Kari kjøpte nyboligprosjekt: NCC økte prisene med 33 prosent på tilvalgene

Kari Iuell (59) kjøpte bolig på prosjektstadiet på Bekkestua fra Profier. Det ble dyrere enn forventet.

DYRERE: Kjøkkenet ble langt dyrere enn det Kari hadde sett for seg.
Publisert:

Kari Iuell kjøpte en ny leilighet i boligprosjektet Bekkestua Syd II i Bærum. Så oppdaget hun at entreprenøren NCC Construction la et påslag på 33 prosent på tilvalg i den nye leiligheten. Dette i tillegg til et oppstartsgebyr.

I hendene har hun prislisten på tilvalg til den nye leiligheten.

– De har et påslag på 33 prosent på alle tilvalg på denne listen. Jeg lurer på hvorfor ikke dette påslaget kan synliggjøres, sier Iuell til E24.

Listen har hun fått fra NCC Construction som er entreprenør i byggeprosjektet på Bekkestua i Bærum der Profier er utbygger. Bjørn Rune Gjelsten er største eier i Profier.

Selve salget skjer gjennom et datterselskap ved navn Bekkestuene Bolig.

– Stusset på prisen

Hun reagerer på at ingen av påslagene er spesifisert eller dokumentert i prislisten fra NCC.

– Da jeg først så listen, stusset jeg på prisen på en toalettskål. Prisen var nemlig omtrent det dobbelte av hva jeg betalte for samme type toalettskål da jeg pusset opp badet i min forrige leilighet to år tidligere, sier Iuell.

Så henvendte hun seg til NCC om tilvalg for bad, kjøkken og det elektriske.

Av prisene hun da fikk oppgitt fra underleverandørene, skjønte hun at prisene i prislisten til NCC var inkludert et betydelig påslag.

Les også

Eiendomskonge bygger studentboliger

I prisene har en underleverandør først oppgitt prisene de opererer med i et dokument skrevet på en datamaskin: Totalt uten merverdiavgift er 17.668 kroner.

Men på versjon av dokumentet NCC har sendt videre til Iuell, er det i tillegg skrevet for hånd «+adm./mva. = 29.572».

Slik oppdager Iuell at på toppen av prisene, er det et påslag på 33 prosent.

Og i prisene fra underleverandøren Studio Sigdal Skøyen er det en egen post kalt «Administrasjonskostnader», som varierer med prisene på tilvalgene.

Og en kontrollberegning viser at påslaget tilsvarer 33 prosent, også her.

– Jeg reagerer på at gebyret er 33 prosent uansett type tilvalg. De skal ha 33 prosent fordi jeg velger en oppvaskmaskin med nøyaktig samme mål som den som er inkludert i prisen jeg betaler for boligen. Og den skal inn på samme plassen på kjøkkenet. Fordi jeg velger en oppvaskmaskin som er mer stillegående og er en dyrere vare, skal de ha 33 prosent på toppen av prisen, sier Iuell.

– For meg som forbruker ser dette ut som et gebyr som Studio Sigdal Skøyen belaster. Det fremkommer ikke at dette er et påslag på 33 prosent til NCC, sier Iuell.

Iuell spurte Studio Sigdal Skøyen om gebyret.

Les også

Propr: 9.400 har prøvd oss. Fasit: 65 boliger for salg

– Sigdals representant svarte at dette var NCC sitt gebyr, sier Iuell.

Hun reagerer både på størrelsen av påslaget og at NCC ikke opplyser om påslaget.

Underleverandør peker på NCC

Daglig leder Bent Haugen i Studio Sigdal Skøyen svarer slik på E24s spørsmål:

– Hvorfor er det ikke opplyst at det er NCC sitt gebyr i tilbudet fra Studio Sigdal Skøyen til Kari Iuell?

– Dette gebyret varierer og det er totalentreprenør eller byggherre som forteller oss hvor mye dette påslaget er. Så det er ikke vi som setter dette. Det er ikke våre penger. Det vi stiller krav til er at påslaget skal være synlig og at totalentreprenør eller byggherre er ansvarlig for å informere om det, sier daglig leder Bent Haugen i Studio Sigdal Skøyen til E24.

