Petroleumsfagene er årets taper i søknadstallene fra Samordna opptak

Bare 12 personer har Ingeniørfag i petroleumsgeologi på Universitetet i Stavanger som førstevalg i år. Studiet har 25 plasser.

IKKE SÅ ATTRAKTIVT? Antallet som søker seg til oljerelaterte fag stuper over hele landet. Her er Statoils Sleipner R utenfor oljebyen Stavanger.
Publisert:

Tirsdag ble søknadstallene fra Samordna opptak klare.

Med de siste to årenes vanvittige oljenedtur i mente, var det ventet at søkertallene til oljerelaterte utdanninger kom til å falle.

Nå er fasiten klar.

Ifølge DN.no hadde Petroleumsfag på NTNU 420 søkere til 53 studieplasser for tre år siden. Dagens tall viser at det nå er 31 søkere til 29 plasser.

Men enda verre er det i Stavanger.

For den aller bratteste nedgangen skjer ved en rekke fag ved Universitetet i Stavanger, der blant annet antallet som har satt Ingeniørfag, petroleumsgeologi som førstevalg, har falt med 70 prosent siden i fjor.

Studieprogrammet fyller rett og slett ikke opp studieplassene med det antallet som har søkt seg dit i første omgang. (Supplerende opptak og etterfylling skjer utover våren).

Se hele listen over oljefagene lenger ned i saken!

– Dramatisk

Samlet sett faller søkerne til petroleumsfag med over 50 prosent.

President i Tekna Lise Lyngsnes Randeberg

– Det er dramatisk, sier Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg i en pressemelding fra organisasjonen.

Hun beklager at krisen i olje- og leverandørindustrien har ført til at søkningen til teknologi og realfag samlet sett har gått noe tilbake.

– Tekna har advart oljeindustrien mot å tenke kortsiktig når de nedbemanner. Vi har sagt at næringen står i fare for å skremme bort mange kloke hoder fra å søke til petroleumsstudiene. Vi skal drive med olje og gass i mange år fremover. Det går raskt å rasere fagmiljøer, men tar mange år å bygge opp kompetansen, dersom det ikke utdannes nok kandidater.

Les også

Statoil-topp: Ingen av våre prosjekter har fribillett

Også i Tekna Student sender dagens tall kalde grøss ned ryggen på leder Christoffer Vikebø Nesse. Han representerer 12.000 studenter som tar mastergrad innen teknologi og realfag.

– Fortsetter vi i denne retningen kan vi nå risikere et kunnskapshull i petroleumsbransjen, advarer Nesse.

Han mener imidlertid at det «ikke er rart unge blir skremt bort fra disse studiene når man kontinuerlig hører om oppsigelser fra oljebransjen i nyhetene».

Her er hele listen over oljefagene:

  • Universitetet i Stavanger, Ingeniørfag, Petroleumsgeologi

Førstevalg i 2015: 39 søkere

Førstevalg i 2016: 12 søkere

Endring: – 70 prosent

Planlagte studieplasser i 2016: 25

  • Universitetet i Stavanger, Ingeniørfag, Petroleumsteknologi

Førstevalg i 2015: 128 søkere

Førstevalg i 2016: 58 søkere

Endring: – 54 prosent

Planlagte studieplasser i 2016: 54

  • Universitetet i Stavanger, Industriell økonomi, petroleumsteknologi

Førstevalg i 2015: 78 søkere

Førstevalg i 2016: 59 søkere

Endring: – 25 prosent

Planlagte studieplasser i 2016: 15

  • Universitetet i Stavanger, Petroleumsteknologi

Førstevalg i 2015: 78 søkere

Førstevalg i 2016: 39 søkere

Endring: – 50 prosent

Planlagte studieplasser i 2016: 40

  • Universitetet i Stavanger, Offshoreteknologi

Førstevalg i 2015: 40 søkere

Førstevalg i 2016: 17 søkere

Endring: – 57,5 prosent

Planlagte studieplasser i 2016: 15

  • NTNU, Petroleumsfag

Førstevalg i 2015: 77 søkere

Førstevalg i 2016: 31 søkere

Endring: – 60 prosent

Planlagte studieplasser i 2016: 29

  • Høgskolen i Molde, Petroleumslogistikk

Førstevalg i 2015: 71 søkere

Førstevalg i 2016: 22 søkere

Endring: – 70 prosent

Planlagte studieplasser i 2016: 30

  • Universitetet i Bergen, Petroleums- og prosessteknologi

Førstevalg i 2015: 59 søkere

Førstevalg i 2016: 29 søkere

Endring: – 51 prosent

Planlagte studieplasser i 2016: 60

Alle tall er hentet fra Samordna opptaks statistikksider.

