Slik gir bankene boliglån etter brevet fra Siv

En uke etter at finansminister Siv Jensen fastslo at boliglån-søkere med god inntekt lettere skal få slippe det «mekaniske» egenkapitalkravet, melder bankene om uendret praksis.

MER FLEKSIBELT? Finansminister Siv Jensen (Frp) har fastslått at det skal gjøres flere unntak fra egenkapitalkravet på 15 prosent. Fire av fem banker sier til Dine Penger at de ikke har endret sin utlånspraksis.

Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix
  • Karl Wig
Publisert: Publisert:

Fortsetter som før. - Her er det «business as usual», sier informasjonssjef Lars Ove Breivik i Sparebanken Vest.

- Retningslinjene blir allerede behandlet fleksibelt. Men det er positivt at Siv Jensen bekrefter at det vi gjør er riktig, sier Nordeas kommunikasjonssjef Unni Strømstad.

- Dette har ikke endret vår utlånspraksis, men snarere bekreftet den, istemmer kommunikasjonsdirektør Stig Arne Engen i Sparebanken1 Nord-Norge.

Boliglån-strid. Finansminister Siv Jensen (Frp) har lenge uttalt at Finanstilsynets strenge utlånsregler for bankene trenger en oppmykning.

I oktober ble valgløftet om å senke egenkapitalkravet til 10 prosent lagt på hylla, til fordel for et brev hvor hun ba tilsynet vurdere om dagens regler praktiseres fleksibelt nok.

Ja, svarte tilsynet tilbake, og påpekte at bankene både har og bruker muligheten til å gjøre unntak fra kravet om 15 prosent egenkapital.

Finanstilsynet svarer Jensen: Vil ikke rokke ved sparekravet

Oppmyknings-signaler. For en uke siden kom svaret tilbake fra Jensen om at bankene likevel skal få gjøre flere unntak fra 15-prosent-kravet, som hun karakteriserte som «mekanisk».

- Det er betalingsevne som skal være utslagsgivende for om man får lån, sa Jensen og fastslo at det kan være forsvarlig å innvilge lån med egenkapital ned mot 10 prosent, dersom betjeningsevnen er god.

FORTSETTER SOM FØR: Lars Ove Breivik, informasjonssjef i Sparebanken Vest

Foto: SPAREBANKEN Vest

Fortsetter som før. Én uke etterpå melder fire av fem banker Dine Penger har snakket med, om at utlånspraksisen er uendret.

- Det var for så vidt positivt at finansdepartementet kom med presiseringene, men vi leser ikke at det er noe særlig nytt i forhold til hvordan vi skal operere. Vi må uansett forholde oss til Finanstilsynets utlånsregler, og må fremdeles ha særskilt begrunnelse for å fravike 15-prosent kravet, sier Breivik i Sparebanken Vest.

FORTSETTER SOM FØR: Unni Strømstad, kommunikasjonssjef i Nordea.

Foto: Michal Tomaszewicz

FORTSETTER SOM FØR: Stian Arnesen, kommunikasjonssjef Danske bank

FOTO: Danske Bank

- Dere gjør ikke flere unntak?

- Nei, ikke mer enn vi gjorde tidligere, sier Breivik.

Gjør allerede unntak. Nordeas kommunikasjonssjef Unni Strømstad sier de ikke har endret på lånerutinene etter Jensens brev til Finanstilsynet, og ser heller på finansministerens signaler som en viktig anerkjennelse av dagens fleksible praksis.

- Vi gjør allerede unntak for unge med god betjeningsevne, men er nå enda tryggere på at vi vil fortsette å gjøre dette videre, sier Strømstad.

Samme retningslinjer. Danske bank sier de heller ikke gjør flere unntak fra egenkapitalkravet nå enn før.

- Hovedgrunnen til dette er at vi primært forholder oss til Finanstilsynets retningslinjer, sier kommunikasjonssjef Stian Arnesen til Dine Penger.

Det gjør heller ikke Sparebanken1 Nord-Norge:

FLERE UNNTAK FOR UNGE: Even Westerveld, informasjonsdirektør i DNB

Foto: Pressefoto

- Signalene fra Jensen var rimelig like hva som allerede har vært praktisert fra oss: De som har veldig god betjeningsevne, vurderes selv om de har noe lavere egenkapital. Det har altså ikke endret vår praksis, sier kommunikasjonsdirektør Stig Arne Engen.

Avventer Finanstilsynet. Imens forteller DNB at de har begynt å prioritere flere lån til unge som mangler egenkapital men har gode fremtidsutsikter, i tråd med Jensens signaler.

Informasjonsdirektør Even Westerveld presiserer imidlertid at de avventer Finanstilsynets oppfølging av brevet, før de kan vurdere hvilke konsekvenser det vil få på sikt.

- Fleksibliteten ligger i regelverket allerede, men Jensen har presisert at unntak særlig bør gjøres overfor unge med god betjeningsevne. Derfor prioriterer vi nå i større grad disse, når vi gjør unntakene som retningslinjene åpner for, sier Westerveld til Dine Penger.

Flere unntak til unge.- Det er nå lettere for unge å få lån?

- Det blir veldig individuelt, men når det er forsvarlig, så føler vi at vi kan gjøre flere unntak, ja. Men unntakene må fortsatt skje etter Finanstilsynets retningslinjer, og disse har jo ikke endret seg, påpeker Westerveld.

Han mener det viktigste signalet fra finansministeren er at tilsynet må sikre at alle banker, uansett størrelse, praktiserer reglene på samme måte.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Valuta

Flere artikler

  1. Finanstilsynet med klar tale til Siv Jensen: Vil ikke rokke ved sparekravet for bolig

  2. Varsler mer fleksible boliglånsregler: Siv Jensen: - Kan være forsvarlig med 10% egenkapital

  3. Batta: - Jeg er ikke fornøyd før kravet senkes

  4. Finanstilsynet: Våre forslag er midlertidige

  5. Siv Jensen rådes til å myke opp boliglånsforskriften av sine egne