Les også

Forbrukerombudet vil granske boligutbyggere og prosjektmeglere

– Slik at det ikke kommer som en overraskelse for kunden. Jeg kan anta at NCC har satt noen krav til oss om hvordan dette skal kommuniseres, og så har vi etterlevd dette, sier han videre.

Annet prosjekt – lavere påslag

E24 har fått innsyn i et annet tilbudsbrev gitt til kjøper i boligprosjektet Bekkestua Syd I, som ligger på en nabotomt.

Der det er samme nesten samme navn på prosjektet (I i stedet for II), samme utbygger (Profier) og samme entreprenør (NCC).

Av brevet fremgår det at påslaget til NCC i dette prosjektet er noe lavere, nemlig 10 prosent pluss 10 prosent. Og i tillegg var det opplyst at det var NCC sitt gebyr, spesifisert med både prosentsats og kronebeløp.

I et brev fra Studio Sigdal Drammen står følgende: Administrasjon NCC 10 prosent (samt beløp spesifisert) og i tillegg: Påslag NCC 10 prosent (samt beløp spesifisert)

Studio Sigdal i Drammen opplyser altså tydelig at dette er NCC sitt påslag i tilbudsbrevet i boligprosjektet Bekkustua Syd I, og spesifiserer i tillegg både prosentsats og kronebeløp.

– Jeg synes at det er redelig å være åpen om slike gebyrer. Slik må det være, sier daglig leder Harald Borgan i Studio Sigdal Drammen til E24.

8.000 i gebyr

I prislisten (tilvalgsmenyen) Kari Iuell fikk fra NCC i boligprosjektet Bekkustua Syd II opplyses det om et administrasjonsgebyr på 8.000 kroner ved bestilling av tilvalg.

Det opplyses at dette skal dekke tilvalgsmøter, behandling av endringer og tilvalgsbestillinger, samt oppfølging av dette i leilighet.

– Bare du velger en liten endring, så er det et oppstartsgebyr på 8.000 kroner. Men så kommer det i tillegg et påslag på 33 prosent på hver av oppgraderingene, sier Iuell.

Hun understreker at hun forstår at når man velger tilvalg, så koster det ekstra å følge opp.

Les også

Slik åpnet boligåret 2017 i din by: – Det er en vond spiral

Samtidig reagerer hun på at de har en prisliste, men at de ikke hvor mye det egentlig koster siden påslaget på 33 prosent er skjult.

– Jeg har vanskelig for å forstå at det må være så mye som 33 prosent, og at det ikke informeres om det, sier Iuell.

Hun spurte både Profier og NCC om gebyrene, men kom ingen vei.

I en e-post til Iuell forklarer prosjektleder Jan Follestad i daværende NCC Construction (i dag NCC Building) påslaget på 33 prosent slik:

– Vi må faktisk ha det for ikke å tape penger på dine tilvalg, skriver Follestad.

Steinar Skui i Profier svarer slik i en e-post til Iuell:

– Som nevnt tidligere har jeg forståelse for ditt behov for oppklaring. Begrunnelsen for påslag er tilmeldt tidligere og kommenteres ikke videre her, skriver Skui.

Da klaget hun NCC inn for Boligtvistnemnda.

– Når man forsøker å skjule påslaget, og ikke kan svare meg. Da tenker jeg at man prøver å skjule informasjon fra oss som kjøper ny bolig, sier Iuell.

NCC taper delvis i Boligtvistnemnda

Boligtvistnemnda ga Iuell delvis medhold i sin behandling av klagen.

Nemnda kom til at entreprenøren NCC ikke gis medhold i sitt krav om 8.000 kroner som «oppstartskostnad» for tilvalgsbehandling.

Entreprenøren NCC bekrefter i et tilsvar til nemnda å ha plusset på et påslag på 33 prosent på underleverandørenes priser.

