Indeks: Boligboble-faren størst i Sverige

Svenskene har det mest sårbare boligmarkedet i Europa.

ELLEVILT BOLIGMARKED: Det har vært skrevet mye om ville tilstander her i landet, men boblerisikoen er regnet som enda større i vårt naboland i øst.
Publisert: Publisert:

Det har vært en historisk høy boligprisvekst i Norge det siste året, og eksperter har pekt på at vi må være forberedt på boligprisfall av betydelig karakter.

Men det er hos våre naboer i øst at varsellampen blinker sterkest: I Sverige er risikoen for et kraftig boligprisfall størst i Europa, skriver Business Insider.

De skårer høyest med 2,2 poeng på en sårbarhetsindeks, hvor 2,5 er høyest, fra det europeiske risikostyret (ESRB – European Systemic Risk Board).

Lave renter over lang tid har ført til høye boligpriser over store deler av Europa, og nå begynner varsellampene å blinke.

Luxembourg og Storbritannia følger på de neste plassene med henholdsvis 1,8 og 1,7.

– For lav styringsrente

Analytikere i Barclays frykter at presset bare vil øke i 2017, basert på at virkemidlene for å bremse veksten er rettet mot bankenes utlånspraksis, mens det ikke gjøres noe med styringsrenten.

Eksperter E24 har snakket med tidligere, har uttrykt bekymring for at svenskene har sett seg for blind på inflasjonen, som Riksbanken har sagt at de ønsker å øke.

– Riksbanken vektlegger ikke konsekvensene for boligprisene i rentesettingen. Slike lave renter er en ekstrem stimulans for boligmarkedet, uttalte Roger Bjørnstad, sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk analyse, til E24 i fjor.

Les også

7 grunner til boligbrems i 2017

Bekymring i OECD

Sårbarheten i boligmarkedet er vurdert som særlig stor i åtte europeiske land, og disse landene fikk også advarsler fra Den europeiske sentralbanken i november: Østerrike, Belgia, Danmark, Finland, Luxembourg, Nederland, Storbritannia og altså Sverige.

Også på global basis er ekspertene bekymret for boligmarkedet. Denne uken advarte OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) mot at vi nærmere oss en stor korreksjon i boligprisene, skriver The Telegraph.

Catherine Mann, OECDs sjeføkonom, trakk i en ny rapport frem følgende land med spesielt stor boblerisiko: Canada, Sverige og Storbritannia.

– Vi har allerede begynt å se endringer i boligprisene i Storbritannia, og spesielt i London-markedet, påpekte Mann

En boligprisjustering etter britenes brexit-avstemning kan imidlertid være bra for Storbritannia, så lenge det i hovedsak er utenlandske investorer som taper på det, la Mann til.

Les også

Dreyer: - Historisk høy boligprisvekst

Les også

Boligprisene stiger kraftig i flere byer med pendleravstand til Oslo

Les også

Obos-prisene steg med 29,5 prosent i fjor

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om