Slik setter du opp budsjett for familien

Last ned Dine Pengers månedsbudsjett og ta kontroll over økonomien din. Slik fyller du det ut.

Planleggingshjelp: I Dine Pengers budsjettmal legger du inn dine opplysninger, og får hjelp til å budsjettere for 2013.
Publisert:

Å tilpasse utgiftene etter inntektene og finne en balanse du kan leve med, er grunnleggende.

For å ta kontroll over din egen økonomi, trenger du oversikt over hva du bruker pengene på og hva du vil bruke pengene på i fremtiden.

Ved å lage et budsjett, får du den oversikten samtidig som du kan planlegge hvordan du ønsker å bruke pengene dine.

Last ned: Dine Pengers månedsbudsjett

Med Dine Pengers månedsbudsjett i excelformat kan du planlegge for å få kontroll på din pengebruk i 2013. OBS! Dette er en gratistjeneste som Dine Penger ikke gir noen support på.

Planlegger du å bruke budsjettet for å få kontroll på familieøkonomien – vi er interessert i å snakke med deg. Ta kontakt med vår journalist.

Budsjettet synliggjør hvordan du bruker pengene og hjelper deg til å bruke de slik du egentlig ønsker.

Når du har laget ferdig budsjettet, vil du se hvor du må stramme inn.

Hvis budsjettet avdekker at dine utgifter er høyere enn inntekten, må du straks ta noen grep for å få din privatøkonomi på stell.

Ekstra penger. Et budsjett gir deg ikke noen ekstra inntekter, men en mulighet å oppdage og tette pengesluk, slik du får ekstra penger over til det du virkelig ønsker å bruke penger på.

Du bør sette deg mål for økonomien din. Hvordan ønsker du for eksempel at din økonomiske situasjon skal være om fem år?

Tenk på målene du har satt opp, når du lager budsjettet.

Om målet er å ha nok egenkapital til å kjøpe egen bolig om tre år, så må du planlegge å spare mye fremover.

For å komme i mål med dine ønsker, må du prioritere bort unødvendige utgifter.

Budsjettet vil gi deg svar på hvor mye av inntekten du må bruke på faste utgifter.


Slik fyller du ut budsjettet

Start med å legge inn opplysninger om antall familiemedlemmer under «Familieopplysninger».

Da vil forslag til forhåndsutfylte utgifter til mat, klær og sko og en del annet bli regnet ut automatisk, uansett hvor mange dere er i husholdningen din.

Hvis du vil ha et bedre grunnlag, må du gå gjennom kvitteringer og kontoutskrifter for å tallfeste dine utgifter mer presist.

Etterpå kan du kan bruke knappene til venstre i regnearket for å navigere mellom de forskjellige delene (har du problemer med makroer, bruk faner nederst i regnearket).

Klikk på «Månedsbudsjett» og legg inn saldoen ved periodens begynnelse. Regnearket beregner saldoen månedlig deretter. Så er det bare å legge inn tallene som gjelder din økonomi.

Det er bare du selv som vet hvor store akkurat dine inntekter og låneutgifter, strømutgifter og andre utgifter er og når de har forfall, men ved å føre de opp i regnearket, vil du få en total oversikt.

Her er eksempel på forfall for enkelte poster:

Lånet: De fleste betaler på boliglånet hver måned, men dette varierer.

Lånekassen: For tilbakebetaling av studielån i Lånekassen er det i utgangspunktet fire faste terminforfall:

  • februar
  • mai
  • august
  • november

NRK Lisensen (kringkastingsavgiften) er på 2.680,56 kroner inkludert mva i 2013. Dersom du er avgiftspliktig, måtte du betale 1340,28 kroner senest 31. januar og ytterligere 1340,28 kroner senest 31. juli.

Last ned: Dine Pengers månedsbudsjett

Legg til egne poster. Dersom du vil legge til andre utgifter enn de som er forhåndsutfylt i regnearket, kan du bruke felter som er merket «Egne poster» eller døpe om andre poster til det du ønsker.

Utskrift. Når du skal ta en utskrift, bruk utskriftsvalget i venstremenyen i månedsbudsjettet eller bruk fane «Utskrift». Da får du en penere utskrift.

Klarer du å følge budsjettet? Å lage et budsjett er bare halve jobben. Husk at du må følge opp budsjettet med faktiske tall og se om du klarer å følge budsjettet eller om budsjettet bør justeres.

Flere nettbanker tilbyr halvautomatiske budsjetter. Sjekk om din nettbank har det. Da slipper du å taste inn alt selv i budsjettet.

Sparing gir frihet. Bruk budsjettet som grunnlag for å beslutte hvor mye du bør sette av til sparing.

Nedbetaling på lån er sparing. Prøv å spare litt ekstra når du får tilbake penger på skatten og feriepenger inn på konto. Ved å for eksempel betale ned ekstra på boliglånet, sparer du mange renteutgifter og unngår at pengene ellers går i det store sluk.

Les mer om sparing i Dine Pengers guide til sparing i fond.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om