Men samtidig gir nemnda ikke medhold til Iuell i at påslagsprosenten på 33 prosent skal anses som uakseptabel eller for høy.

– Må få nødvendig informasjon

Forbrukerrådet har oppnevnt to representanter som skal ivareta forbrukernes interesser i Boligtvistnemnda, men disse representantene uttaler seg ikke i enkeltsaker.

Men direktør for forbrukerservice Ingeborg Flønes svarer E24 på vegne av Forbrukerrådet.

Hun mener at forbruker må få nødvendig informasjon fra entreprenør, for å kunne ta et godt valg.

– Entreprenøren må gi deg den informasjonen du trenger, for å ta et godt valg som forbruker. Og pris er en viktig del av det, sier Flønes til E24.

Hun legger til:

– Blir det uryddig om pris, blir det også ofte uenighet. Og i denne saken tapte entreprenøren delvis i Boligtvistnemnda. Det viser at entreprenøren ikke er tjent med å gjøre ting uoversiktlig, sier Flønes.

Kan ikke kreve betalt to ganger

Administrerende direktør Per Jæger i bransjeorganisasjonen Boligprodusentenes Forening reagerer på oppstartsgebyret på 8.000 kroner.

– De 8.000 i oppstartsgebyr reagerer jeg på. Du kan ikke kreve betalt to ganger. Derfor synes jeg avgjørelsen i Boligtvistnemnda er riktig. Når det gjelder påslaget på 33 prosent, kan det virke høyt. Men entreprenøren tar på seg en risiko fro at noen annen går inn og gjør en jobb og i tillegg kommer fortjeneste, sier Jæger til E24.

Samtidig understreker han at han synes at det er bra at totalprisen blir opplyst til kunden på forhånd.

– Det som jeg synes er bra her er at de forteller kunden hva det koster før de gjør oppgraderingen, sier Jæger.

Adm. direktør i Boligprodusentenes Forening Per Jæger.

Fremstår billigere

Forbrukerombudet varslet nylig å ha sett eksempler på at prosjekterte boliger fremstår som billigere enn de er. Nå vil Ombudet slå ned på markedsføring av boliger i prosjekterte nybygg.

Fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet mener at det må opplyses om alle priselementer på enklest og ryddigst måte.

Les også

Vurderer tiltak mot forbrukslån

– Forbrukeren skal ikke bli villedet. Man skal opplyse om alle priselementer på enklest og ryddigst måte. Slik at forbrukeren ikke må sitte og regne. Hvis man unnlater å opplyse om priselementer, kan det lett bli villedende, sier Hovde Skjelbostad til E24.

Profier: – Vi opplever at det er opplyst i tilstrekkelig grad til kunden

Hos Gjelsten-eide Profier svarer Steinar Skui på vegne av utbygger på E24s spørsmål.

– Hvorfor er påslaget 33 prosent på alle tilvalg fra underleverandørene?

– Hvis en kunde velger tilvalg medfører det ekstrakostnader, hovedsakelig når det gjelder administrasjon, rigg og drift samt en garanti i henhold til bustadoppføringslova for tilvalg. Den som ønsker tilvalg får vurdere prisene, sier Steinar Skui i Profier til E24.

– Burde ikke påslaget ha vært opplyst i den såkalte tilvalgsmenyen?

– Vi opplever at det er opplyst i tilstrekkelig grad til kunden. Kundene har vært i møter med entreprenør og jeg har vanskelig for å se at de ikke skulle ha sett de påslagene, sier Skui.

– Jeg sitter med tilvalgsmenyen foran meg, og det står ikke spesifisert noe påslag her.

– Jeg har ikke tilgang til tilvalgsmenyen her så jeg kan dessverre ikke kommentere dette, her må jeg henvise til NCC som har forestått tilvalgsprosessen, sier Skui.

– I byggetrinn 1 var det en annen praksis. Der ble det opplyst om at dette var påslaget til NCC, og i tillegg var det 13 prosentpoeng lavere, nemlig 20 prosent. Hvorfor ble praksis endret i byggetrinn 2?