Sterk økning for sykepleiere

Samtidig som oljerelaterte fag faller kraftig, melder NTB at antallet som har satt helse og sosialstudier som førstevalg, øker kraftig fra i fjor.

Antallet søkere til sykepleierutdanningen øker med hele 20 prosent fra i fjor til i år. Det er registrert snaut 15.000 førstevalgsøkere til vel 4.500 studieplasser innen sykepleierutdanningen. Helse- og sosialfag har fått 13 prosent flere søkere enn i fjor.

Og selv om de dårlige tidene i oljebransjen gjenspeiles i søkertallene til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim, har NTNU imidlertid en kraftig økning i søknader til blant annet kommunikasjonsteknologi og nanoteknologi, der det er 30 prosent flere.

Nedgang for teknologi

Samlet sett er det en nedgang i søkningen til realfag- og teknologistudier på 3,5 prosent fra i fjor, viser tallene som Samordna opptak publiserte tirsdag.

Torbjørn Røe-Isaksen

– Søkning til realfagstudier er stabil, men skulle gjerne sett at vi hadde holdt nivået på søkningen til teknologistudiene. Vi trenger et betydelig antall teknologi- og realfagskandidater for å lykkes med den omstillingen og verdiskapningen samfunnet trenger fremover, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Tallene viser at det har skjedd dramatiske endringer i norsk arbeids- og næringsliv de siste årene. For de lave søkertallene til olje- og andre realfag, speiler utvilsomt at de som søker studieplass nå ser for seg at de ikke kan være trygge på å få jobb hvis de velger disse programmene.

Samtidig skal vi ikke lenger tilbake enn et par-tre år da situasjonen var totalt annerledes. I 2012 skrev E24 om at fire av fem ingeniører har fått jobb før de er ferdige med utdanningen sin.

NHH bare slått av politiet

Flere enn noen gang søker om høyere utdanning. 132.000 søkere utgjør en økning på 3,2 prosent sammenlignet med fjoråret.

Den aller mest populære utdanningen er politiutdanningen, med 1.898 søkere som har satt dette på førstevalg.

På andreplass kommer siviløkonomutdanningen på Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen.

Bekymret for grunnskolen

Til lektorutdanning har søkningen økt jevnt i mange år. Fra i fjor er økningen 6,9 prosent. Til grunnskolelærerutdanning for 5.–10. klasse er det en økning på 2,9 prosent, mens grunnskolelærerutdanning for 1.–7. klasse har en nedgang på 11 prosent.

– Jeg er glad for at søkningen til lærerutdanningen holder seg stabil og øker for en del av utdanningene, men jeg er bekymret for nedgangen i søkningen til grunnskolelærerutdanning 1–7. Dersom søkningen til denne utdanningen ikke bedrer seg etter innføringen av femårig grunnskolelærerutdanning neste år, vil vi vurdere å sette inn særskilte tiltak, sier Røe Isaksen.

– Regjeringen er opptatt av å sikre god kompetanse til helse- og omsorgstjenesten. Mange søkere lover godt for det viktige arbeidet med å skaffe befolkningen gode helsetjenester, sier kunnskapsministeren.

Også til barnehagelærerutdanningen er det en økning. Til sammen 3.330 søkere har dette som sitt førstevalg i år, en økning på 3,6 prosent.

– De siste årene har antall søkere til barnehagelærerne variert. Det er derfor positivt å se at søkningen til barnehagelærerutdanningen nå har gått opp. Kvalitet i barnehagen handler først og fremst om kompetansen til de som jobber der, sier Røe Isaksen.

Les også

Slik vil oljeprisen påvirke lommeboken din:
– Vi kan glemme skatteletter

Les også

Advarer mot kortsiktig oljepanikk

Les også

Nær 500 søkte på én stilling som resepsjonist

Publisert:

Her kan du lese mer om