – Sterkt uenig

Trendtech ville ikke stille til intervju om denne saken. Styreleder Eric Cameron har i stedet sendt oss en e-post.
– Hvis Bonesvoll og hans advokat aktivt ønsker å prosedere sin sak gjennom mediene, står de selvsagt fritt til det. Vi kommer ikke til å imøtegå eller kommentere denne striden i et nyhetsoppslag, skriver styrelederen.

Cameron fremholder at tvisten hører hjemme i rettsapparatet og at de vil prosedere sitt syn der.

– Rent generelt kan vi imidlertid si at vi naturlig nok er sterkt uenig i Bonesvoll og hans advokats faktafremstilling.

Les også

– Hjelper ikke med de beste testene, dersom rådgiveren er dårlig

263 handler

Saken skal først opp i Forliksrådet, som er første rettsinstans før tingretten.

Bonesvoll krever 386.645 kroner i erstatning, som per 29. januar 2016 var hans tap justert for at både Hovedindeksen på Oslo Børs og Dow Jones i USA svekket seg med noen prosentpoeng i perioden.


– Hvis Bonesvoll og hans advokat aktivt ønsker å prosedere sin sak gjennom mediene, står de selvsagt fritt til det. Vi kommer ikke til å imøtegå eller kommentere denne striden i et nyhetsoppslag

Mye av pengene har gått til meglerhonorarer. Det ble etter advokatenes opptelling foretatt 263 transaksjoner i alt. Alle har et minstegebyr på 300 kroner.

Bonesvolls advokat kaller Trendtechs fremgangsmåte for «ekstrem aksjespekulasjon» som han mener er totalt uegnet for en småsparer som Bonesvoll.

– Det er heller ingenting i transaksjonsmønsteret som indikerer at det ligger noe rasjonelt bak transaksjonene, bortsett fra å maksimere gebyrene: Megleren har gjennomgående solgt seg inn og ut av de samme selskapene. Resultatet er hva også Finanstilsynet har påpekt: Det ble veldig vanskelig for Bonesvoll å oppnå gevinst i det hele tatt, sier Steen Eriksen.

– Mange har nok tapt på dette

Han mener Bonesvolls alder, MS-sykdom og manglende erfaring med aksjehandel tilsa at Trendtech uansett burde frarådet investeringene, og særlig handlene med CFD-er.

I verdipapirhandelloven står det at finansforetak må «ta stilling til om kunden har nødvendig erfaring og kunnskap til å forstå risikoen forbundet med det etterspurte eller tilbudte produktet».

Risikoprofilen til CFD-ene var utformet slik Bonesvoll i verste fall kunne bli krevd for beløp utover den originale millionen han skjøt inn, dersom alle verdier sank til null. Advokaten fremholder at dette strider med avtalen.

Bonesvoll sier han er glad for at Finanstilsynet grep inn og fratok Trendtech lisensen.

– Samtidig er det synd at ingenting ble gjort før. Det er nok veldig mange som har tapt penger på dette, sier han.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om