Hackere lukter penger av de nye datalagringsreglene

Den 25. mai strammes personvernet betydelig opp i hele EU, dermed er en ny industri i ferd med å oppstå, basert på å kreve å få innsyn i lagrede personopplysninger på vegne av kunder. I kulissene sitter hackere klare til å utføre god, gammeldags pengeutpressing med mål om å få godt betalt for opplysningene de har stjålet.

Det er ikke bare store bøter som truer virksomheter, organisasjoner og myndigheter som ikke overholder det nye, og meget omfattende, regelverket for datalagring, som trer i kraft i hele EU om to uker. Hackere sitter klare til å utnytte virksomheters frykt for bøter, mens nye aktører er i gang med å gi tilbud om å innhente lagrede data og eventuelt få dem slettet. 25. mai innføres en bedre beskyttelse av personopplysninger i EU – den største endringen av slike regler siden Internett ble folkeeie. Loven omfatter virksomheter, organisasjoner, foreninger og myndigheter, og skal gi europeere mer kontroll over egne opplysninger. Dersom lovverket ikke etterfølges vil det medføre bøter på opp til 4 % av en virksomhets globale omsetning, eller opp til 148 millioner kroner.

Les hele saken med abonnement
Gå til e24.no