Jensen forsvarer at hun trosset boligrådene: – Utrolig dårlig gjort å trekke opp stigen

Siv Jensen sier prisgalopp gjorde Oslo-oppmykning uansvarlig. Men hun forsvarer også at hun trosset rådet om å stramme inn på boliglån i resten av Norge.

VIL IKKE TREKKE OPP STIGEN: Finansminister Jensen gikk imot rådet om å stramme inn boliglånsreglene utenfor Oslo. Siv Jensen sier hun stoler på bankene og mener unntakene kommer unge til gode.
Publisert: Publisert:

De klare rådene ble servert i fjor høst. Men en gang etter nyttår ble det tydelig for finansminister Siv Jensen: Hun kunne ikke gjøre slik Finanstilsynet ba henne om, og fjerne de ekstra strenge boliglånskravene i Oslo.

Jensens begrunnelse er boligprisene. Etter nyttår så hun hvordan pilene igjen pekte bratt oppover i Oslo. Måned etter måned har prispresset holdt frem.

Akkurat når det hele ble for kraftig kost, vil ikke Jensen utdype.

– På hvilket tidspunkt skjønte du at du ikke lenger kunne lette på Oslo-kravene?

– Vi har gjort en samlet vurdering basert på de høringsinnspillene vi har fått den siste tiden, men også forsøkt å ta hensyn til den usikkerheten som ligger foran oss, sier Jensen til E24.

Les også

Frykter «jojo-effekt» etter Siv Jensens videreføring av boliglånsforskriften

Avfeide flere råd

Tirsdag kom omsider resultatet: Jensen presenterte arvtageren til boliglånsforskriften, som utgår denne måneden etter innføringen fjor.

Den nye forskriften gjelder fra 1. juli, varer helt til utgangen av 2019, og er i hovedsak helt lik den forrige.

– Siv Jensen holder stø kurs og fastholder en stram linje, sier Carl O. Geving, sjefen i Norges Eiendomsmeglerforbund, til E24.

Boliginvestorer må fortsatt bla opp 40 prosent egenkapital ved kjøp av utleieboliger i Oslo. Og bankene i hovedstaden må fortsatt følge en lavere maksgrense for boliglån som ikke oppfyller de strenge hovedkravene til låneopptak og egenkapital.

Det er ikke bare Finanstilsynet som ville det annerledes. Flere økonomer og boligtopper er kritiske til å beholde en slik geografisk særregulering. Men når prisveksten i Oslo er så sterk som nå, synes altså Jensen det er nødvendig.

Men finansministeren avfeide også et annet råd fra Finanstilsynet – om å stramme inn boliglånsreglene i hele resten av landet.

Vil ikke «trekke opp stigen»

– De anbefalte at du snevrer inn på bankenes unntaksgrense fra 10 til 8 prosent utenfor Oslo. Hvorfor beholder du 10 prosent?

– Fordi bankene er flinke til å drive godt bankhåndverk. Fleksibiliteten som ligger i dagens regelverk er bra. Og det kommer først og fremst unge i etableringsfasen til gode. Jeg vil jo at nye grupper innbyggere skal komme seg inn i boligmarkedet, sier Jensen, og skisserer:

– Det vil være utrolig dårlig gjort om vi som har kjøpt bolig, trekker opp stigen etter oss. Da må vi gjøre det overkommelig. Da må vi både gjøre tiltak som gir balanse mellom tilbud og etterspørsel, og samtidig passe på at folk ikke låner mer enn de kan tilbakebetale over tid.

– Dine egne partifeller i kommunalkomiteen ba om at den nye forskriften bedre ivaretok de unge. Hvorfor innfører du ikke noen egne bestemmelser om dette i forskriften?

– Jeg har jo hørt på dem, både ved at vi sier at bankene kan ta hensyn til BSU-sparing, og at man kan ta hensyn til varige skattefrie inntekter, som barnetrygd og leieinntekter. Det vil jo være et veldig godt bidrag til unge barnefamilier, fremholder finansministeren.

Åpen for å endre igjen

Fremtidens boligdebutanter får kanskje også hjelp av endrede markedsdriverne som Jensen ser i horisonten. Det er slett ikke sikkert at dagens prispress fortsetter, poengterer hun.

– Norges Bank varsler renteøkninger, og det er sannsynlig at veldig mange boliger kommer ut i markedet utover høsten. Alt dette kan ha ulike utslag på boligmarkedet samlet sett, sier Jensen.

– Nettopp derfor mener jeg det er viktig å ikke gjøre denne forskriften permanent, men midlertidig, slik at vi også kan gjøre endringer basert på utviklingen som kommer.

– Er ikke tilbudsøkning og renteøkning argumenter for at markedet vil kjøle seg ned, og at man da kan lette på forskriftskravene?

Les også

Siv Jensen beholder boliglånsreglene

– Det kan det være, men det er jo nettopp derfor er det viktig at forskriften er midlertidig, og ikke permanent. Dette var jo også et råd fra Finanstilsynet som jeg ikke har fulgt. Men det er også verdt å merke seg at IMF, som kom med egne vurderinger av dette, var mer enige i det jeg har gjort i dag, sier Jensen.

– Du viser til større boligtilbud, renteøkning og at boliglånsforskriften stadig vurderes. Nå utløper den først ved nyttår 2019. Er du åpen for å endre den før, dersom forholdene i boligmarkedet endrer seg markant?

– Det er sånn at forskrifter kan endres ved behov. Jeg følger utviklingen svært nøye, og skulle det være grunnlag for å gjøre endringer, kommer vi til å gjøre det.

Les også

– DNB fører boligkjøperne bak lyset

Les også

Obos solgte 131 av 141 leiligheter på første salgsmøte

Les også

– Når bruktmarkedet er opp ti prosent i år, er ny bolig blitt gunstig

Publisert:

Her kan du lese mer om