DNV GL skal sertifisere aktørene i strømbransjen: – Målet er å gjøre kunden til sjefen

Etter anklager om prisjuks og uklare avtaler lanserer strømbransjen nå en egen sertifiseringsordning for trygg strømhandel. DNV GL skal sørge for at selskapene følger bransjestandarden.

Illustrasjonsbilde av kraftlinjer.
Publisert: Publisert:

Den nye bransjeordningen «Trygg strømhandel» blir presentert onsdag, opplyser kraftbransjens organisasjoner Energi Norge og Distriktsenergi til E24.

Ordningen inneholder en rekke krav som aktørene må oppfylle, knyttet til markedsføring og salg av strømavtaler og opplæring av ansatte (se faktaboks).

Administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Et av de viktigste kravene er at kundene skal varsles ved prisendringer. Kunden skal også selv få velge hvordan de vil varsles om dette, for eksempel via tekstmelding eller e-post.

– Det viktigste er økt informasjon til kunden og økt kompetanse hos leverandørene, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge til E24.

– Et sentralt grep er at kunden skal få tydelig beskjed om prisendringer, og mulighet til å motta informasjonen på den måten de selv ønsker. Målet er å gjøre kunden til sjefen, sier han.

– Vil ordningen få bukt med prisjuks og uklare avtaler?

– Vi tror dette er et viktig bidrag til å skape ryddige forhold i bransjen når det gjelder markedsføring og salg. Vi ser allerede en endring blant aktørene når det gjelder å varsle kunder om prisendringer, sier Kroepelien.

Les også

Kundeskrell etter jukseanklager: Fjordkraft skylder på corona

Håper kundene sjekker

Energi Norge-sjefen håper at den nye ordningen vil bli oppfattet som et kvalitetsstempel, og at den vil bidra til å skape tillit til strømleverandørenes avtaler og markedsføring.

– Vi håper at strømkundene vil sjekke om leverandøren deres er sertifisert. Men denne ordningen er ikke nok alene, det å sikre et velfungerende marked handler også om tilsyn fra myndighetene, og om å gi kundene informasjon, blant annet gjennom Strømguiden, sier Kroepelien.

Daglig leder Knut Lockert i Distriktsenergi.

Daglig leder Knut Lockert i bransjeorganisasjonen Distriktsenergi stiller seg også bak ordningen, hvor selskapene må tilfredsstille visse krav i tillegg til å bestå årlige revisjoner og uanmeldte stikkprøver.

– Bransjen har fått kritikk for å gi kundene mangelfull informasjon. Nå bretter vi opp ermene for at strømmarkedet skal bli enklere og tryggere. Vi mener dette er stort skritt i riktig retning, selv om det ikke nødvendigvis løser alle utfordringene, sier Lockert.

Les også

Forbrukertilsynet: Ulovlig å tilby strømavtaler med hemmelige prispåslag

Må godkjennes av DNV GL

Heretter skal du kunne gå inn på tryggstrømhandel.no og sjekke om din leverandør er sertifisert gjennom ordningen. Selve sertifiseringen skal gjøres av DNV GL, som en uavhengig aktør.

– En sertifisering ut over det som kreves i lovverket handler om god forretningsskikk og det å sette en standard i markedet som leverandørene kan strekke seg etter, sier Kroepelien.

– Da trenger vi kompetanse og uavhengighet, som DNV GL står for. Bransjeorganisasjonene Distriktsenergi og Energi Norge skal ikke ha noe med tildelingen av sertifikatene å gjøre, sier han.

– Flere runder med Forbrukerrådet

Allerede i mars i fjor varslet Energi Norge i E24 at bransjen ville innføre en slik ordning, etter at den svenske strømbransjen innførte ordningen «Schysst elhandel».

En rekke strømleverandører fikk i fjor kritikk fra Forbrukerrådet og Forbrukertilsynet, og NVE varslet at bransjereglene kunne bli skjerpet. Kritikken gjaldt blant annet uklar markedsføring, uklare avtaler og manglende varsling av prisendringer (se faktaboks).

– Vi har hatt flere runder særlig med Forbrukerrådet, som har vært kritisk til markedsføring og informasjon rundt noen strømavtaler. Vi har lært at det må gis bedre informasjon og at kundene må følges bedre opp, sier Kroepelien.

– Vi mener at mye fungerer bra i strømmarkedet, og at kritikken har vært veldig generalisert, men vi ser et behov for å strekke oss lenger, sier han.

– Har det vært for mye cowboyvirksomhet i bransjen?

– Strømmarkedet er preget av veldig tøff konkurranse. Det er mange som bytter leverandør, 500.000 til 600.000 i året. Det er bra med aktive kunder, men tøff konkurranse kan friste noen leverandører til å tøye grensene. Vi ønsker å bidra til tydelighet slik at kundene vet hva de kjøper, sier han.

Les også

Lover å justere strømavtaler etter juksbeskyldninger

Tror medlemmene vil sertifisere seg

Det er over 100 strømleverandører i Norge, og Energi Norge tror at de fleste vil ønske å være med på bransjeordningen. Organisasjonen venter at de første aktørene vil bli sertifisert i løpet av våren, og tror ordningen vil få stor oppslutning i løpet av det neste halvåret.

– Våre medlemmer støtter bredt opp under ordningen. Vi mener dette er noe alle selskaper bør ha ambisjon om å være med på, sier Kroepelien.

– DNV vil også gjøre stikkprøver, og da vil vi få mer informasjon om hvordan selskapene går frem. Vi vil etter hvert evaluere ordningen og vurdere om vi skal stille enda strengere krav, sier han.

– Hvilke sanksjoner har ordningen?

– Sanksjonene er en form for advarsel, og at man eventuelt blir fratatt sertifiseringen, sier Kroepelien.

Les også

Varsler grep mot villedende strømavtaler: – Tar kritikken på alvor

Les også

Strømaktør om prisjuksbeskyldninger: – Spekulerer i at strømkunder ikke forstår markedet

Les også

Vurderer strengere tilsyn med strømleverandører: – Kan være aktuelt å skjerpe regelverket

Les også

Mistenker prisjuks hos strømselskaper: – Umulig å si hvor mye kundene har tapt

Les også

Forbrukerrådet vil ha bort strømavtaler

Les også

NVE pålegger ti selskaper å avvikle strømavtaler: – Bryter med regelverket

Publisert:
Gå til e24.no