Sjeføkonom etter boligprisfall: Tror prisene skal videre ned

Boligprisene i Norge falt med sesongjusterte 0,7 prosent i mai. Boligmarkedet kan bidra til å bremse den norske økonomien fremover, mener sjeføkonom.

TROR PRISENE SKAL VIDERE NED: Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Handelsbanken, venter et boligprisfall på mellom 3 og 5 prosent fremover. Boligprisene falt med 0,7 prosent i mai (sesongjustert).
Publisert: Publisert:

Boligprisene i Norge falt 1,1 prosent i mai, viser ny statistikk fra meglerbransjen. Sesongkorrigert var prisnedgangen 0,7 prosent.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken forteller at tallene viser at utviklingen på boligmarkedet er svakere enn det Norges Bank har lagt til grunn.

– Vi lager ikke estimat på boligprisene, men vi har pekt på at det er en fare for at boligmarkedet kan kjøle seg raskere ned enn Norges Bank har lagt til grunn. Akkurat nå ser det ut som at det kan være tilfellet, sier Due-Andresen til E24.

Hun viser til at sentralbanken har ventet at boligprisveksten skal flate ut på nåværende nivå, mens vi nå har fått et sesongjustert fall i prisene. Hun tror imidlertid at det skal mer til før varsellampene begynner å blinke.

Les også

Boligprisene sank 1,1 prosent i mai (-0,7 sesongjustert)

– Jeg tror nok Norges Bank vil sitte ganske stille og se på et begrenset fall i boligmarkedet, og tenke at det er sunt. Men får vi et større fall, som går utover husholdningenes konsum, så kan Norges Bank gå fra å være mest bekymret for høy kredittvekst, til å være mer bekymret for at boligmarkedet skal bidra til svakere vekst for norsk økonomi, sier sjeføkonomen.

Kan bli aktuelt med rentekutt

I et slikt scenario mener hun det kan bli aktuelt for Norges Bank å kutte renten. Sjeføkonomen understreker imidlertid at det er langt frem dit.

– Et fall på 3–5 prosent er neppe noe problem, men blir fallet større kan det bli aktuelt å endre strategi, sier Due-Andresen.

Hun mener boligprisfallet kommer som følge av flere faktorer som jobber sammen. Hun viser til en fallende befolkningsvekst, og vesentlig lavere arbeidsinnvandring. Det fører til lavere boligbehov. Samtidig mener hun man må regne med at renteutgiftene, som i dag er svært lave, ikke vil fortsette å falle videre.

Les også

Spår to år til med rekordlave renter

– Det nye regelverket som kom på plass i januar har bidratt betydelig. Du får ikke mer enn fem ganger bruttoinntekten din i lån, og det er innført krav om 40 prosent egenkapital på sekundærboliger i Oslo, sier sjeføkonomen.

Tror på 3 til 5 prosents boligprisfall

– Hvilken innvirkning har dette prisfallet på norsk økonomi?

– Det kommer an på omfanget fremover. Men vi venter ikke for oss noe veldig stort fall. Vi ser for oss et fall på 3 til 5 prosent, uten at vi lager estimater på det. I så fall så tror jeg ikke det får dramatiske konsekvenser. Bankene holder mer kapital og husholdningene er ganske robuste. Fundamentene er solide.

– Så du tror ikke vi står overfor et boligkrakk?

– Jeg er ikke blant dem som frykter det. Men vi går inn i en periode der boligmarkedet ikke vil være en motor i økonomien, som den var i fjor, men snarere bidra til en viss oppbremsing, sier Due-Andresen.

Nordea-topp: – Et skifte

Administrerende direktør Snorre Storset i Nordea Norge omtaler dagens boligprisstatistikk som et skifte i markedet.

– Prisene viser en tendens vi har sett en stund, og det er at kundene oppfører seg annerledes. Det er mer varsomhet, noe som i seg selv er sunt. Prisfallet er dog mer tydelig enn hva vi hadde forventet, sier Storset.

I likhet med Due-Andresen, trekker også Storset frem betydningen av de nye boligforskriftene for prisnivået.

Les også

Boligtopp Geving: – Norges Bank balanserer på en knivsegg

– Det er særlig grensen på fem ganger inntekt som har effekt. Vi ser at vi må jobbe mye mer aktivt med hver enkelt kunde for å finne løsninger, slik at man kommer i mål med ønske om å kjøpe en ny bolig.

Analytiker: Venter svakt Oslo-marked i flere måneder

I en oppdatering skriver Nordea Markets analytiker Joachim Bernhardsen at banken har ventet på en svakere utvikling i Oslo.

– Antallet hus til salgs har økt markant, og anekdotiske bevis har pekt i retning av et prisfall i flere måneder allerede. Vi venter et relativt svak Oslo-marked fremover, med flere måneder med negativ prisutvikling, skriver analytikeren.

For resten av landet mener han imidlertid situasjonen ser lysere ut.

– For resten av landet virker boligmarkedet sterkere. De fleste andre store byene hadde positiv prisvekst. Sånn sett er dette en nedsakking, og ikke en nedsmelting.

Publisert: