Skatteetaten: Nesten halvparten vet ikke at inntekt og formue i utlandet må rapporteres

En betydelig andel av den skattepliktige befolkningen i Norge har økonomiske forhold i utlandet, men bare halvparten vet at de må innrapportere dette til Skatteetaten.

TYDELIG BESKJED: Skattedirektør Nina Schanke Funnemark understreker at alt du tjener og eier i alle land skal innrapporteres i den norske skattemeldingen.
 • Ingvild Sagmoen
Publisert: Publisert:

Det viser en ny undersøkelse utført av Opinion for Skatteetaten.

I undersøkelsen svarer bare litt over halvparten «ja, alltid» på spørsmålet om de vet at inntekter og det de eier i andre land skal rapporteres i skattemeldingen i Norge.

Skatteetaten anslår at en betydelig andel av den skattepliktige befolkningen i Norge har økonomisk forhold i utlandet.

Nå starter Skatteetaten et nytt tilbud om utvidet veiledning til personer med økonomiske forhold i utlandet når de logger inn i skattemeldingen.

– De som får denne muligheten vil få opp en beskjed om at Skatteetaten har mottatt opplysninger om verdier de har i et annet land, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark i en pressemelding fra etaten.

– Disse opplysningene er ikke forhåndsutfylt, men med ett klikk kan du legge riktig beløp inn i skattemeldingen. På denne måten blir det enkelt for deg å fylle ut det du er pliktig å rapportere, sier Schanke Funnemark.

Les også

4,1 milliarder kroner i skjult formue meldt inn til Skatteetaten

Norge har inngått internasjonale avtaler om informasjonsutveksling med andre lands skattemyndigheter. Gjennom avtalene får Skatteetaten automatisk finansielle opplysninger om personer som er skattepliktige til Norge. 109 land har forpliktet seg til å utveksle informasjon i 2021. Skatteetaten mottar slike opplysninger om over 350.000 personer i Norge.

– Du har plikt til å opplyse om all inntekt og formue i den norske skattemeldingen. Ofte vil inntekten eller formuen også være skattlagt i utlandet. Skatteloven og skatteavtaler med andre land gjør at vi har gode systemer for å hindre at du betaler dobbel skatt. Hvis dette er tilfellet for deg, må du ta det med i skattemeldingen, sier skattedirektøren.

Les også

Skattemeldingen er på vei

Har du inntekt fra eller verdier i et annet land, må du selv sørge for at du rapporterer alt i skattemeldingen. Dette gjelder selv om informasjonen ikke ligger i den forhåndsutfylte skattemeldingen du mottar fra Skatteetaten.

– Selv om det for alle ikke vil være snakk om store verdier eller beløp, er loven er
likevel tydelig: du må rapportere alt, understreker skattedirektøren.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Skattemeldingen
 2. Skatteetaten
 3. Utlandet
 4. Inntekt

Flere artikler

 1. 4,1 milliarder kroner i skjult formue meldt inn til Skatteetaten

 2. Betalt innhold

  Skattedirektørens tre grep for å ta flere nordmenn med skjulte formuer

 3. Skattedirektøren om virkelighetens «Exit»: Noen av de aller rikeste får bistand til å unndra skatt

 4. Nordmenn med 50 millioner i kryptoverdier har unndratt skatt

 5. Siste frist for skattemeldingen: Husk dette i dag