Hackere lukter penger av de nye datalagringsreglene

Den 25. mai strammes personvernet betydelig opp i hele EU, dermed er en ny industri i ferd med å oppstå, basert på å kreve å få innsyn i lagrede personopplysninger på vegne av kunder. I kulissene sitter hackere klare til å utføre god, gammeldags pengeutpressing med mål om å få godt betalt for opplysningene de har stjålet.

COLOURBOX

Det er ikke bare store bøter som truer virksomheter, organisasjoner og myndigheter som ikke overholder det nye, og meget omfattende, regelverket for datalagring, som trer i kraft i hele EU om to uker.