Eiendomsmegler tiet om utgiftsbombe i salgsoppgaven

Sameiet må rehabilitere vann og avløp for titalls millioner, men eiendomsmegleren underspilte sentral informasjon om prosjektet overfor interessenter, ifølge nemndsavgjørelse.

Illustrasjonsfoto.
Publisert: Publisert:

Nå er Privatmegleren Excellence felt for brudd på god meglerskikk, etter en avgjørelse fra bransjens klagenemnd som meglerforetaket selv avfeier.

Da paret kjøpte leiligheten i mars 2017, hadde ingen varslet dem om at en utgiftsbombe var i vente, har de forklart.

Klagenemnden fastslår at eiendomsmegleren «var kjent med» en rapport som ga viktig informasjon om det kommende prosjektet.

Likevel omtalte ikke megleren denne rapporten i salgsoppgaven, får E24 bekreftet.

Les også

Boligen «manglet» ni kvadratmeter – kan få nesten 300.000 i prisavslag

Avviser erstatningsansvar

Sameiet fikk senere utarbeidet et kostnadsanslag for arbeidet:

Nødvendig rehabilitering av vann og avløp i sameiet vil koste 22,6 millioner kroner.

Leilighetskjøperne som klagde inn megleren, har opplyst at deres eierseksjon må betale 216.000 kroner av rehabiliteringskostnadene.

I tillegg medfører rørarbeidet at de må totalrenovere de to badene i leiligheten for en halv million kroner, har de forklart.

Nemnden konkluderer med at Privatmegleren Excellence er «erstatningsansvarlig for det økonomiske tapet klagerne eventuelt har lidt».

Men meglerforetaket har nektet å rette seg etter avgjørelsen. Det bekrefter daglig leder Stian Bakke overfor E24.

– Vi har respekt for avgjørelser i eiendomsmeglerklagenemnda. Vi valgte i denne saken likevel å ikke etterkomme nemndas avgjørelse, da vi var uenige i nemndas vedtak, forteller Bakke.

De har likevel inngått et forlik med den misfornøyde kjøperen. Bakke vil ikke kommentere hva forliket innebærer.

Overfor nemnden har meglerforetaket forsvart sin håndtering av salget, og fremholdt at megleren «innhentet alle opplysninger fra sameiet og forretningsfører på vanlig måte».

Daglig leder Stian Bakke i Privatmegleren Excellence.

Mener kjøperen skulle undersøkt

Megleren mener kjøperne kunne orientert seg om rehabiliteringsplanene ved å lese sameiets årsberetning.

«Under enhver omstendighet har kjøperen en selvstendig undersøkelsesplikt. Det fremgikk av årsberetningen at sameiet hadde kommende vedlikeholdsprosjekter, og at det var planlagt å utarbeide en ny vedlikeholdsrapport. Det må derfor kunne legges til grunn at klagerne var kjent med det som stod i årsrapporten».

Men mennda mener dette langt ifra er godt nok. De mener megleren hadde et selvstendig ansvar for å informere interessentene tydelig om et sannsynlig utgiftshopp:

«Nemnda mener at megler her ikke har gitt den nødvendige informasjon om at det kunne bli til dels betydelig økning i fellesutgiftene som følge av
rehabilitering av vann- og avløp», står det i avgjørelsen.

«Det vises til den rapport som OBOS Prosjekt AS utarbeidet i 2006, og som megler var kjent med. De opplysninger som fremgår av den, skulle vært inntatt i selve salgsoppgaven og ikke bare som et vedlegg», skriver nemnda.

Les også

Meglertopp frykter boliggrep vil ramme førstegangskjøpere

Tar ikke selvkritikk

E24 har spurt meglerkontoret om hvorfor de kostbare utbedringsplanene ikke ble omtalt i selve salgsoppgaven.

Bakke svarer at megleren deres aldri ble orientert om den siste prosjektrapporten hvor kostnadsestimatet på 22,6 millioner fremkommer, «til tross for at vi kontaktet både forretningsfører og styret».

– Vi kunne ikke formidle opplysninger som var ukjent for oss, fremholder meglersjefen.

– Men nemnda viser til en rapport fra 2006 som megler kjente til. Hvorfor inneholdt ikke salgsoppgaven opplysninger fra denne?

– Opplysninger ble gitt i vedlegg til salgsoppgaven, i årsberetningen fra styret i sameiet. I årsberetningen er det sakset opplysninger fra den da 10 år gamle rapporten fra OBOS Prosjekt AS, svarer Bakke.

– Interessenter ble videre i salgsoppgaven gitt en uttrykkelig og særskilt oppfordring til å lese nøye gjennom årsberetningen, fortsetter meglersjefen.

– Ville aldri blitt budrunde

Han gir ingen forklaring på hvorfor ikke prosjektrapporten ble omtalt i selve salgsoppgaven, slik klagenemnden mener den burde ha blitt.

Nemnden mener også megleren forsømte sin plikt til aktivt å undersøke konsekvenser av prosjektet og presentere dette for interessenter.

Meglerforetaket har ikke besvart E24s spørsmål om hvorvidt de i dag mener de ga tilstrekkelige opplysninger, eller ser at de kunne informert bedre.

Leiligetskjøperne fremholder at de aldri ville kjøpt leiligheten om de var kjent med rehabiliteringsprosjektet.

«Klagerne kunne ikke ut fra det opplyste forstå at et
rehabiliteringsprosjekt var nært forestående. Det ville aldri blitt noen
budrunde dersom opplysningene var kjent for interessentene», skriver nemnda om deres anførsler.

Publisert: