Reagerer på manglende info om lånerente i Finansportalen: – Lureri

– Finansportalen blir unyttig dersom en kunde ikke kan slå opp der og lære hva andre kunder som er som henne faktisk betaler i de forskjellige bankene, sier boligpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiets boligpolitiske talsperson Siri Gåsemyr Staalesen er kritisk til Finansportalen.
 • David Bach
Publisert: Publisert:

Finansportalen fungerer ikke som den skal, mener boligpolitisk talsperson Siri Gåsemyr Staalesen i Arbeiderpartiet.

Portalen er en tjeneste fra Forbrukerrådet som lar forbrukerne sjekke og sammenligne pensjonsprodukter, banktjenester og fond i de ulike bankene.

Staalesen reagerer på at bankene ikke opplyser om de aller beste rentene de tilbyr på boliglån – en av portalens tjenester.

– Vi har en regjering som tillater at bankene unndrar seg plikten til å rapportere den beste prisen på penger. Den plikten går klart frem av tildelingsbrevet, sier Staalesen, og viser til oppdraget regjeringen har gitt Forbrukerrådet.

Der heter det at Finansportalen «har en særlig viktig funksjon i å samle inn å gi god og enkelt tilgjengelig informasjon om bank, forsikring og pensjonstjenester. Det er avgjørende at både forbrukerne og myndighetene kan ha tillit til at Finansportalen gir prisinformasjon som holder høy kvalitet, og er oppdatert til enhver tid.»

– Regjeringen har etablert en finansportal som skal gjøre det transparent for kundene å finne ut hvilken bank de skal velge når de skal kjøpe bolig. Men så viser det seg at den finansportalen ikke fungerer, sier Staalesen.

Les også

Tross coronakrise og rentekutt: DNB tjente en halv milliard mer på boliglånskundene

Utfordret Sanner

Staalesen mener at det ikke holder når bankene bare rapporterer veiledende priser på boliglån til Finansportalen.

– Bankene skal selvsagt drive kredittvurdering og prise risiko, men Finansportalen blir unyttig om en kunde ikke kan slå opp der og lære hva andre kunder som er som henne faktisk betaler i de forskjellige bankene. Bankene sitter på denne informasjonen det gir dem et overtak overfor kundene – som kundene må betale dyrt for.

I juni stilte Staalesen et spørsmål til finansminister Jan Tore Sanner i Stortinget, hvor hun utfordret statsråden til å kreve av bankene at det «viser hva kunder faktisk betaler for pengene de låner, og ikke bare en listepris som ligger langt unna det de beste kundene betaler i rente på godt sikrede boliglån på vanlige boliger».

Sanner svarte at bankene i de fleste tilfeller gjør kundespesifikke vurderinger av betjeningsevne, tapsrisiko og andre forhold som påvirker prisene og vilkårene som tilbys den enkelte forbruker.

«Prisene og vilkårene som fremvises på Finansportalen, er derfor ikke tilpasset individuelle forhold hos den enkelte forbruker. Dersom bankene i tillegg til dagens rapportering til Finansportalen pålegges å rapportere om den laveste renten banken tilbyr sine boliglånskunder, er det ikke gitt at den enkelte forbruker får et bedre grunnlag til å vurdere ulike bankers priser, siden forbrukeren ikke nødvendigvis vil bli tilbudt lån på slike vilkår», var svaret fra finansministeren.

– Jeg synes ikke statsråden tar spørsmålet på alvor, at han sier det er godt nok som det er.

– Hvorfor har Regjeringen bedt Forbrukerrådet opprette en sånn portal hvis ikke vi som boligkunder kan gå inn der og finne den billigste prisen på lån? Da tjener den ikke kunden. Og det reagerer vi på, sier hun.

Les på E24+

Her ville de bygge 180 boliger. Like før sommeren ble planene stoppet.

– Lureri

Staalesen bruker Akademikernes avtale med Danske Bank som eksempel. Renten medlemmene i Akademikerne får er langt bedre enn det Finansportalen opererer med, og det gjelder 180.000 medlemmer. En vanlig bruker av Finansportalen får altså ikke vite hva den faktisk beste renten er for banken.

– Det er snakk om mange medlemmer. Da blir hele portalen lureri, sier hun.

– Jeg synes det er skammelig at ikke kunden skal få oppgitt riktig pris på penger. At Sanner bare sier seg fornøyd med at bankene sier at «sånn er det ikke».

– Den beste prisen får du gjennom personlig kontakt med kunderådgiveren din. Det betyr jo at de mest ressurssterke får de beste tilbudene, poengterer Staalesen.

Finansdepartementet er blitt forelagt kritikken mot Sanner. De viser til Sanners svar i Stortinget, og minner for øvrig om at Finansportalen er barne- og familiedepartementets (BFD) ansvar.

Departementet: Krav gjør det ikke enklere

Statssekretær Erik Lunde (KrF) i BFD påpeker at låneavtaler er individuelle.

– Ettersom enhver låneavtale er en individuell avtale, mellom den enkelte låntager og banken, er det alltid mulig å forhandle seg til en bedre avtale enn det som blir oppgitt på Finansportalen, skriver Lunde i en e-post.

– Finansportalen er et godt utgangspunkt for forbrukerne til å orientere seg i markedet, og sammenligne sine egne betingelser med det man vil få dersom man flytter lånet til andre banker. Du får også hjelp til å forhandle med din egen bank gjennom Finansportalen, hvis du allerede har et boliglån med dårligere rente enn det du finner på Finansportalen.

Et krav om at bankene alltid rapporterer den lavest fremforhandlede renten betyr ikke nødvendigvis at forbrukerne får noe bedre grunnlag til å vurdere de ulike bankene, mener Lunde.

– Årsaken er at de av ulike grunner ikke har muligheter til å få en slik gunstig rente.

– Forbrukerrådet har i mange sammenhenger pekt på at det er relativt få som tar kontakt med sin bank for å forhandle seg til bedre betingelser. Gjennom å bruke Finansportalen vil flere forbrukere enkelt kunne bytte bank eller forhandle fram bedre vilkår og få lavere lånekostnader.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Boliglån
 2. Bank
 3. Forbrukerrådet
 4. Finansdepartementet
 5. Forbruker

Flere artikler

 1. Vil at bankene skal pålegges å offentliggjøre boliglånsrentene

 2. Reagerer på at DNB ikke rapporterer renter til sammenligning

 3. Forbrukere får fortsatt ikke den boligrenten som Norges Bank anslår

 4. Siri Heggebø har tatt rentegrep: – Musikk i mine ører, sier forbrukerøkonom

 5. «Billigbankene» dropper kundegrupper