NVE vil ha ny pris for alle fjernvarmekunder

I dag følger fjernvarmeprisen strømprisen tett, også når strømprisene er unormalt høye. Det bør revurderes, mener NVE.

Varmen fra avfallsforbrenningen ved Klemetsrud er en av kildene i produksjonen av fjernvarme i Oslo.
  • Hans M. Jordheim
Publisert: Publisert:

– I dag er reguleringen av fjernvarme svært enkel ved at prisen ikke må overstige kraftprisen. Vi mener at dette ikke er god nok regulering, sier Kjetil Lund, øverste leder i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Den nåværende bestemmelsen i energiloven definerer kun hva som skal være fjernvarmeprisens øvre grense. Kjetil Lund sier at de ser at fjernvarmeprisen i praksis følger kraftprisen tett.

NVE skal nå se på saken. I et brev til Olje- og energidepartementet foreslår direktoratet å utrede forslag til hvordan fjernvarme skal prises. NVE påpeker at energiloven i dag ikke sier noe om hvordan en fjernvarmetariff skal bygges opp.

– Mener NVE at det er ulogisk at fjernvarmeprisen følger strømprisen?

– Det er i alle fall ikke opplagt at dette er riktig regulering. Men det er heller ikke opplagt hva som faktisk er det. Derfor vil vi bruke litt tid på analyse, sier Lund.

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i NVE.

En femtedel av Oslos behov

Fjernvarme produseres som regel fra søppel og bioenergi. Til oppvarming og varmt tappevann har bruken av fjernvarme firedoblet seg i løpet av de siste 20 årene.

I 2019 utgjorde varmeproduksjonen om lag 10 prosent av landets totale behov for romoppvarming og varmt tappevann.

Særlig er omfanget betydelig i større byer. I Oslo er rundt 20 prosent av oppvarmingsbehovet dekket med fjernvarme.

Her er det Fortum Oslo Varme som er fjernvarmeleverandør. Deres prismodell følger strømprisen, med en rabatt på 2 prosent.

Les også

NVE: Neste år kommer nettleien til å øke «betydelig»

– Vanskelig å skjønne seg på

Med høstens rekordhøye strømpriser har det ført til sjokkfakturaer for fjernvarmekunder som får regning kun hver tredje måned.

På Søndre Nordstrand i Oslo fikk Kristine Dahlø i oktober en dobbelt så høy regning som hun er vant til, ettersom fjernvarmeprisen var basert på den høye strømprisen i september.

– Det er ikke logisk at fjernvarmeprisen skal følge strømprisen, så hvis de går bort fra det, er det positivt. Generelt er det vanskelig å skjønne seg på fakturaene. Man må sette seg veldig godt inn i saken for å forstå hvordan de kommer frem til hva man skal betale, sier hun.

FIKK SJOKKREGNING: Kristine Dahlø (38) fikk regning på omtrent 7000 kroner for årets tre siste måneder.
Les også

Fjernvarmekunder fikk sjokkregning: – Helt latterlig

Aktualisert av høye strømpriser

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund forteller at NVE i det siste har fått mange klager fra kunder som ikke forstår hvorfor fjernvarmeprisen er så høy.

– Vi får naturlig nok flere henvendelser når prisene er høye enn når de er lave. Flere av klagerne opplever det urimelig at fjernvarmeprisen øker når strømprisen øker, uten at fjernvarmeselskapet bruker strøm i sin varmesentral.

Lund sier at de høye strømprisene har aktualisert saken, men at problemstillingen for NVE er den samme uavhengig av prisnivå. Altså om sektoren er riktig regulert.

– En eventuell ny prismodell vil nok også kunne medføre høye priser i perioder, men spørsmålet er om den skal være mindre tilknyttet strømprisen.

Les også

Rekordinntekter på utenlandskablene for Statnett

– Skulle hatt dette for halvannet år siden

Daglig leder Trygve Mellvang Tomren-Berg i bransjeforeningen Norsk Fjernvarme mener at det var på høy tid at NVE kunngjorde ønsket om endring.

– I energiloven står det kun at strømprisen skal være øvre grense, og så er det NVE som klageinstans som fra sak til sak bestemmer hva som er greit eller ikke. Nå som vi får ny nettleie fra nyttår, endres forutsetningene, og man var nødt til å vite hva som er innenfor loven. Men helst skulle vi sett at dette kom for halvannet år siden, sier han.

Tomren-Berg er kjent med at det har vært en økning av antall klager til NVE mot fjernvarmeselskaper den siste tiden.

– Det er ingen selskaper som vil ha klagesaker fra kunder som ikke forstår fakturaen. Det er en utfordring for bransjen, sier han.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Strømpriser
  2. Oppvarming
  3. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Flere artikler

  1. Fjernvarmekunder fikk sjokkregning: – Helt latterlig

  2. Hyller strømordningen: – Jeg gråt da jeg hørte det

  3. Ventet på strømstøtte for gigantregning – har allerede fått uten å vite det

  4. Regjeringen med krisepakke til strømkundene

  5. Strømprisene i Sør-Norge stiger til over én krone kilowattimen