Taper på å følge lite med på eget lån

Mange lånekunder følger lite med på hvilken rente de har på boliglånet. En av ti vet ikke hvor stort boliglånet er, går det fram av en undersøkelse.

INGEN OVERSIKT: Nordmenn holder sævrt dårlig oppsyn med boliglånet og renten viser ny undersøkelse fra Norstat gjennomført for Penger.no. Eiendommen på bildet er et illustrasjonsfoto og har ingenting med saken å gjøre.
Publisert: Publisert:

Nesten halvparten av oss vet ikke hvilken rente vi har på boliglånet, eller er usikre på dette. Det gjelder seks av ti kvinner og fire av ti menn, går det fram av undersøkelsen som er gjennomført av Norstat for nettjenesten Penger.no. Undersøkelsen viser også at mange vurderer å bytte bank, men langt færre gjør det.

Taper penger

Daglig leder i Penger.no, Rune Brunborg, sier at folk bør være mer oppmerksomme både på renten og størrelsen på boliglånet. Man kan spare tusenvis av kroner i året ved å sette seg bedre inn i dette.

– Mange nordmenn kaster penger ut av vinduet, sier Brunborg. Han viser til at den som har et lån på 2 millioner kroner betaler 5.016 kroner mer i rente med en lånerente på 4 prosent enn den som har fått renten ned til 3,6 prosent.

Penger.no eies av nettstedet Finn.no og Dine Penger, og driver formidling av lån og forsikring. Tjenesten er gratis for kundene, nettstedet får betalt av selskapene når forespørsler formidles.

Lønnsomt å følge med

Assisterende fagdirektør i Finans Norge, Rolf Mæhle, mener det er betenkelig at ikke flere kunder vet hvilken rente de har på boliglånet. Han anbefaler folk å følge med på renteutviklingen, for eksempel en gang i måneden.

– Sjekk hva bankene tilbyr, og sammenlign dette med egen bank. Er forskjellen stor, kan du ta opp dette med banken. Kanskje du også kan få en lavere rente fordi lånet er kraftig nedbetalt, sier Mæhle.

Mest menn

Funnene i undersøkelsen tyder på at det oftest er menn som er «finansminister» i familien.

Fire av ti kvinner svarer at partneren har best oversikt over boliglånet, mot en av ti menn.

Mæhle sier dette er synd, fordi kvinner er like kvalifisert som menn til dette, og de er like ansvarlige for disposisjonene. Hvis forholdet ender med brudd, er det viktig at også kvinner har kunnskap og erfaring med lån, plassering og pensjon, påpeker han.

Tenker på bankbytte

Undersøkelsen tar også for seg forholdet de spurte har til banken. 40 prosent sier at det er aktuelt å flytte boliglånet eller bytte bank. Det er bare 4 prosent av dem som nylig har gjort det. 46 prosent sier det ikke er aktuelt mens 15 prosent svarer «vet ikke.»

De som ikke ønsker bankbytte, begrunner dette med at de er fornøyd med banken (58 prosent), at de har et godt forhold til kunderådgiver (28 prosent), eller at det er lite å spare. (37 prosent). De spurte fikk krysse av flere alternativer.

På spørsmål om rentediskusjonen de siste to månedene har påvirket dem, sier 16 prosent at den har økt sannsynligheten for at de bytter bank.

Undersøkelsen viser også at over halvparten ikke har undersøkt om det lånetilbudet de har i dag er det beste de kan få.

14 prosent av alle spurte sier de har sjekket ved å ta kontakt med egen bank, 13 prosent har undersøkt flere banker mens 24 prosent har sjekket på internett.

LES OGSÅ:

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om