Bankene varsler om stadig flere forsøk på hvitvasking

4.891 mistenkelige transaksjoner er hittil i år meldt videre til Økokrim fra finansinstitusjonene.

HVITVASKING. Norske finansinstitusjoner er pålagt å melde fra dersom de oppdager mistenkelige transaksjoner. Førstestatsadvokat Sven Arild Damslora i Økokrim tar imot hundrevis av meldinger i året.
Publisert:

Hittil i år har banker, forsikringsselskap og andre finansinstitusjoner rapportert om hele 37 prosent flere mistenkelige transaksjoner enn på samme tid i fjor.

Totalt har de meldt fra om 4.891 slike transaksjoner så langt i år, viser ferske tall fra Økokrim.

– Det skyldes nok primært at næringen har jobbet med å heve kompetansenivået og blitt flinkere til å finne effektive metoder for å avsløre forsøk på økonomisk kriminalitet, sier førstestatsadvokat Sven Arild Damslora i Økokrim til E24.

Gjennom hvitvaskingsloven er finansinstitusjonene pålagt å ha et effektivt system for å forebygge og avdekke hvitvasking. De er også pålagt å melde fra dersom de oppdager mistenkelige transaksjoner.

Les også

Luxembourg skal ha hjulpet storselskaper med å unngå skatt

Kommer til nytte

Rapportene de sender til Økokrim inneholder informasjon om pengespor som kan være avgjørende brikker i arbeidet med å avdekke kriminalitet.

– Det er ingen tvil om at disse rapportene ofte kommer til nytte i straffesaker, sier Damslora, og trekker frem som eksempel det store halliknettverket som ble avslørt i sommer og for tiden er under etterforskning i Oslo Politidistrikt.

– Denne saken ble oppdaget blant annet etter en rapport fra en finansinstitusjon.

Damslora forteller at de ikke ser noen spesielle endringer fra tidligere i metodene de kriminelle bruker.

– Sakene handler om alt fra økonomisk utroskap og korrupsjon til svindel, ran og - som denne- om ulovlig prostitusjon.

Ifølge Finans Norge er hvitvaskingsmetodene i kontinuerlig endring og utvikling.

Kriminell virksomhet begås av alt fra enkeltpersoner til organiserte internasjonale kriminelle miljøer som kjenner det finansielle systemet godt.

Les også

Pål Gruben får anke hvitvaskingsdom

Skal forebygge

Et risikobasert regelverk som ble innført i 2009 pålegger virksomhetene å ha kjennskap til hvor hvitvaskingsrisikoen er størst og deretter utvikle rutiner og tiltak for å forebygge hvitvasking.

– Regelverket følger hvitvaskingsloven og institusjoner som ikke følger det, risikerer straff og bot. Foreløpig har det ikke vært noen slike straffetiltak i Norge, sier Damslora.

Nye regler kommer

Snart blir også reglene ytterligere strammet inn:

– Det nye regelverket, som blant annet kommer i form av et nytt EU-direktiv, stiller store krav til finansnæringen. Vi er opptatt av å ha et tett samarbeid med myndighetene for å utvikle det nye regelverket og tilrettelegge for at kravene som stilles følges opp på en god måte, sier advokat og fagsjef i Finans Norge, Else- Cathrine Lund i en pressemelding.

De neste to dagene er finansnæringen og Økokrim samlet på konferanse på Sundvolden hotell for å utveksle kunnskap om regelverket og aktuelle hvitvaskingsmetoder.

– Det viktigste her blir å utveksle erfaringer slik at vi kan bli enda bedre til å bruke rapporteringssystemet slik det er ment å brukes, sier Damslora.

Les også:

Melgertopp bekymret for høy gjeld: – Det er mange der ute som vil sliteSender ut kredittkort som ikke virkerOver to av tre unge boligkjøpere får hjelpDette kjennetegner boligene som selges høyt over takst

Publisert: