Spår boligprisfall de neste to årene

DNB Markets tror Siv Jensens boligpakke vil dempe den kraftige boligprisveksten.

SPÅR PRISFALL: DNB tror boligprisene vil falle moderat de neste to årene. Bildet viser seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

  • John Thomas Aarø
Publisert:,

DNB spår at boligprisfall på to prosent neste år og én prosent året etter, ifølge ferske anslag fra Norges største meglerhus.

To årsaker trekkes frem:

** Svakere vekst i norsk økonomi vil gjøre at arbeidsledigheten kryper oppover

** På toppen av dette ventes det at det innføres tiltak for å dempe den aggressive boligprisveksten

– Tiltakene vil bidra til å dempe boligprisene med til sammen 4,5 prosent de neste tre årene, sier seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til E24.

Bakgrunnen for at DNB nå «priser inn» en slik pakke, er den tilsynelatende brede enigheten om at det er nødvendig å bremse boligprisutviklingen.

– Dette er faktoren som gjør at vi, på tross av at vi ser for oss lave renter lenger, venter negativ boligprisutvikling. Hadde det ikke vært for disse tiltakene vi tror kommer, hadde vi hatt et mer positivt syn på boligprisutviklingen, sier Haugland.

Haugland er imidlertid klar på at det hersker stor usikkerhet rundt hva som konkret vil komme av boligdempende tiltak.

– Vi er genuint usikre på hva som til slutt blir vedtatt, men hensikten med tiltakene vil være å bremse boligprisutviklingen. Det tror vi skjer, sier hun.

Haugland understreker at prisfallet DNB skisserer, er av moderat karakter.

– Det blir en veldig beskjeden nedtur.

Jensen bestilte tiltak

Fredag 6. mars satte finansminister Siv Jensen ut en bestilling til Finanstilsynet. Oppdraget var å komme opp med en liste med tiltak for å bremse boligprisveksten.

Finanstilsynet svarte med å foreslå flere innstramminger i kravene som stilles for nye boliglån.

Finansministeren sendte forslaget ut på høring. Der er det fortsatt.

De viktigste prognosene fra DNB Markets:

** DNB Markets ser for seg en vekst i Fastlands-BNP på 1,2 prosent i år. Deretter vil veksten stige til 1,6 prosent neste år og videre til 2,1 prosent i 2017.

** Oljeinvesteringene vil falle i år og de to påfølgende årene. DNB venter at et fall i investeringene på 15 prosent i år, 10 prosent neste år og fem prosent i 2017, før de stiger fem prosent i 2018.

** Arbeidsledigheten, målt ved SSBs Arbeidskraftsundersøkelse, vil stige gradvis fra 3,5 prosent i år til 4,5 prosent i 2017.

** Boligprisene vil, etter en anslått vekst på 5,7 prosent i år, begynne å falle moderat. DNB Markets venter en nedgang på to prosent neste år og én prosent i 2017. I 2018 vil prisene stige én prosent.
** DNB Markets ser for seg at kronen vil svekkes relativt kraftig mot dollar i løpet av de neste månedene. Mot euro venter DNB en beskjeden styrkelse.

** Oljeprisen ventes å ha en snittpris på 65 dollar fatet i år, 80 dollar neste år, før den stiger gradvis til oppunder 90 dollar i 2018.

To rentekutt

DNB venter to rentekutt fra Norges Bank i år, ett kutt i juni og enda ett i desember.

Det vil bringe den norske styringsrenten ned til rekordlave 0,75 prosent.

Prognosemakerne i DNB forlenger perioden med lav styringsrente og ser for seg at den vil ligge på 0,75 i to år, før rentehevingen starter i et rolig tempo.

– Dette er ikke fordi vi har endret vårt syn på norsk økonomi, men fordi vi er overrasket over den svake lønnsveksten i fjor og i år. Omslaget har vært sterkere enn vi så for oss, og det er derfor vi legger ned anslagene, sier Haugland.

DNB ser for seg en lønnsvekst på 2,5 prosent neste år, 2,6 prosent i 2017 og 2,8 prosent i 2018. Det ventes videre at den såkalte kjerneinflasjonen, som er prisvekst justert for avgifter og energipriser, vil falle markert de neste årene og legge seg på 1,6 prosent både i 2017 og 2018.

Norges Bank har et inflasjonsmål på 2,5 prosent.

Norge bremser

2015 vil trolig markere et skille for norsk økonomi.

Investeringene på norsk sokkel – den viktigste vekstimpulsen for norsk økonomi etter finanskrisen – ventes å falle omkring 15 prosent sammenlignet med i fjor.

På toppen av dette er oljeprisen omtrent halvert sammenlignet med for drøyt et år siden. Dette forsterker oljebremsen i norsk økonomi.

– Vi tror det skal vise seg mer i tallene fremover, blant annet i form av økende ledighet, sier Haugland.

DNBs seniorøkonom har hele tiden ment at oljebremsen ikke vil føre til krise i norsk økonomi. Det mener hun fortsatt.

– Det vil bli en forverring, men det blir ikke et voldsomt negativt omslag. Det blir myk landing, slår hun fast.

Her kan du lese mer om

  1. Eiendom
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Slik tror ekspertene Siv vil bremse gjeldsveksten

  2. Stadig flere foreldre vil hjelpe barna inn på boligmarkedet

  3. Spår flere år med oljebrems

  4. Annonsørinnhold

  5. Hun tror boligprisene vil falle med fem prosent

  6. DNB Markets: Dagens oljepris vil gi høyeste ledighet noensinne