– NCC har forestått tilvalg for begge disse byggetrinnene og er de som best kan besvare dette spørsmålet, sier Skui.

NCC: – Vi har tapt masse penger på tilvalgene

Når E24 ringer prosjektleder Jan Follestad i NCC Building, svarer han kort før han henviser videre til NCC sentralt.

– Vi har tapt masse penger på tilvalgene. Boligkjøperne skjønner ikke hva som ligger i hele prosessen. De ser bare en liten side av dette. Utover dette har jeg ingen kommentar. Du får henvende deg til NCC sentralt ved hovedkontoret, sier Jan Follestad i NCC Construction til E24.

Distriktssjef i Distrikt Sør i NCC Building, Gunnar Ulvestad, svarer slik på E24s spørsmål:

– Hvorfor er ikke NCC sitt påslag på 33 prosent nevnt i bestillingsskjemaet fra NCC, den såkalte bestillingsmenyen?

– Dette er ikke noe forsøk fra vår side å skjule noe. Erfaringen ut ifra det Kari Iuell viser til, er at vi kan visualisere dette bedre. Vi skal være mer spesifikke på dette senere, sier Ulvestad til E24.

Ulvestad viser til at i tilbud fra underleverandører, som NCC har videresendt til boligkjøpere, har NCC påført tekst for hånd der det står en høyere totalsum, og ved siden av denne følgende tekst: «inkl. påslag + mva.».

– I den skriftlige dokumentasjonen som du viser til, står det ikke opplyst at dette er NCC sitt gebyr og at det er på 33 prosent. Ønsker ikke NCC å synliggjøre at det er NCC sitt gebyr og at det er 33 prosent?

– Vi sier at dette er det kunden må betale. I tillegg har vi hatt muntlige møter med kundene, sier Ulvestad.

– Sier du at dere har opplyst muntlig til Kari Iuell at NCC legger 33 prosent på underleverandørenes priser?

– Hun har fått tilbudssummer før og etter påslag. Hvorvidt det i kundemøtene har blitt informert om selve prosentsatsen har jeg ikke grunnlag for å svare på, sier Ulvestad.

– Hvorfor ble påslaget til NCC økt fra 10 pluss 10 prosent til 33 prosent fra byggetrinn 1 til byggetrinn 2?

– Det er to forskjellige prosjekter med forskjellige leverandører og underentreprenører. Byggetrinn 1 ble forhandlet med byggherre i årsskiftet 2011/2012 flere år før vi ga tilbud bygging av Byggetrinn 2 som et separat prosjekt i årsskiftet 2013/2014. Påslaget er tilpasset ny markedssituasjon og erfaring med reelle kostnader knyttet til tilvalg, oppfølging, administrasjon og garantier ifra første prosjekt, sier Ulvestad.

– Du er blitt forelagt uttalelsen fra daglig leder Bent Haugen i i Studio Sigdal Skøyen der han blant annet sier «Jeg kan anta at NCC har satt noen krav til oss om hvordan dette skal kommuniseres, og så har vi etterlevd dette». Kommentar?

– Den uttalelsen får Haugen stå for. Jeg kan ikke svare på hvorfor dette selskapet kommuniserer gebyret slik. Vi kommanderer ikke noen å sette et påslag slik, sier Ulvestad.

Etter at Boligtvistnemnda i behandlingen av klagen fra Kari Iuell ikke ga NCC medhold i at det var riktig å kreve et såkalt oppstartsgebyr på 8.000 kroner, trakk NCC fra dette gebyret.

– Betyr det at NCC er enig i at det er for mye å kreve et slikt oppstartsgebyr i tillegg til 33 prosent i påslag på tilvalgene?

– Det har vi gjort av prosessøkonomiske grunner. Vi har valgt å sløyfe dette gebyret på 8.000 kroner til Kari Iuell, og kun til henne. Fordi hun var den eneste som tok forbehold om gebyr før hun bestilte, sier Ulvestad.

Publisert: