HVEM TAR TAPET? Shadi Gozlo (t.v.) skylder millionbeløp etter at noen bestilte BankID fra DNB – hvor hun ikke lenger var kunde. Banken har slettet sin del av gjelden, men tar ikke ansvar utover det. Til høyre DNBs konsernsjef Kjerstin Braathen.
Identitetstyveri

Shadis historie forteller at noe må være galt med systemet

Altfor ofte blir uvitende enkeltpersoner den største taperen i svindelsaker. Vi kan ikke ha et system som beskytter bankene på bekostning av de virkelige ofrene.

 • Gard L. Michalsen
  Gard L. Michalsen
  Sjefredaktør for E24 og Dine Penger
Publisert:
Dette er en kommentar
Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning.

Shadi Gozlo hadde sagt opp kundeforholdet med DNB. Banken sendte likevel ut en kodebrikke i hennes navn, som ble brukt til å ta opp over millionen i forbrukslån. Nå er en svensk mann siktet for bedrageri. 

33-åringen sitter igjen med milliongjeld og en rekke kreditorer. Bank Norwegian har gått til søksmål for å få tilbake pengene. Flere kan det bli.

Les også

Ukjent person tok opp lån i Shadis navn: Sitter med milliongjeld

HVER HISTORIE ER ulik, og spørsmål er fortsatt ubesvart i denne saken. Vi venter på rettens avgjørelse i det nevnte søksmålet. Og må forvente at politiets arbeid i straffesaken fører fram. Bare slik får vi vite hvordan dette faktisk kunne skje.

Men det vi så langt vet, er mer enn nok til å bekymre seg for rettssikkerheten i saker som dette.

NORSKE BANKER ER langt framme på mange områder. BankID er i internasjonal sammenheng helt unikt, og gir enkel tilgang på en rekke tjenester. Denne tilgangen er normalt også veldig sikker.

Men noen ganger går det galt. Da blir systemets styrke også dets største svakhet: At man kan få urettmessig tilgang til de samme tjenestene.

Som å opprette konto, ta opp lån, betale regninger og identifisere seg på en rekke offentlige tjenester. 

SVINDLET: Shadi Gozlo har kjempet en lang kamp i flere år etter at en svindler skal ha påført henne milliongjeld.

NORSK LOV SLÅR fast at kunden kan være erstatningsansvarlig, hvis man har opptrådt «uaktsomt». Men hvor går grensen for uaktsomhet? Førsteamanuensis Marte Eidsand Kjørven ved Universitetet i Oslo er svært skeptisk til dagens rettspraksis, hvor ofre for ID-tyveri ofte må ta regningen selv.

– Slike saker viser at det svikter i alle ledd. Det finnes ingen offentlig organ ofrene kan henvende seg til for å få hjelp dersom de ikke har råd til advokat, sier hun til E24.

Kjørven har funnet 53 saker i norske domstoler om misbruk av BankID. I 47 av sakene har bankene fått medhold.

MED BANKID FRA én bank kan man få penger fra alle andre. Slik gjør systemet at det kan være vanskelig for bankene å fordele ansvar.

Men det er bransjen som i fellesskap har etablert ordningen. Det forplikter til å sørge for gode svar på problemene.

Kanskje også enda bedre sikkerhetsmekanismer. For eksempel er det ikke normal atferd å søke et tosifret antall forbrukslån på en dag. Slik atferd burde systemene fange opp – slik kredittkortselskapene gjør. Fordi de har incentiver til det.

En annen løsning kan for eksempel være et felles sikringsfond for svindel og ID-tyveri.

Og hvis ikke bankene finner ut av det, må ansvarlige myndigheter for både forbruker, finans og rettsvesen våkne.

Den enkle løsningen kan ikke være å legge alt ansvar på offeret.

NÅ FINS DET kanskje ikke noe enkelt svar. Men for å illustrere kan vi forenkle problemstillingen slik:

Du tar penger ut av madrassen og setter de i banken. Banken legger de i hvelvet. Da regner du med at pengene skal være sikre.

Så klarer likevel en tyv å bryte seg inn. Han får med seg en del av det som ligger i hvelvet. Blant disse er tilfeldigvis akkurat dine sedler.

Er det da riktig at du blir skyldig banken penger?

VÅR HISTORIE ER dessverre virkelig. Den handler om Shadi Ghozlo. Som står helt alene i møte med Bank Norwegian, andre långivere – og Norges største finanskonsern DNB.

En kvinne som kan få privatøkonomien sin torpedert. Mot en bank som leverte 24,3 milliarder kroner i overskudd i fjor.

Svarene vi så langt har fått fra bankene, er ikke spesielt gode. Men det er ingen skam å snu.

OG KANSKJE BRUKE denne saken som en nødvendig inspirasjon til å finne nye, bedre og felles svar på disse spørsmålene.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Identitetstyveri

Flere artikler

 1. Kommentar: Finansnæringens mangel på selvransakelse

 2. DNB-sjefen: ID-tyveri «kjempeutfordrende» for ofrene

 3. Kommentar: Et vilkårlig og urimelig skille

 4. Mener rettsstaten svikter ofre for ID-tyveri

 5. Ukjent person tok opp lån i Shadis navn: Sitter med milliongjeld