Siste frist på onsdag: Nå må du klage på skatten

Onsdag går fristen for å klage klage ut hvis fradrag i selvangivelsen ble underkjent. Last ned mal for klagen her.

Kuttet fradrag: Ble fradrag i selvangivelsen kuttet uten at du vet hvorfor? Klagefristen for skatteoppgjøret går ut i morgen. Det enkleste er å levere elektronisk via Altinn. Bruk Dine Pengers mal til klagen.
Publisert: Publisert:

Alle kan klage. I oktober fikk 266.000 lønnsmottagere, pensjonister og næringsdrivende sitt skatteoppgjør. 67.000 av disse fikk restskatt.

Men uansett om man fikk penger tilbake eller baksmell – det er mulig å klage.

Klagefristen for de som fikk oppgjøret i oktober er onsdag 27. november, og dette er siste klagerunde for årets skatteoppgjør.

Hva kan du klage på? Du kan klage på at fradrag er fjernet eller redusert, eller dersom du for eksempel ser at inntektsposter er uriktige.

Noe kan skyldes skrivefeil. I andre tilfeller har Skattekontoret vært uenig i det du skrev i selvangivelsen i april.

– I fjor kom det inn 57.439 klager, forteller Anne Kirkhusmo, senior kommunikasjonsrådgiver i Skattedirektoratet.

Omtrent halvparten av disse var for skatteoppgjørene som kom på høsten.

Sjekk tallene i skatteoppgjøret. For å finne ut om fradragene dine er godtatt, og at du ikke har fått noe ekstra på inntektssiden, skal du sjekke arket i skatteoppgjøret som heter «Utskrift av ligningen». Dette er vanligvis ark nr 3 som du får, se under:

Hva er endret? I vårt eksempel over har inntekten økt med 20.000 kroner, reisefradraget endret med 2000 kroner og foreldrefradraget redusert med 16.000 kroner. Hva er årsaken til dette? Og er det riktig? Dette må du sjekke!

Skjemaet er satt opp som postene i selvangivelsen. Det er to kolonner i arket:

«Fra selvangivelsen» som er de tallene du har sendt inn, og «Ligningsgrunnlag» som er tallene som er brukt til ligningen av Skattekontoret.

Det du skal se etter, er avvik mellom disse to!

Mer om hvordan du sjekker skatteoppgjøret finner du her: Slik sjekker du skatteoppgjøret

Plusset på lønnen? De vanligste avvikene er at inntektsposten er økt eller fradragspostene redusert.

Økt inntekt: Dette kan skje fordi Skattekontoret ikke har godtatt inntektsreduksjonen din, for eksempel stryking av reisegodtgjørelse som inntekt - fordi det var utgiftsgodtgjørelse.

Reduserte fradrag: Dette kan skje fordi Skattekontoret ikke har godtatt fradragene dine, for eksempel at de ikke godtok hele eller deler av pendlerfradraget.

I eksempelet over er inntekten økt med 20.000 kroner, mens foreldrefradraget er redusert med 16.000 kroner.

Hva er årsaken til at Skattekontoret har gjort dette? Og er det riktig? Dette må du sjekke!

Ring eller klag. Det enkleste er å kontakte Skattekontoret og spørre dem. Hvis du ikke får noe godt svar, bør du klage!

Det enkleste er å klage elektronisk via Skatteetatens sider, klikk deg inn her.

Du har ingenting å tape på å klage, og vi har laget et (nesten) ferdigskrevet klagebrev du kan bruke.

Last ned: Du finner mal for klagebrev til skatteklage ved å følge denne linken. Malen er skrevet i word, og har interaktiv hjelp.

Last ned mal! Last ned Dine Pengers mal til klagebrevet. (word-dokument).

Last ned: Du finner mal for klagebrev til skatteklage ved å følge denne linken. Malen er skrevet i word, og har interaktiv hjelp. Last ned her!

Vi har laget en mal som beskriver hvordan man kan klage på det såkalte «Dine Penger-fradraget». Den viser oppbyggingen av en klage, og hvis du vil klage på et annet punkt, erstatter du bare teksten.

Malen viser hvordan du skal sette opp brevet. Bruk gjerne teksten selv om du leverer klagen elektronisk.

I boksen nederst på siden finner du linker til Dine Pengers omtaler av selvangivelsen. Du kan bruke disse til argumentene i din klagesak.

Slik klager du: Vær nøyaktig!

Klagen må få frem hva som er feil, og begrunnelsen for dette.

  • Det viktigste når du klager er at du får med alle argumenter i saken din. Glemmer du argumenter nå, kan du bli nektet å komme med dem i en senere rettssak. Få også med all dokumentasjon.
  • Tips til argumentasjonen kan du blant annet finne i Dine Pengers saker om selvangivelsen. Se link til de ulike delene i boksen nederst på siden.
  • Skattekontoret ser først på klagen på egenhånd, og retter småfeil som skrivefeil, regnefeil eller andre forglemmelser.
  • Er du og skattekontoret uenige om et fradrag skal telles med eller ikke, skal saken behandles i skatteklagenemnda.
  • Skattekontoret skriver da en innstilling til skatteklagenemnda, den er formulert som et vedtak i skatteklagenemnda.

Du får se utkastet. Når saken oversendes skatteklagenemnda, får du tilsendt utkastet som sendes til skatteklagenemnda. Før måtte du be om det.

Når du får se denne innstillingen, gjør det at du kan skrive et eget brev til nemnda og nemndas medlemmer for å fremme dine synspunkter i saken.

Les også:Avslo skatteklager uten å lese klagene

Bruk hjelp. I større og mer prinsipielle saker bør du vurdere å bruke advokat. Dette gjelder særlig saker som angår store engangsbeløp og i saker som ligger i en gråsone.

Fordelen med å bruke profesjonell hjelp er at advokaten fort vil se hvilke argumenter som er gode, og hvilke du kan droppe å føre frem.

Les også: Skatteetatens sider om å klage på ligningen

Hvor langt skal du gå? Klager til skatteklagenemnda er gratis. Den eneste investeringen du må gjøre, er tid til å skaffe dokumentasjon og skrive brevet.

Får du avslag i begge instanser, er neste skritt på veien tingretten. Det koster penger i form av honorarer til advokat.

Innen seks måneder. Søksmål må reises innen seks måneder fra skattelisten ble kunngjort utlagt eller fra melding om vedtak i endringssak ble sendt, ifølge Skatteetaten.

Skattesaker holder gjerne på én til to dager i retten. Advokaten din koster deg fort 50.000 kroner per dag i retten (inkludert forberedelser).

Dette er penger du må betale enten du vinner eller ikke. Dermed blir spørsmålet om rettssak et spørsmål om risiko for å vinne eller tape.

Følg Dine Penger på Facebook!

Publisert:

Her kan du lese mer om